savjest INTERVJUI

https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?intervju=2892&tepsicev-plan=  https://twitter.com/savjest_com?intervju=2892&tepsicev-plan=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?intervju=2892&tepsicev-plan=  http://savjest.com/savjest_rss.php?intervju=2892&tepsicev-plan=

Boris  Tepšić

../intervjui/intervjui.php?osoba=3348&boris-tepsic

Tepšić Boris
Datum:
17.05.1991
Slika autor/izvor:
sdp
 Objavljeno na:
 
Objavi na:

Share on Google+

 

 

NEKE NATUKNICE O SUVREMENOM ORGANIZIRANJU I MOGUĆNOSTIMA POLITIČKOG DJELOVANJA SDP  -  U RIJECI

                                                                 I

NAPOMENE

 

1.     Ovo pišem po zahtjevu, improvizirajući, ˝na mah˝, nezadovoljno!

 

        Organizacije se razlikuju i po otvorenosti prema idejama, prijedlozima, inicijativama i mišljenjima običnih, a posebno ˝značajnijih˝ kadrova.

         

        Suvremena organizacija je prijemčiva za sve ideje i organizirana je da ih prihvati, valorizira i realizira. Ukoliko nije  u pitanju  ˝vanjski gnjavator˝, već punopravni član organizacije, organizira se određeni način rada da se ideje i prijedlozi mogu saslušati, prodiskutirati i valorizirati. Nakon toga dobre organizacije stvaraju sustav da se nosiocu prihvatljivih ideja omogući njihova  realizacija, što je kroz uspjeh određenog projekta i pozitivna selekcija kadrova i njihovo nagrađivanje, koje se, od Aristotela na ovamo, svodi na tri osnovna motiva: priznanje /čast, slava/  utjecaj  /moć, status u organizaciji/  i materijalna nagrada  /novac i slično/.  Ideje se uvijek vežu za autora, ne ˝kradu se˝, barem ne direktno, a s verbalnim priznanjima i stimulacijama se uopće ne štedi.

 

        Tradicionalna organizacija je neelastična, konzervativna i birokratizirana

        Onaj koji nešto pokreće i inicira smeta status quo-u, pa ga se zaustavlja:˝Daj ti to lijepo napiši˝,  pa ćemo mi to vidjeti, razmotriti i slično.

 

        ˝Onaj koji zna, koji hoće i koji može˝ se u osnovi kažnjava, dobiva dodatne ˝radne zadatke˝, i ukoliko je dobar u rješavanju rutinskih poslova zadržava se na fiksiranoj suštinski ključnoj poziciji u organizaciji, ali ne napreduje, ne dobiva šansu, ne selekcionira se prema određenoj i zasluženoj poziciji u organizaciji.

 

         Tako smo do sad godinama, vrlo često radili i u SKH i SKJ.

 2.       Jedna od suštinskih tema, za koju sam se pripremio i uzalud očekivao zadovoljavajuće odgovore SKJ na XIV Kongresu a nisam imao mogućnosti da joj se posvetim, jer sam se uključio u političku borbu oko vitalnih pitanja, bila je: ˝Suvremeno organiziranje, upravljanje i vođenje imperativ vremena, opstanka i razvoja svakog društvenog bića˝.            Naime deset godina rada s elitnim i najagresivnijim dijelom jedne Američke multinacionalne kompanije, te sudjelovanje na raznim stručnim i radnim skupovima, različitih tipova, kao i višekratno sudjelovanje na seminarima za rukovodne kadrove u Poslovnoj školi na Brdu kod Kranja, pomoglo mi je da shvatim dijapazon problema ˝managera˝ i ˝administrative managera – directora˝. Time nisam postao veliki stručnjak ali sam stekao dosta dobar uvid u relevantnu problematiku i čitav niz društvenih disciplina, koje danas postaju ne samo vještine, već i specijalistička znanja, pa čak i nauke, bez kojih je  nezamislivo kvalitetno i efikasno djelovanje suvremene ˝organizacije na vrhu˝.

 

 1.   Suvremena saznanja o: suvremenoj organizaciji, izgradnji organizacije, vođenje i upravljanje organizacijom i procesima u organizaciji, strateško programiranje, strateško vođenje, ˝timsko vođenje˝, projektiranje, upravljanje /vođenje/ projekata, projektni timovi, kompjutersko vođenje i simuliranje, istraživanja, publicitet i promocija, marketing, designe, image, selekcija, usavršavanje, usmjeravanje, raspoređivanje, stimuliranje i unapređivanje kadrova i slična znanja, postaju danas˝conditio sine qua non˝ preživljavanja, a kamoli razvoja, te osvajanja i zadržavanja političke vlasti, prema čemu smo kao politička stranka usmjereni.

                                                                II

Pokušao bih neka od ovih saznanja ˝prevesti na konkretnu Riječku situaciju SDP-a. Naime neke moje ideje i prijedlozi, nabačeni usput, nisu dosad izazivali određenu ˝rezonanciju˝, pa je očito da ja i oni kojima sam se obraćao nismo ˝titrali na istoj frekvenciji˝, vjerojatno mojom krivicom.

Postojeći Statut i sadašnja, ne tako loša rješenja, daju nam sasvim prihvatljive oblike organiziranja i djelovanja. Pitanje je kakvim će se sadržajima ispuniti i kako će djelovati u praksi, kao sastavni dio jednog cjelovitog, svrsishodnog i efikasnog mozaika.

Da navedem te oblike pomalo i po značaju, uz moje usputne komentare i sugestije:

 1. Konvencija
 2. Predsjednik
 3. Funkcionari stranke na razini Republike
 4. Predsjedništvo
 5. Profesionalni tim
 6. Funkcionari Rijeke
 7. Zastupnici - Klub
 8. Odbornici – Klub
 9. Izborni odbor

                                                     - 3 -

 1.  Nadzorni odbor
 2.  Klub SDP – Tribina SDP
 3.  Odbor za sigurnost
 4.  Povjerenici organizacije i mjesne organizacije
 5.  Forum mladih
 6.  Holding / poduzeće.

 

Osim navedenih, mislim da bi bili korisni da ne kažem neophodni i slijedeći dodatni oblici rada u stranci:

 

 1. ˝Savjet stranke˝ – ˝Aktiv SDP-a˝ – skupovi ˝elitnog˝ članstva,
 2. Članovi savjeta predsjednika Skupštine grada – ˝Predsjednički savjet˝,
 3. Odbor za sindikalni rad,
 4. Ekonomska komisija – Upravni odbor Holdinga – tijelo za poduzetničke aktivnosti SDP-a i stvaranje kapitala,
 5. Interesne organizacije SDP-a – elitne i obične – organiziranje  po kriteriju personalne selekcije za stvaralačko sudjelovanje u politici SDP-a i organiziranje po mjestu redovnog interesnog djelovanja,
 6. Aktivi po pojedinim interesantnim i značajnim društvenim djelatnostima za građane Rijeke,
 7. Definiranje poimeničnih nosilaca razrade i provođenja programskih elemenata / pet grupa Programa stranke, razrađenih u 29 područja angažmana/  SDP,
 8. Odbor za propagandu i promociju stranke,
 9. Odbor za informatiku stranke.

 

Svaki angažirani i eksponirani pojedinac, kao nosilac aktivnosti, mora biti prepoznatljiv unutar stranke sa svim neposrednim i delegiranim ovlaštenjima, te direktno odgovoran stranci.

Svakako je potrebno stvoriti i mehanizam koordinacije za sve oblike aktivnosti, uglavnom kroz Predsjedništvo stranke, te efikasne mehanizme i oblike pomoći i podrške pojedinim članovima stranke.

 

                                                        III

Neke opće naznake.

 

Član i organizacija

Svaki član se mora osjećati  značajnim i punopravnim, kreativnim članom, kojemu je u organizaciji sve jednostavno dostupno, bez velikih tajni i hijerarhije.

 

Svaki član treba imati mogućnost da temeljem svojih interesa, želja, sklonosti i sposobnosti postaje dragocjeni ˝aktivista˝ organizacije, pozvan da djeluje sa simpatizerima i potencijalnim biračima, tumačeći stavove i politiku stranke.

Naravno, da zato kroz redovan rad i informiranje unutar stranke treba biti osposobljen.

 

Potrebno je posebno stvarati uvjete i stimulirati ulazak mlađih članova u stranku radi:

 

      a/ Selekcije kadrova i stvaranja budućnosti stranke, zadovoljavajući pozitivne ambicije najboljih;

 

      b/ Stvaranje pouzdanih, aktivnih, i ˝borbenih˝ članova, kojima treba ponuditi optimalne društvene ciljeve i ideale, koji će mobilizirati u cijelosti njihove racionalne i emotivne mehanizme ličnosti /ako danas, kako kažu, dolazi razdoblje obračuna ˝ustaša˝ i ˝četnika˝, radi 45-godišnjih neraščišćenih računa, sve u prisustvu brojnih fanatiziranih vjernika, gdje su ˝partizani˝ /ne ortodoksni komunisti, već progresisti, humanisti, liberali i demokrate/ orijentirani prema ˝modernom i razvijenom svijetu početka XXI stoljeća˝ prema nama najprihvatljivijim i u praksi realiziranim modelima, a sve temeljem programa, odgovora i vizija koje nuđa stranka/.

 

Da bi se to moglo postići u što većoj mjeri, organizacija stranke mora biti elastična, decentralizirana, s delegiranim izvornim ovlaštenjima na što veći krug ljudi i njihove inicijative, a opet povezana sistemom takozvane ˝flat organisation˝,  to jest vodoravne organizacije, plošne organizacije, u kojoj svaki član direktno ili samo preko jedne stepenice dolazi do pravog aktivista, rukovodioca ili organa stranke, neposredno se informirajući, u svojevrsnoj povratnoj interakciji.

 

Ukoliko prihvatimo široku, plošnu, horizontalnu organizaciju, a ne vertikalnu i hijerarhijsku, odmah se rješavaju pitanja sastava i načina rada pojedinih organa stranke, te delegiranje i decentraliziranje ovlaštenja, komuniciranje izvan organizacije, nastupi u javnosti, inicijative, afirmacija i selekcija članstva i aktivista i slično. Nastaje demokratska organizacija, temeljena na demokratskoj i interesnoj integraciji članstva, a ne centralizirana organizacija, čvrsto organizirana, s demokratskim centralizmom ili stranačkom stegom, bez obzira što to može u određenom razdoblju polučiti određene, pa čak i impresivne rezultate.

 

1.

Konvencija SDP

Iz navedenog proizlazi i stav o Konvenciji SDP-a u Rijeci.

Osim delegata koji odlučuju bilo bi pametno stvoriti uvjete za sudjelovanje i učešće u radu svih članova, koji se legitimiraju članskom knjižicom i koji to žele.

 

Konvencija bi trebala biti stjecište novih ideja, novih stavova, priznavanje značaja svakom članu, potencijalnom aktivisti i mogućnost njegovog sudjelovanja, istupa u javnosti, izlaska na stranačku scenu, izlaska iz anonimnosti, te kroz to afirmiranje i selekciju onih novih, koji obećavaju. Sve to u okviru ˝pravila igre˝ u pet, šest minuta, omogućavajući programsko grupiranje i povezivanje oko novih i/ili postojećih vođa u stranci.

 

Puna dvorana je znak snage i značaja stranke, a iluzije o ˝radnim efektima˝, osim radne procedure Konvencije, trebaju se napustiti.

 

Konvencije su promocija Programa, stavova, ideja, inicijativa i ljudi; strateške linije i protagonista rada i nosilaca zadataka.

 

2.

Ključni čovjek SDP-a i/ili Predsjednik

 

U interesu stranke, u Rijeci bi se trebalo znati tko je ključni, najodgovorniji, najutjecajniji, odlučujući čovjek stranke.

 

U zajedničkom radu uže grupe ljudi, ličnost koja se konstruktivno nametne, koja se svakodnevno može /i dok se može/ dokazivati u stranci i u javnosti Grada i Republike, koja se svojevoljno priznaje kao ˝primus inter pares˝, treba imati taj status i autoritet, te mogućnost konkretne odluke o određenom problemu.

 

Ta se ličnost trenutno treba kriti u krugu Predsjednik stranke, Predsjednik skupštine, Predsjednik izvršnog vijeća, članovi Predsjedništva SDPH, funkcionara u Saboru i/ili Saveznoj skupštini.

Takva ličnost osim sposobnosti i utjecaja u stranci treba biti ličnost koja može postati popularna u javnosti, ˝sa kojom se dobivaju izbori˝ i ˝koja je sposobna uspješno vršiti vlast˝ koju stranka stremi osvojiti na demokratski način.

 

Nakon prelaznog razdoblja i konsolidacije stranke, prirodno bi bilo da ta ličnost bude ˝najbrži konj za izbornu trku˝, i dok smo na vlasti, da bude Predsjednik Rijeke, ako stjecajem okolnosti iz Rijeke nemamo članova u sekretarijatu Predsjedništva stranke u Republici, koji bi u tome slučaju bio svojevrsna ˝siva eminencija˝.

Za vrijeme opozicionog djelovanja prirodno je da ta ličnost bude Predsjednik stranke, koji vodi stranku u izbore i nakon izbora postaje gradonačelnik.

 

To mora biti popularna, sposobna i prepoznatljiva ličnost, vrhunske kategorije, po prirodi i mentalitetu ˝winner˝ – pobjednik, a ne ˝loser˝ – gubitnik.

 

Jedini pravi kriterij selekcije i obnove rukovodstva stranke jeste i može biti izborni uspjeh, očekivani ili veći uspjeh od pretpostavljenog, i uzlazni trend stranke.

 

Što hitnije bi se ta ličnost trebala prepoznati: da li je to Lužavec, Linić, Šepčić, Vrhovnik, Buršić, Frank ili Tepšić, sad kad nema na sceni Pričarda, Bajića i Perića, i ukoliko netko drugi ne iskrsne, u Rijeci i Zagrebu bi se to trebalo jasno znati. Inače će stalno postojati svojevrsna kriza autoriteta, iz koje proizlazi kriza efikasnosti.

 

Kriterij za takvu ličnost u svijetu je poznat / i kroz različite matematičke modele za nagrađivanje masovno primjenjivan/ : znanje i iskustvo /know how/, sposobnost rješavanja problema /problem solving/ i pouzdanost /accountability/, u optimalnom odnosu svih tih elemenata /jedan Einstein ima na primjer samo know how i dominantnu sposobnost divergentnog razmišljanja, pa ne bi bio pogodan za takvu funkciju/.

 

Takva ličnost mora biti poznata, popularna, prepoznatljiva, sposobna, sa vrhunskim imageom, koji se, u interesu stranke sustavno mora stvarati.

 

Trenutno je toj osobi, ukoliko se raščisti do kraja pitanje pouzdanosti i vezanje profesionalne sudbine i karijere sa sudbinom stranke, temeljem minulog rada i zasluga, najbliži Ž. Lužavec, po mom mišljenju, ali je jasno da za takvu odluku treba najprije stvoriti stranačku infrastrukturu, za što će biti zadužen V. Šepčić, što će možda izbaciti na površinu i neku novu, ili afirmirati ˝staru˝, možda već poznatu i priznatu ličnost.

 

Ključni čovjek – Predsjednik mora biti ličnost sa elementima karizme /sa stanovišta stranke/, koja mora biti prepoznatljiva u javnosti Rijeke na tri razine:

-         Vrhunski poznavalac grada, njegovih problema i razvoja, kao sadašnji i/ili potencijalni gradonačelnik, te potencijalni – državnik.

-         Politički profilirana ličnost i vođa stranke – političar.

-         Popularna i simpatična osoba – ličnost.

 

Slučaj i talent mogu ponekad dati i značajne rezultat, ali stvarne rezultate daje samo sustavni rad cjeline. Taj se image može stvoriti i na tome, toj ličnosti u vrijeme kad se traže Cezari i Mesije, trebaju pomagati svi suradnici, radni timovi i stranka u cjelini.

Ta ličnost treba biti u stanju javno nastupati, kvalitetno pisati, promptno reagirati na sve situacije, te imati organizatorske sposobnosti /sposobnost izvršioca/ i psihološki profil vođe, naravno na razini Rijeke, ali i sa širim potencijalom.

Takva ličnost mora upravljati cjelovitim sustavom rada stranke i metodom rada stranke.

 

Prvi preduvjet za takav rad je:

 

-         Strateško programiranje /utvrđivanje politike organizacije/.

 

Na primjer: preživljavanje, konsolidacija agresivne prisutnosti u javnosti, promjena identiteta, konačna izgradnja političkog profila itd.

 

Zajedničkim djelovanjem pojedinaca i organa od 2-7. te 1-6  dodatnih oblika rada pod II, polazeći od konkretne situacije SDP-a u Rijeci, trebalo bi definirati strategiju i/ili strategije stranke /kratkoročne, srednjoročne, dugoročne; primarne, alternativne, sukcesivne strategije/ u ostvarivanju sagledanih i definiranih ciljeva.

 

Drugi preduvjet je:

 

-         Strateško vođenje i vođenje utvrđenih projekata.

 

Temeljem toga bi trebalo definirati složenije ali i jednostavnije projekte, te izgraditi čitavu dogovorenu i planiranu stranačku infrastrukturu rada, osposobljenu za regularno strateško vođenje i prilagođavanje u hodu politikama stranke, mimo procesa izgradnje i vođenja organizacije.

 

Ključni čovjek je vođa i koordinator toga posla.

Za njega, kao personifikaciju stranke u određenom razdoblju, dok ima mandat stranke, rade timovi.

Dio tih timova je definiran postojećim Statutom i predviđenim oblicima organiziranja i njihov se rad u bitnim i vitalnim pitanjima projicira kroz ˝ključnog čovjeka˝ – Predsjednika, na svakoj od tri razine njegovog djelovanja u javnosti.

Za Stranku, to jest za Predsjednika /a njegov mandat prestaje ili se potvrđuje na Konvenciji nakon izbora, premda može i na svakoj izvanrednoj ili godišnjoj Konferenciji biti doveden pod znak pitanja/ rade:

Predsjedništvo, profesionalni tim, izborni odbor, Odbor za sigurnost, članovi Savjeta Predsjednika Skupštine, a treba se koristiti i input svih ostalih navedenih radnih tijela i oblika organiziranja.

 

Za Predsjednika, pod pretpostavkom da je u pitanju Predsjednik stranke, radi i njegov lični tim, ključni organ kreiranja politike, koji svoj direktni i indirektni utjecaj na politiku stranke vrši kroz ličnost Predsjednika.

 

Takav, neformalni ali utjecajni tim, sastavlja sam Predsjednik, po kriteriju sastavljanja i selekcije provjerenih i odanih članova efikasnog tima, polazeći od definiranih psiholoških obrazaca za članove uspješnog i lojalnog tima.

 

U timu uloga svakog člana, a posebno ˝suportera˝ - recimo pomagača, podržavača, treba biti i sposobnost ˝ghost  writtera˝, pisca za predsjednika, za određena specijalistička područja.

 

Sastav tima u funkciji Predsjednika

 

Efikasni tim ima slijedeće uloge, u jednini ili množini: vođa, mislilac, izvršilac, pomagač. Obično može biti dva izvršioca i tri do četiri pomagača.

 

Selekcionirani Predsjednik je automatski vođa.

 

Ključni, kreativni čovjek tima je divergentni mislilac, ˝razbarušeni mislilacˇ, ideolog, sklon politici /politologiji, sociologiji, filozofiji, pravu, političkoj ekonomiji, publicistici, književnosti i ostalim empirijskim znanostima/ pun stvaralačkih i originalnih, makar i nerealnih i neracionalnih ideja, sa senzorima za politički trenutak, sa vokacijom ideologa, bez obzira na mogućnost realizacije tih ideja i nužne konvergentne razrade za postizavanje cilja.

 

U timu treba biti jedan do dva izvršioca. To su ljudi sposobni rješavati probleme, dobri organizatori, uporni, usmjereni prema i podređeni definiranom cilju, sa sposobnošću konvergentne razrade pojedinih potrebnih poteza, kako u vremenu, tako i u prostoru.

 

Među pomagačima, - podržavačima tima, za tim ovog profila, potrebni su ljudi koji poznaju ekonomiju i financije, pravo, politologiju i publicistiku, i administrativno-kadrovski pomagač, koji piše, bilježi, realizira ideje, koordinira pripremni posao, i uči zanat, da za dva, tri mandata, /jer je selekcioniran, talentiran i mladi kadar/ konkurira za poziciju vođe /u suvremenom svijetu brojni su šegrti politike koji su uz vođe, kasnije postali veliki i efikasni predsjednici/.

 

Tim proizvodi ideje i tekstove za predsjednika stranke i ostale organe, a izvršioci rješavaju konkretne, hitne i vitalne zadatke, kad je to potrebno i mimo ustaljene procedure i redovnih mehanizama.

 

Uspjeh Predsjednika, u suvremenom svijetu znači uspjeh i napredovanje tima, što ne znači da svi članovi tima dolaze u javnost. Obično se zadovoljavaju internim priznanjima, stvarnoj moći i utjecajem, te adekvatnim materijalnim efektima u bližoj i daljoj budućnosti, s obzirom da su vezali svoju ˝kadrovsku sudbinu˝sa sudbinom odgovarajućeg vođe, u konkretnom slučaju ˝političara˝.

Trenutno ilustrativni primjer za ˝administrativno-kadrovskog pomagača˝ je gospodin H. Šarinić koji radi za F. Tuđmana.

 

Dodatno o Predsjedniku

 

U metodu rada Predsjednika stranke, posebno u sadašnjim konkretnim uvjetima, mora biti redovni, tjedni jednosatni radni dogovor uz ravnopravnu izmjenu informacija sa Predsjednikom skupštine i Predsjednikom Izvršnog vijeća. Svaki tjedan drugi može biti domaćin razgovora, ali je za stranku i njenu efikasnost ta radna suradnja presudna.

 

Projektni tim

 

Sastav projektnih timova zavisi od složenosti i dugoročnosti projekta i prirode područja u kojem se definiraju projekti. U konkretnim slučajevima projektni tim bi se trebao sastojati od rukovodioca projekta, organizatora-izvršioca projekta, stručnjaka za korištenje rezultata projekta i njegovu provedbu u praksi, te različitih brojnih užih vrhunskih specijalista za pojedina specifična područja i znanja potrebna za realizaciju, te moguću provedbu projekata. Svakako je potreban i administrator projekta. Međutim, polazeći od općih saznanja vođenja i realizacije projekata sastavljanje projektnih timova, može se, polazeći od općih načela, prilagoditi svakom konkretnom slučaju.

 

3

Funkcionari stranke na razini Republike

 

Funkcionari stranke na razini Republike, osim ukoliko nisu operativno i/ili profesionalno uključeni u kreiranje politike stranke na razini Republike, svoju bi ulogu na razini Rijeke trebali svesti na savjetodavnu ulogu i ulogu pomagača, i na što češće istupe u javnosti, kao i na skupovima stranke. Njihov utjecaj u prvom redu treba biti indirektan, jer "puno babica kilavo dijete˝.

 

4.

 

Predsjedništvo stranke

 

Treba biti ključni kolegijalni organ najistaknutijih članova, s potencijalom za Predsjednika i poznatih i priznatih  u područjima svoje profesije.

I to tijelo bi trebalo biti selekcionirano po kriterijima znanje i iskustvo, sposobnost rješavanja problema i pouzdanost, ali bi u prvom redu trebali biti članovi koji poznaju pojedine, interesantne za stranku, djelatnosti od značaja za Rijeku, a koje su definirane u Programu stranke: društvo, privreda, država, kultura i kvaliteta života.

 

Po prirodi stvari, svaki član Predsjedništva, kao vrhunski profesionalac na određenom području, trebao bi biti ličnost od uspjeha, potencijalni kandidat za rukovodnog čovjeka u djelatnosti u kojoj radi: ˝kandidat za člana Izvršnog vijeća, za člana vlade ili ˝vlade u sjeni˝ i kandidat za izbore u Sabor ili slično..

Svaki član Predsjedništva trebao bi imati mandat i sposobnost da samostalno, ili po zahtjevu, ili po nalogu, istupa u javnosti, publicira u svoje ime, a sudjelujući i po mogućnosti aktivno radeći u djelatnostima /Sveučilište, zdravstvo, prosvjeta, kultura, socijalne djelatnosti, novinarstvo i slično/ da operacionalizira sveukupnu politiku stranke, /uključujući i kadrovsku/, formalno i neformalno, na određenom području za koje smo vitalno zainteresirani.

 

Naravno da Predsjedništvo treba biti mjesto koordinacije i dogovora za te aktivnosti i samostalne inicijative, pod okvirom stranke.

Aktivnosti ne bi trebalo kočiti, jer je manja greška promašaj u radu, nego nerad i lakše je višak aktivnosti, koji donosi i pogreške, disciplinirati i uključiti u redovnu kolotečinu, nego pokrenuti mehanizam rada.

 

5.

 

Profesionalni tim

 

Profesionalci u gradskoj organizaciji, po profilu moraju biti i vođe, i izvršioci /dobri organizatori/, sa sposobnošću pisanja i javnih nastupa kvalitetnog mislioca. Naravno, krug ljudi koji u ime stranke o pojedinim specifičnim i specijalističkim pitanjima suvereno kreira i istupa mora se definirati i organizirati, ali ono bitno, trebaju u svakom trenutku, sa stanovišta stranke i mobilizacije članstva i javnosti, biti u stanju adekvatno, jednostavno i kvalitetno, prenijeti ti profesionalci.

To nije i ne smije biti uhljebljenje. To mora biti odskočna daska za funkcije u struci, gradu, Izvršnom vijeću, Saboru i slično, naravno s apetitima koji zavise od uspjeha stranke.

 

Ne smiju se stvarati profili kadrova koji se mogu plasirati samo u stranci, premda će to dokazivanjem uspjeha stranke, vjerojatno biti prirodan tok stvari.

 

6.

 

Funkcionari grada – članovi stranke

Pretpostavka je da će u buduće, još dugo vremena u ovo preddemokratsko  i predpolitičko razdoblje, profesionalni funkcionari grada moći postati samo kandidati neke od stranka u borbi za vlast, jer kao nezavisni kandidati neće imati više šanse, osim vrlo rijetkih izuzetaka.

 

Potrebno je stvoriti zakonski mehanizam povratka  na poslove strukturi koja gubi vlast na izborima, jer se može očekivati još dugo vremena, na ključnim mjestima i u Izvršnom vijeću i u upravnim organima, svojevrsni ˝spoil system˝, sa kompletnom zamjenom svih ljudi, bez obzira koliko se trenutno činili ˝nezamjenljivima˝.

 

Stranka mora u pogledu funkcionara imati potpuno čistu situaciju.

Svi članovi stranke, na tim mjestima, stoga, moraju u većoj ili manjoj mjeri vezati svoju sudbinu s politikom i interesima stranke, bez obzira da li se radi i o nezavisnim, vanstranačkim i po pravilima struke selekcioniranim funkcionarima.

 

U koliko je u pitanju podjednaka kvaliteta stručnjaka sposobnih da obavljaju poslove određenog mjesta, nema razloga da stranka već sada ne daje prednost svome članu, jer će to uostalom činiti HDZ, koji je vrlo često spreman ignorirati očiglednu nestručnost i nespornu anonimnost kandidata.

 

Klub zastupnika i Klub odbornika evoluiraju u svome radu i definiraju odgovarajuće metode rada, kako mi se čini dosta uspješno.

 

7.

 

Izborni odbor

 

Uz sve navedeno u Statutu, osnovni cilj bi bio pronalaženje i selekcija kadrova za sudjelovanje u izborima i za predlaganje na odgovarajuće funkcije u stranci i izvan nje.

Promocija pojedinaca u stranci i kroz stranku, u suvremenim političkim sistemima, postaje vrlo bitni element motiviranja za sudjelovanje u radu pojedinih stranaka, što je pokazalo i masovno prelaženje naših bivših članova u HDZ, ili sadašnje koketiranje pojedinaca sa njim.

 

8.

 

Klub SDP – Tribina SDP

 

Moraju se što hitnije definirati stručni i kadrovski potencijali stranke, koji će, u određenom brižljivo programiranom rasporedu, biti spremni davati zainteresiranima određene intelektualne usluge u klubu stranke, te javno nastupati i na Tribinama stranke, povezujući svoju stručnu i intelektualnu reputaciju sa SDP.

Značajno je pronaći vrhunskog intelektualca, sa još živom intelektualnom radoznalošću, koji će polazeći od svojih interesa i mogućnosti stranke redovno, barem jedanput mjesečno, organizirati javne Tribine stranke, uz učešće istaknutih ličnosti iz zemlje i svijeta.

 

9.

 

Odbor za sigurnost

 

Poseban aspekt, osim onog koji se definira određenim odlukama, mora biti hitno i efikasno pribavljanje informacija o radu i potezima političke konkurencije, na terenu među građanima, među njihovim članstvom i eventualno, u organima tih stranaka.

 

10.

 

Mjesne organizacije SDP

 

Mislim da bi se trebale svesti na redovne mjesečne sastanke u planiranom i rezerviranom terminu u Mjesnoj zajednici, s tri osnovne mogućnosti:

a)     Analiza aktualne političke situacije i događanja u stranci i društvu i djelatnost stranke;

b)    Tribina o aktualnom i interesantnom političkom pitanju;

c)     Konkretni dogovor za konkretnu političku akciju na terenu.

Sve to bez velike evidencije, administriranja, i slično, otvoreno za sve zainteresirane simpatizere, birače i potencijalne članove. Na sastancima bi se mogla prikupljati članarina, te plasirati Aktiva i ostali relevantni materijali.

   

                                                             IV

 

Nešto o dodatnim oblicima rada u stranci koje predlažem pod II, od 1 – 9.

 

1.

 

˝Savjet˝ - ˝Aktiv˝  - SDP - Rijeka

 

Trebao bi biti sastavljen od šezdesetak najuglednijih, društveno afirmiranih članova stranke, poznatih u svojoj struci i djelatnosti gdje rade, vrhunskih intelektualaca, kojima, u trenutku sastanaka, barem dva puta godišnje, jasno treba dati do znanja da osim funkcionara stranke i grada, predstavljaju vrhunski kreativni potencijal stranke, te da ideje, prijedlozi, razmišljanja i inicijative koje daju, predstavljaju bitnu osnovu za građenje strategije i taktike stranke u rijeci.

 

Iz tih redova bi se postepeno trebali selekcionirati i aktivisti i najznačajnija kadrovska rješenja i kandidati za izbore, a svakako rukovodioci i članovi aktiva po pojedinim društvenim djelatnostima, navedenim pod 6.

 Jedan od takvih sastanaka trebao bi biti nakon dorade i razrade prijedloga svih elemenata rada stranke, nakon Konvencije, a drugi u vrijeme priprema nove Konvencije. Nakon toga sjednice bi se održavale po potrebi. Kriterij za selekciju savjeta također treba biti u ravnomjernom odnosu ljudi koji imaju znanja i iskustva, pouzdani su, te znaju rješavati probleme, jer su prisutni na istaknutim i odgovornim mjestima u privredi, upravi i društvenim djelatnostima.

 

 

2.

 

Savjet Predsjednika skupštine

 

Predsjedniku Skupštine, dok je naš član, trebalo bi savjetovati da ima vijeće ili savjet od uglednih Riječana, iz Rijeke i izvan Rijeke, sa priznatim protokolarnim statusom, što samo po sebi povlači popularnost i informiranost.

 

U tom tijelu bi trebala biti barem dvojica naših istaknutih članova, prepoznatljivih ne samo po članstvu u stranci, već kao društveno afirmirane ličnosti koje imaju svoj priznati status i na razini Republike, i u zemlji i u svijetu. Takav status bi dodatno pojačao i autoritet prijedloga predsjednika, koji bi tumačio sugestije članova savjeta, od kojih bi mnogi, zbog lokal-patriotizma, bili posebno počašćeni takvim statusom.

F. Tuđman takav oblik koristi u više formalnih i neformalnih oblika, pri tome griješeći što je orijentiran pretežno na svoju stranku i njene članove.

 

3.

Odbor za sindikalni rad

 

Ključno pitanje predstojećeg  razdoblja biti će rad sindikata i odgovarajući utjecaj stranke na njihov rad.

 

Mi se moramo prepoznatljivo diferencirati od drugih stranaka po svom socijalnom ishodištu, na području brige za radnike, za svijet rada i ekonomsku demokraciju, premda ćemo, vjerojatno više težiti  ˝građanskom socijalizmu˝ nego ˝radničkom socijalizmu˝,  kao podvrstama  ˝demokratskog socijalizma˝. Morat ćemo pokazati brigu za socijalne programe, jasnu i ambicioznu brigu za razvoj, te brigu za ostvarivanje svjetski priznatih vrhunskih civilizacijskih tekovina: demokracija, humanizam, liberalizam i progres, uz jasno definirana moralna načela i ethos koji nas inspirira.

 

Posebno tijesnu suradnju treba učvrstiti sa samostalnim sindikatom, pomažući im u konkurentskoj sindikalnoj borbi i evoluciji.

Istaknuti sindikalni funkcioneri trebaju imati i istaknuta mjesta u stranci, jer to nije inkopatibilno.

 

4.

Ekonomska komisija

 

Najistaknutiji ljudi u privrednim organizacijama, manageri, poduzetnici, bankari sa vrhunskim ekonomskim, financijskim, organizacionim i pravnim znanjima; ljudi sa svojim firmama koji su dokazali da znaju stvarati novac, trebaju biti grupa koja će se formirati za poduzetničke poduhvate i privrednu aktivnost stranke, te ostvarivanje opipljivih prihoda.

 

Pojedine projekte treba predložiti kao dioničarske oblike angažmana članova stranke, radi osiguranja ulagačkog kapitala, a uspjeh prvih poduhvata biti će propaganda i garancija za širenje aktivnosti.

 

Vjerojatno bi takva grupa trebala biti upravni odbor holdinga, što bi im vremenom, kada poslovi i prihodi krenu, davalo i odgovarajuću materijalnu kompenzaciju, koja se poput zaraze širi u svim našim novoformiranim upravnim odborima.

 

5.

Interesno organiziranje SDP-a

 

Osim svih mjesta gdje se okuplaju i djeluju članovi SDP-a, mimo teritorijalnog  organiziranja, pa se mogu interesno organizirati /npr. veslački klub ˝Jadran˝ i slično/ trebalo bi organizirati jednu ili dvije elitne organizacije SDP-a /svojevrsne ˝zidarske lože˝ ili ˝rotary klubove˝/ koje bi kao svojevrsni  ˝idejni centar˝ praktički paralelno radile sa vrhom stranke i stranačkim funkcionerima grada, kao ˝rukovodstvo u sjeni˝.

 

Organizacije do 25 ljudi trebale bi se temeljiti na ljudima koje bi predložili u sastav: predsjednik, tajnik, te istaknuti predstavnici već spmenute tri kategorije primjenjene za selekciju i valorizaciju ljudi u svakom društvenom biću, koje ima zajedničke interese i ciljeve. Tu bi naravno bio i blagajnik-zapisničar.

Jednomjesečni sastanci davali bi tenziju potrebe za vrhunskim stvaralačkim radom rukovodstva stranke.

Recimo: Pričard, Šantić, Stanković, Linić, Mrkić ili Matić, kao jezgro predlaganja tako organiziranog interesnog stranačkog djelovanja i povezivanja.

 

6.

Aktivi po djelatnostima

 

Zašto da  dr. Šime Vučkov neformalno kroji kadrovsku politiku zdravstva u Rijeci, a ne, recimo Đ. Matić i A. Depolo, uz pomoć članova SDP.

 

Grupe ljudi, s inicijativom iz Predsjedništva i Savjeta, snabdjevene spiskom članova u pojedinoj djelatnosti, koristeći prostorije stranke, mogle bi početi, formalno i neformalno, prema potrebi, djelovati i utjecati na politiku pojedine djelatnosti, te formulirati prijedloge za stranku, a također promovirati svoje ili najsposobnije neutralne kadrove.

 

Osim područja, navedenih na strani 10., trebalo bi definirati i ostale interesantne i ključne djelatnosti. Svakako na primjer i komunalne djelatnosti, a i značajnije i brojnije privredne organizacije i djelatnosti.

 

7.

Nosioci razrade i provođenja programskih elemenata SDP-a

 

SDP treba biti stranka prepoznatljivih pojedinaca, koji polazeći od osnova programa i njegove konkretizacije u užoj i široj zajednici, afirmiraju stranku i sebe, i postaju vođe, prihvaćene i potvrđene od članstva, simpatizera, građana i birača. U našem programu postoji dvadeset i devet područja angažmana. Zašto ne bismo polazeći od realnih kadrovskih potencijala, koji su vjerojatno daleko od idealnih, poštujući volju članova – aktivista, znali svakog trenutka u stranci tko nam je ˝glavni˝ u Rijeci za stranačku politiku, vezano za: demokraciju u lokalnoj zajednici, građanske inicijative i društvene pokrete, evropske integracije itd., sve do eko-socijalističke politike, zdravog života i sporta.

 

Polazeći od pojedinačnog ka općem, moguće je da bi pojedini ˝aktivisti-nosioci˝ pojedinog područja angažmana, u javnosti možda zvučali malo disonantno i kontradiktorno, ali je sada razdoblje kad se prisustvo u javnosti, pa čak i sa ˝maksimalizmom˝ i ˝voluntarizmom˝ nagrađuje i pozitivnim emocijama i konkretnim glasovima.

 

 

8.

Odbor za propagandu i promociju stranke

U novinama, radiju, televiziji i marketinškim organizacijama ima dosta stručnjaka, koji bi nam samostalno mogli voditi strategiju, taktiku projekte takve aktivnosti, pomažući nam često i na svojim redovnim radnim mjestima.

 

To je inače područje  koje se po marketinškim metodama ˝prodaje politika˝ građanima, javnosti i biračima, može bitno razviti i unaprijediti, stvarajući povoljan dojam; image i svijest o designu stranke u svakom čovjeku.

 

 

9.

Odbor za informatiku stranke

 

Osim redovnih djelatnosti, vrhunski stručnjaci, polazeći od istraživanja društvenog i javnog mnijenja, propulzivnosti određenih ideja, definiranih strategija i ciljeva stranke, mogu razraditi programe i elemente simulacije ˝prolaska˝pojedinih ciljeva, programa, poteza, akcija, pragmatičkih pristupa u određenom trenutku, vremenu i prostoru, konstelaciji političkih snaga, a sve to može da kumulira pozitivne poene za ˝trenutke izborne istine˝.

 

Zašto biti pasivni kad možemo biti aktivni i agresivni i da pri tome bolje prolazimo.

 

                                                                V

 

Da zaključim.

 

Svako ovo pitanje i potaknuti problem se može usmeno dopuniti i obrazložiti, u pogodnoj radnoj atmosferi.

 

Svako od ovih pitanja, pravi stručnjak, kao kreator projekta, može operacionalizirati do granice odluka i izvedivosti.

 

Na nama je da shvatimo da se moramo iz temelja mijenjati, što brže, to bolje.

 

Promašaji i izgubljeno vrijeme u pasivnosti, te ispravljanje propusta i grešaka, iskustvo je pokazalo u istraživanjima u svijetu, kasnije se množi sa faktorom 15 /napora, energije, vremena, troškova i slično/, s time da se izgubljeno vrijeme ne može nikad potpuno nadoknaditi, osim ako je ˝intuicija političkog genija˝naslutila prednost pasivnosti i nečinjenja u određenom vremenu i prostoru, što je ovog trenutka, barem meni, teško povjerovati.

 

Drugarski pozdrav!

 

                                                                                   Boris Tepšić

 

Rijeka, 17. 05. 1991. god.

       
       


 

..

/intervjui/intervju.php?intervju=3111&strajk-je-legitiman-ali-ponuda-vlade-je-korektna

Dubravka Šuica , dosad zastupnica u Europskom parlamentu, prije toga i u Hrvatskom saboru, a nekada gradonačelnica Dubrovnika, od sutra ...
01.12.2019

/intervjui/intervju.php?intervju=3112&ministrica-divjak-reagirala-je-iskreno-zbog-reforme-hns-cvrsto-stoji-uz-nju

S HNS-ovim potpredsjednikom Vlade i ministrom graditeljstva  Predragom Štromarom  razgovarali smo u tjednu kada je njegovo Ministarstvo napokon dalo zeleno ...
01.12.2019

/intervjui/intervju.php?intervju=3110&kako-bi-izgledalo-da-je-netko-1965-rekao-kako-rat-jos-nije-gotov

Nestaje optimizam da će ekonomski razvoj sam po sebi pridonijeti efikasnosti institucija. A naše društvo se podijelilo u slojeve sve ...
01.12.2019

/intervjui/intervju.php?intervju=3113&zelim-placu-od-minimalno-70-000-kuna-i-s-obitelji-bih-zivio-na-pantovcaku

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić otkrio je Damiri Gregoret, između ostalog, zašto ljude u DIP-u smatra bjednicima   Predsjednički kandidat  Mislav ...
01.12.2019

/intervjui/intervju.php?intervju=3105&na-nama-je-da-iskoristimo-ovaj-trenutak-i-okupimo-sve-na-ljevici-protiv-hdz-a

Nekada su uređaji trajali po 30 godina, a danas se kvare čim im istekne jamstvo. Neke su zemlje to zakonom ...
29.05.2019
../izreke/izreke_osoba.php?osoba=3221&krunislav-olujicMumificirani Karaputin

Karamarko je došao na čelo stranke putem unutarstranačkih izbora. Riječ je o osobi koja je opasna za demokratske procese u Hrvatskoj. I prije sam ga nazivao mumificiranim hrvatskim Putinom, a pri tome stojim i danas.

Olujić Krunislav, Nedjeljom u dva HTV 1


18.07.1966  Grahovac Milan
18.07.1958  Šeparović Miroslav
18.07.1933  Čumbelić Petar