savjest AFERE

https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?afera_id=213&kornatska-tragedija-istina-izlazi=  https://twitter.com/savjest_com?afera_id=213&kornatska-tragedija-istina-izlazi=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?afera_id=213&kornatska-tragedija-istina-izlazi=  http://savjest.com/savjest_rss.php?afera_id=213&kornatska-tragedija-istina-izlazi=

osoba:

../afere/afere_osoba.php?osoba=6211&damir-trut

Trut Damir
Datum:
08.06.2011
Slika autor/izvor:
Objavi na:

Share on Google+

 

 

Kornatska tragedija dogodila se 30. kolovoza 2007. godine kada je skupina vatrogasaca postala žrtvom požara na otoku Velikom Kornatu. Od ukupno 13 vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, 12 ih je poginulo na licu mjesta ili preminulo u bolnicama, a jedini je preživio 23-godišnji Frane Lučić iz Tisnog. Događaj je jedna od najvećih mirnodopskih nesreća koja je pogodila Hrvatsku.


U listopadu je HRT 1 emitirao emisiju "Latinica" koja je također kritički obradila temu "Kornatska tragedija" i napala neopremljenost službe za spašavanje, iako su neki prigovarali da je sve obrađeno senzacionalistički.

- Ekskluzivno telefonski razgovori i razgovori radio vezom.

Cjelu latinicu možete pogledati na savjesti u aferi - Zataškavanje istine o Kornatskoj tragediji? - dodao admin.


* ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU N.N. 174/04

Članak 3.
Pojedini pojmovi, uporabljeni u ovome Zakonu, imaju sljedeće značenje:
- >>katastrofa<< je svaki prirodni ili tehničko-tehnološki događaj koji, na području Republike Hrvatske, opsegom ili intenzitetom ili neočekivanošću ugrozi zdravlje ili ljudske živote ili imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela državne uprave i postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na koje je događaj nastao, neovisno o tome je li proglašena elementarna nepogoda.
Katastrofom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i posljedice nastale ratnim razaranjem i terorizmom,
- >>rukovođenje<< je usmjeravanje pojedinaca, dijelova sustava i sustava zaštite i spašavanja u cjelini prema ostvarivanju postavljenih ciljeva (izvršna funkcija upravljanja),
- >>sustav zaštite i spašavanja<< je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa,
- >>upravljanje<< je određivanje temeljnog cilja sustava zaštite i spašavanja, plansko povezivanje dijelova sustava i njihovih zadaća u jedinstvenu cjelinu radi izvršenja globalne zadaće i postavljanje strategije za postizanje tog cilja i izvršenje zadaće,

Članak 4.

Katastrofu proglašava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu:
Uprava).
Kada je proglašena katastrofa, rukovođenje operativnim snagama i koordiniranje drugih sudionika zaštite i spašavanja preuzima Uprava.

Temeljem naprijed navedenih dokaza neosporno je da su zamjenik ravnateljka Damir Trut i glavni vatrogasni zapovjednik znali za tragediju ali nisu poduzeli zakonske mjere za spašavanje te su svojim nečinjenjem dozvolili da vatrogasci čekaju satima pomoć. Točnu informaciju o stradavanju su imali već u 15.30. a lagali su na sudu da do 17 sati nisu ništa znali.


Pravna država??????
Zašto nije podignuta kaznena prijava protiv odgovornih kada postoje dokazi i svjedoci da nisu pokrenuli spašavanje sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju,i koliko još treba vatrogasaca poginuti da netko uvede reda u vatrogastvo i da ukine DUZS-koji je nebrojeno puta pokazao da se aktivira tek nakon nekoliko dana?????


Gospodo novinari Vi ste na redu kao treča sila koja može pomoći vatrogascima.........
 

       
       


 

..
../izreke/izreke_osoba.php?osoba=3221&krunislav-olujicMumificirani Karaputin

Karamarko je došao na čelo stranke putem unutarstranačkih izbora. Riječ je o osobi koja je opasna za demokratske procese u Hrvatskoj. I prije sam ga nazivao mumificiranim hrvatskim Putinom, a pri tome stojim i danas.

Olujić Krunislav, Nedjeljom u dva HTV 1


30.09.1984  Šimić Marko
30.09.1972  Furdek-Hajdin Martina
30.09.1972  Šalja Niko
30.09.1964  Škorić Josip
30.09.1953  Šterc Stjepan
30.09.1951  Erstić Irena
30.09.1949  Ljubić Božo
30.09.1948  Raič Jozo
30.09.1945  Glavina Dragutin
30.09.1939  Kozina Stjepan
30.09.1938  Filipović Dominik
30.09.1931  Blažević Ivan