savjest KOLUMNE

https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?kolumna=80&preseljavanje-hrvata-preko-srpskih-teritorija=  https://twitter.com/savjest_com?kolumna=80&preseljavanje-hrvata-preko-srpskih-teritorija=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?kolumna=80&preseljavanje-hrvata-preko-srpskih-teritorija=  http://savjest.com/savjest_rss.php?kolumna=80&preseljavanje-hrvata-preko-srpskih-teritorija=

Autor:

../kolumne/kolumne_autor.php?autor=6380&martin-spegelj

Špegelj Martin
Datum:
12.01.2010
Objavljeno na:
Slika autor/izvor:
Objavi na:

Share on Google+

 

 

U prvim danima 1992, kad je prema svim procjenama bilo moguće pobjedonosno okončati rat, agresoru je potpisivanjem tzv. trajnog primirja ostavljeno da se oporavi, a ministar Šušak pokreće veliku demobilizaciju Hrvatske vojske i njenu intenzivnu politizaciju. Dovršava se istjerivanje profesionalnih časnika, koji su bili samo ratna potreba, a visoke činove dobivaju stranački podobni »naši ljudi« bez ikakva, ili s ograničenim vojnim znanjem. Na samom kraju godine umirovljen sam i ja zajedno s 23 generala i brigadira koji su podnijeli najveći teret obrane; mjesec dana ranije dužnosti je razriješen i načelnik GSHV general Tus.
Sve je bilo spremno za pretvaranje HV u stranačku vojsku i njenu protuustavnu upotrebu u BiH. Ondje gotovo potpuno prestaju neprijateljstva između HV-a i HVO-a, s jedne strane, i srpske vojske s druge strane. Štoviše, počela je 'trampa' - tzv. humano preseljavanje hrvatskog stanovništva preko srpskih teritorija plaća se hrvatskom naftom za pogon srpskih tenkova.


Za to vrijeme HVO vodi bespoštedan rat protiv Armije BiH. Ona je bila slabo naoružana, ali izuzetno motivirana, pa je zaprijetila opasnost poraza politike podjele BiH i vojske koja je tu podjelu trebala osigurati. Zbog toga tijekom 1993., osobito ujesen, kreće tajna akcija pokretanje HV-a u BiH.
 

Postoje dokazi po kojima je jasno da su predsjednik Tuđman, Šušak i vrh HDZ-a kao vladajuće stranke u Hrvatskoj organizirali i vodili rat protiv Armije BiH u svrhu osvajanja i pripojenja dijela susjedne države 

Sve drugačije tvrdnje i nadmudrivanja guranje su prljavštine pod tepih i stvaranje hipoteke državi Hrvatskoj

Cijele postrojbe ili njihovi izabrani dijelovi, tj. vojne skupine pod izravnom kontrolom ministra Šuška, koje nisu bile u legalnom vojnom ustroju, prelaze u BiH, ali zbog apsolutno nekompetentna zapovijedanja nastaje kaos. Prijeti poraz u sukobu s Armijom BiH, usprkos otvorenoj suradnji HVO-a i srpske vojske, pa postaje prijeko potrebno postaviti efikasnije zapovijedanje.


Za taj posao bio je pogodan novi načelnik GSHV, politički general Janko Bobetko, koji s oduševljenjem prihvaća i provodi političke ideje i vojne planove predsjednika Tuđmana i Gojka Šuška, te u tijeku cijele 1993. angažira HV i njenu ratnu tehniku u ratu za podjelu BiH. Taj posao ujesen 1993. postaje manje-više javan, a njegovo djelovanje uvjerljivo ilustrira niz sastanaka koje je vodio potkraj 1993. godine i o kojima posjedujem dokumente.


Tako je Bobetko u bivšu ratnu salu na prvom katu Ministarstva obrane u Zagrebu, 7. studenoga, nakon završetka radnoga vremena, pozvao članove GSHV i načelnike svih njegovih odjela, te generale Antu Rosu i Miljenka Crnjca, »logističara« Ljubu Ćesića Rojsa, te Dragu Krpinu, načelnika Političke uprave MORH-a, i Ivana Tolja; prisutan je bio i admiral Davorin Domazet.


Bobetko je otvorio sastanak čitanjem zapovijedi predsjednika Tuđmana o ustrojavanju Glavnog stožera HVO-a. U nj su ušli navedeni časnici HV-a, s Antom Rosom kao zapovjednikom, te Drago Krpina, a Goran Dodig, službenik u MORH-u, i Josip Juras, pomoćnik ministra obrane, određeni su za vezu toga stožera s ministrom Šuškom i predsjednikom Tuđmanom. Formalno, zapovijed se odnosila na njihov premještaj na Južno bojište, a stvarno su sutradan imali biti helikopterom prevezeni u Posušje kao novo zapovjedno mjesto HVO-a.


Sutradan ujutro određeno je da im se pridruže i postrojbe HV-a za osiguranje: jedna postrojba iz 66. bojne VP za neposrednu zaštitu, postrojba iz pukovnije veze za organizaciju i osiguranje veze, te onoliko časnika i vojnika koliko treba za organizaciju logističke baze. Svima je trebalo osigurati odore s oznakama HVO-a, a za vozila jednako takve registarske pločice.


S dolaskom te grupe u Posušje prestao je postojati dotadašnji GSHVO u Mostaru, ali je njegovo osoblje, koje je također bilo došlo iz HV-a, prešlo u Posušje, uključivši generala Milivoja Petkovića.
Dan kasnije, 9. studenoga, Bobetko je u Pločama održao sastanak i podijelio zadatke u skladu sa zapovijeđu predsjednika Tuđmana.


Zaključeno je da žurno treba pripremiti napadnu operaciju od Gornjeg Vakufa prema središnjoj Bosni, pri čemu će HVO dobiti ojačanje u topništvu i ljudstvu iz HV-a (350. diverzantski odred, 2. i 5. gardijska brigada s tenkovskom satnijom, jedna bojna 7. gardijske brigade, postrojba veze i helikopterska eskadrila).


Budući da legionarski narednik Roso nije bio dorastao poslu, operaciju je isplanirao osobno general Bobetko. Počela je 15. studenoga, vođena je s izdvojenih zapovjednih mjesta u Prozoru i na planini Makljen, te - neslavno propala. Posebno velike gubitke imala je 5. gardijska brigada HV u Vakufu, jer brigada HVO-a Bruno Bušić nije izvršila svoj dio zadatka i osigurala joj prijelaz preko Vrbasa. Bobetko je tada htio na prijevoj na cesti Gornji Vakuf - Travnik helikopterskim desantom spustiti 350. diverzantski odred, ali su se helikopteri zbog snježne oluje nad Vranom i Čvrsnicom morali vratiti u Ploče, što je bila sreća, jer je izbjegnuta još veća katastrofa.


Zapovijedanje svim akcijama išlo je izravno iz Ministarstva obrane u Zagrebu, koji je s GSHVO bio povezan neposrednim vezama. Povrh toga, u Posušju je tri dana u tjednu - petkom, subotom i nedjeljom - redovito boravio ministar Šušak i održavao sastanke na kojima su, među ostalima, sudjelovali Ivić Pašalić i Ivan Milas, šef obavještajnih službi Miroslav Tuđman, »logističar« Ljubo Ćesić Rojs, te Mate Boban. No, njega više nitko nije poštovao, čak ga nisu ni pozdravljali kada je ulazio u dvoranu.


Na sastanku 10. prosinca 1993. raspravljalo se i o tome kako će hrvatska strana prevesti 10.000 tona goriva za srpsku vojsku, koja je zauzvrat osiguravala prolazak konvojima HVO u opkoljena područja, opskrbljivala HVO topničkim streljivom ili pak sama, po dogovoru, ispaljivala određenu količinu granata na položaje Armije BiH.


Takvih dokumenata, uključivši vlastite Bobetkove izjave i zapise, ima mnogo i oni nedvojbeno nude zaključak da su predsjednik Tuđman, ministar Šušak i izabrani vrh HDZ-a kao vladajuće stranke u Hrvatskoj, organizirali i vodili rat protiv Armije BiH u svrhu osvajanja i pripojenja dijela susjedne države. Sve drugačije tvrdnje i nadmudrivanja samo su guranje prljavštine pod tepih i stvaranje hipoteke državi Hrvatskoj.


Izlaz iz toga košmara samo je jedan - otkrivanje i objavljivanje pune istine i kažnjavanje svih krivaca. Nadam se da je ovo što sam napisao mali prilog tome.

       
       


 

..
../izreke/izreke_osoba.php?osoba=3221&krunislav-olujicMumificirani Karaputin

Karamarko je došao na čelo stranke putem unutarstranačkih izbora. Riječ je o osobi koja je opasna za demokratske procese u Hrvatskoj. I prije sam ga nazivao mumificiranim hrvatskim Putinom, a pri tome stojim i danas.

Olujić Krunislav, Nedjeljom u dva HTV 1


21.02.1989  Ćeran Darija
21.02.1964  Blažek Ivan
21.02.1958  Alić Neven