https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=2895&ljubomir-antic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=2895&ljubomir-antic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=2895&ljubomir-antic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=2895&ljubomir-antic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Ljubomir Antić rođen je 1946. godine u Šepurinama na otoku Prviću kod Šibenika. Osnovnu školu svršio je u rodnome mjestu a gimnaziju u Šibeniku. 1973. godine diplomirao je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1980. godine obranivši magistarski rad na temu Hrvatska federalistička seljačka stranka. Doktorirao je 1983. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru disertacijom Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslavenske države 1918.. Područje istraživanja bilo mu je i povijest hrvatskoga iseljeništva. Pohađao je studij novinarstva i radio u Večernjem listu (1971. godine bio je urednik Studentskog lista). Radio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao izvanredni profesor Hrvatske povijesti XX. stoljeća, a potom na Hrvatskim studijima. U devedesetim godinama 20. stoljeća bio je ravnateljem Hine. Na mjesto ravnatelja Hine imenovan je 19. veljače 1999. godine odlukom donesenom na sjednici Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora, a ostavku je podnio predsjedniku Hrvatskoga državnog sabora, akademiku Vlatku Pavletiću, 14. prosinca 1999. godine.

Bio je izvanrednim profesorom Hrvatskih studija. Bio je jednim od utemeljitelja i znanstvenih savjetnika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Članke je objavljivao u Zadarskoj reviji, Vijencu i u inim listovima.

Bio je aktivan u hrvatskoj politici, a djelovao je u Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci i Demokratskome centru. Za zastupnika u Hrvatskom državnom saboru izabran je na državnoj listi HSLS-a na izborima 1992. godine, i bio je zastupnikom do 1995. godine te je obnašao i dužnosti predsjednika Odbora za ljudska prava i prava etničkih ili nacionalnih zajednica ili manjina.

U Demokratskome centru bio je i dopredsjednikom stranke.

Autorom je nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova i suautorom više udžbenika i priručnika.

Umro je u Zagrebu 14. ožujka 2015. godine nakon dulje bolesti.

https://hr.wikipedia.org/

    Antić Ljubomir..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
09.05.1979  Mičević Blaženka
09.05.1974  Hudić Mario
09.05.1966  Vukušić Herman
09.05.1964  Stanić Zvonimir
09.05.1963  Slamek Đurđica
09.05.1958  Damjan Mato
09.05.1958  Rilje Damir
09.05.1954  Vidaković Antun
09.05.1954  Gverić Ante
09.05.1952  Posavec Mladen
09.05.1952  Galinec Izidor
09.05.1947  Buršić Slobodan
09.05.1930  Lovrić Anto