https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=169&amp%3Bjure-bilic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=169&amp%3Bjure-bilic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=169&amp%3Bjure-bilic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=169&amp%3Bjure-bilic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

13.08.1939 - 27.01.2006
U Beogradu je završio višu političku školu Đuro Đaković.
 
Član KPJ i NOB-a bio je od 1941.
U antifašističkom pokretu bio je rukovoditelj SKOJ-a za Dalmaciju.
 
Nakon rata u Hrvatskoj je bio republički sekretar za poljoprivredu. Nakon Karađorđeva 1971. zauzima vodeće partijske i državničke položaje.
 
Predsjednik Sabora Socijalističke Republike Hrvatske bio je u dva mandata do 1982.
Bio je i predsjednik Predsjedništva CK SKH (1982.-1983.) i član Predsjedništva CK SKJ (1983.-1986.)
 
Sredinom 80-ih protivio se političkoj kampanji koju su vodili srpski komunisti protiv ustavnog modela federacije.
 
Iz političkog života povukao se 90-tih godina.
 

    Bilić Jure



..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
24.05.1979  Grbin Peđa
24.05.1965  Herceg Milan
24.05.1961  Vresk Josip
24.05.1957  Pavić Vlasta
24.05.1938  Ramušćak Marijan
24.05.1937  Tomac Zdravko