https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7473&anic-veljko=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7473&anic-veljko=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7473&anic-veljko=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7473&anic-veljko=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

OSOBNI PODACI 
• Rođen 7. srpnja 1973. 
• Oženjen, jedno dijete 
 
OBRAZOVANJE 
• Srpanj 1992. Upravna i birotehnička škola Zagreb, upravno-pravna 
 Upravni i birotehnički stručni radnik 
• Veljača 2002. Pravni fakultet, Zagreb, Trg maršala Tita 14 
 Diplomirani pravnik 
• Ožujak 2012. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 
 Certifikat u području javne nabave 
 
RADNO ISKUSTVO 
• ožujak 2002 – rujan 2006. odvjetnički ured Branke Skansi Ratković 
• Odvjetnički vježbenik 
Glavni poslovi i odgovornosti: 
- savjetovanje stranaka 
- podnošenje tužbi, žalbi, prijedloga i drugih podnesaka 
- zastupanje stranaka u građanskim, radnim i trgovačkim predmetima pred 
Općinskim i Trgovačkim sudovima te pred Prekršajnim sudom povodom 
pokrenutih prekršajnih postupaka 
- zastupanje u upravnim stvarima pred tijelima državne uprave 
- podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjlu Općinskih sudova 
- obavljanje poslova pred Državnom geodetskom upravom, Područnim uredima 
za katastar 
• listopad 2006 – danas Javna ustanova “Dubrovački muzeji” 
• Tajnik ustanove 
Glavni poslovi i odgovornosti: 
- organiziranje, kontrola i provođenje pravnih, kadrovskih i 
 organizacijsko- tehničkih poslova i zadataka 
- upozoravanje ravnatelja na eventualne propuste i neusklađenost postupanja u 
odnosu na zakone i opće akte 
- izrada nacrta svih općih akata, te briga o njihovom utvrđivanju, 
donošenju, oglašavanju i provođenju 
- provođenje svih radnji vezanih za upis promjena u sudski registar
- sastavljanje ugovora, te kontrola njihove usklađenosti sa zakonom 
i općim aktima Muzeja 
- davanje prijedloga za izmjene i dopune općih akata Muzeja prema 
promjenama u zakonu i drugim propisima 
- koordiniranje administrativno-financijskih poslova 
- pisanje odluka, rješenja, uputa i naloga ravnatelja
- stručna pomoć ravnatelju, voditeljima pojedinih ustrojbenih jedinica 
 iz područja radnog i obveznog prava, te propisa koji se odnose na 
 muzejsku djelatnost 
- vođenje zapisnika Stručnog i Upravnog vijeća 
- provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
- suradnja s povjerenikom za zaštitu na radu u provođenju svih 
sigurnosnih mjera zaštite (protupožarne, protuprovalne, zaštite na 
 radu) 
- vođenje evidencije ugovora 
- praćenje zakona, njihovih izmjena i dopuna i temeljem toga briga o 
usklađenosti akata Muzeja 
 
OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE 
Društvene vještine i kompetencije 
• Odlične komunikacijske, pregovaračke i organizacijske vještine stečene tijekom 
radnog iskustva 
• Spremnost i ustrajnost u timskom radu razvijena tijekom radnog iskustva 
• Prilagodljivost u radu s različitim profilima korisnika usluga i djelatnosti 
• Primjerena tolerancija i adaptacija na učestalost i intenzitet promjena u radnom 
okruženju 
• Savjesnost, pravednost, lojalnost, kreativnost, inicijativa, realnost, neutralnost, 
povjerljivost, odgovornost u poslu 
Organizacijske vještine i kompetencije
• Smisao za organizaciju i određivanje prioriteta u izvršavanju poslova razvijen tijekom radnog iskustva – 
raspored aktivnosti prema širokom spektru poslova 
• Istovremeno obavljanje više poslova 
Strani jezici 
Engleski – aktivno 
 
Računalne vještine i kompetencije 
Osnove informatičke tehnologije, MS Windows, MS Word, MS Powerpoint, MS Office Excel 2003,2007 
i MS Office Outlook

VJEŠTINE 

 Vozačka dozvola B kategorije
 
INTERESI 
 Interesi u slobodno vrijeme 
• Tenis 
• Biljar 
• Povijest

    Anić Veljko..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
25.02.1980  Rimac Josipa
25.02.1965  Bogović Ivan
25.02.1963  Horjan Goranka
25.02.1962  Balint Ines
25.02.1960  Jelenčević Perica
25.02.1947  Dominiković Zlatko
25.02.1945  Lesica Ivan
25.02.1942  Đurek Marijan
25.02.1941  Lenić Ivan
25.02.1939  Jašić Zoran