https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=2895&ljubomir-antic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=2895&ljubomir-antic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=2895&ljubomir-antic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=2895&ljubomir-antic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Ljubomir Antić rođen je 1946. godine u Šepurinama na otoku Prviću kod Šibenika. Osnovnu školu svršio je u rodnome mjestu a gimnaziju u Šibeniku. 1973. godine diplomirao je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1980. godine obranivši magistarski rad na temu Hrvatska federalistička seljačka stranka. Doktorirao je 1983. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru disertacijom Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslavenske države 1918.. Područje istraživanja bilo mu je i povijest hrvatskoga iseljeništva. Pohađao je studij novinarstva i radio u Večernjem listu (1971. godine bio je urednik Studentskog lista). Radio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao izvanredni profesor Hrvatske povijesti XX. stoljeća, a potom na Hrvatskim studijima. U devedesetim godinama 20. stoljeća bio je ravnateljem Hine. Na mjesto ravnatelja Hine imenovan je 19. veljače 1999. godine odlukom donesenom na sjednici Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora, a ostavku je podnio predsjedniku Hrvatskoga državnog sabora, akademiku Vlatku Pavletiću, 14. prosinca 1999. godine.

Bio je izvanrednim profesorom Hrvatskih studija. Bio je jednim od utemeljitelja i znanstvenih savjetnika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Članke je objavljivao u Zadarskoj reviji, Vijencu i u inim listovima.

Bio je aktivan u hrvatskoj politici, a djelovao je u Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci i Demokratskome centru. Za zastupnika u Hrvatskom državnom saboru izabran je na državnoj listi HSLS-a na izborima 1992. godine, i bio je zastupnikom do 1995. godine te je obnašao i dužnosti predsjednika Odbora za ljudska prava i prava etničkih ili nacionalnih zajednica ili manjina.

U Demokratskome centru bio je i dopredsjednikom stranke.

Autorom je nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova i suautorom više udžbenika i priručnika.

Umro je u Zagrebu 14. ožujka 2015. godine nakon dulje bolesti.

https://hr.wikipedia.org/

    Antić Ljubomir..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
25.02.1980  Rimac Josipa
25.02.1965  Bogović Ivan
25.02.1963  Horjan Goranka
25.02.1962  Balint Ines
25.02.1960  Jelenčević Perica
25.02.1947  Dominiković Zlatko
25.02.1945  Lesica Ivan
25.02.1942  Đurek Marijan
25.02.1941  Lenić Ivan
25.02.1939  Jašić Zoran