https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6399&ivica-crnic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6399&ivica-crnic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6399&ivica-crnic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6399&ivica-crnic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

9. siječnja 1951.             

 Mjesto rođenja:            Zagreb, Republika Hrvatska       

                       

 Obitelj:            Oženjen, otac jednog djeteta

        

Obrazovanje i kvalifikacije:

 

            Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

            1975.    Pravosudni ispit

            1973.    Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 Radno iskustvo u pravosuđu:

            od 16. svibnja 2005.       Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

            2001. - 2005.     Predsjednik i sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

            1995. – 2001.    Odvjetnik u Zagrebu

            1994. – 1995.    Ministar pravosuđa Republike Hrvatske

            1992.    Ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

            1992.    Ministar bez lisnica u Vladi Republike Hrvatske

            1988. – 1992.    Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

            1980. – 1988.    Sudac u Okružnom sudu u Zagrebu

            1975. – 1980.    Sudac u Općinskom sudu u Sv. Ivanu Zelini

            1975.    Stručni suradnik u Općinskom sudu u Sv. Ivanu Zelini

            1973. – 1975.    Sudački pripravnik u Općinskom sudu u Dugom Selu

 

 

 Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

                        Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

                        Član Izvršnog odbora Udruge izbornih dužnosnika Srednje i Istočne Europe, a prije i predsjednik toga Izvršnog odbora,

                        Član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

                        Član Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,

                        Član Vijeća športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora,

                        Član Društva za građansko – pravne znanosti i praksu,

                        Član radnih skupina pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske u izradi propisa iz područja obveznih odnosa i naknade štete, odnosno, propisa vezanih uz radno pravo.

 

 Ostale aktivnosti:


            Predavač na savjetovanjima i stručnim skupovima koje organiziraju Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Pravni fakultet u Zagrebu, Hrvatska odvjetnička komore, Društvo za građansko-pravne znanosti i praksu Hrvatske, te izdavačke kuće koje se bave pravom. Predavanja se odnose na područja radnoga, stambenoga, građanskoga materijalnoga i procesnog prava. Koautor je radova i skripata kojima su popraćeni ti skupovi.

                        Predavač i ispitivač na seminarima koje organizira Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske za kandidate za pravosudni i javnobolježnički ispit.

                        Pokretač i urednik biblioteke Pravo, Zagreb.

                       

Član je uredništva časopisa Odvjetnik, Pravo u gospodarstvu i Računovodstvo i financije.

                        Predsjednik Nakladničkog vijeća publikacije Ing-pregled sudske prakse.

 

 Publikacije i ostali radovi:


Autor je i koautor nekoliko knjiga, od kojih su neke doživjele ponovljena izdanja:


Knjige:

- Usporedne pravosudne organizacije, svezak II. - Neovisnost sudaca

- Sudska medicina i deontologija

- Odštetno pravo,

- Sudska zaštita individualnih prava radnika,

- Pravo na pošteno suđenje i razuman rok,

- Ustav kao jamac načela pravne države,

- Naknada nematerijalne štete,

- Novote u parničnom postupku,

- Novine u radnim odnosima,

- Novine u stečajnom i ovršnom postupku,

- Disciplinska odgovornost radnika,

- Priručnik za primjenu Zakona o parničnom postupku,

- Parnični postupak u praksi,

- Izvršni postupak u praksi,

- Prava na nekretninama,

- Tužbe građanskog prava,

- Osiguranje i naknada štete u saobraćaju,

-  Komentar Zakona o stambenim odnosima,

- Propisi o radnim odnosima – komentar,

- Zakon o prodaji stanova – komentar,

- Zakon o obveznim odnosima,

- Zbirka zakona i uredaba '91,

- Ugovor o osiguranju,

- Kamate,

- Zakon o javnom bilježništvu,

- Zakon o izvlaštenju (eksproprijaciji)

- Zakon o radu,

- Osnove sudske medicine za pravnike,

- Zbirka propisa o radu i zapošljavanju,

- Novo ovršno i stečajno pravo,

- Naknada štete,

- Ovršni zakon s primjerima,

- Komentar Zakona o prekršajima,

- Komentar Zakona o radu,

- Reforma ovršnog i stečajnog prava.

                        Autor je niza članak u pravnim časopisima Zakonitost, Informator, Pravo u gospodarstvu (prije Privreda i pravo), Odvjetnik, Osiguranje i privreda, Svijet osiguranja, Hrvatska pravna revija, Računovodstvo i financije i u drugima.

                       

 

U radovima objavljenim u časopisima pisao je o temama iz građansko materijalnog prava, osobito o odgovornosti i popravljanju štete, građansko procesnog prava, radnog prava i prava osiguranja, ovršnog postupka.

                        Urednik je ili recenzent više pravnih knjiga

                       

 

Pregled stručnih radova

 Priznanja:

                        Odlikovan Spomenicom Domovinskog rata

                        Počasni član Hrvatske javnobilježničke komore

                        Počasni građanin Grada Sv. Ivan Zelina

    Crnić Ivica..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
..
18.01.1969  Maslać Mirko
18.01.1967  Žganec Nino
18.01.1956  Kovačić Branko
18.01.1952  Dečak Đuro
18.01.1952  Drvarić Drago
18.01.1951  Korušec Antun
18.01.1951  Sever Zvonko
18.01.1950  Srebačić Juraj
18.01.1946  Bekić Darko
18.01.1944  Račan Agata
18.01.1942  Penezić Srečko