https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=2934&petar-bosnic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=2934&petar-bosnic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=2934&petar-bosnic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=2934&petar-bosnic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen 1937. godine u Blatu na otoku Korčuli.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Položio pravosudni ispit godine 1962., a

stupanj magistra iz međunarodnog javnog i privatnog prava stekao na Pravnom fakultetu u Zagrebu godine 1965.

Doktor pravnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 1973.

Nakon polaganja pravosudnog ispita zasnovao radni odnos s Pravnim fakultetom u Splitu 1962. godine, na predmetu Međunarodno privatno pravo.

Izabran za asistenta - 1962., zatim za predavača - 1966., docenta - 1974., te izvanrednog - 1979. i redovitog profesora - 1985.

Na sjednici Fakultetskog Vijeća Pravnog fakulteta u Splitu 1996. godine, biran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za disciplinu međunarodno privatno pravo.

Od ostalih zaduženja na Pravnom fakultetu u Splitu obavljao i funkciju dekana (1991.) i ravnatelja poslijediplomskog studija prava mora (1983.).

Objavio više znanstvenih radova iz područja međunarodnog privatnog prava, te sljedeće monografije: Međunarodno privatno i interlokalno pravo Jugoslavije o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (Split, 1981.), Hrvatsko međunarodno privatno pravo, knjiga I. (Split, 1999.), Hrvatsko međunarodno privatno i procesno pravo, knjiga II. (2003.).

    Bosnić Petar..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
22.09.2559  Bubalović Davorin
22.09.1975  Ikić Baniček Kristina
22.09.1961  Sabolčec Zdravko
22.09.1957  Morić Joško
22.09.1956  Barbić Franka
22.09.1950  Červar Lino
22.09.1949  Škrinjarić Ilija
22.09.1946  Kučar Franjo
22.09.1941  Mrčelja Stjepan
22.09.1936  Rivoseki Vera
22.09.1921  Eltz Vukovarski Jakob