https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=2947&dalibor-brozovic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=2947&dalibor-brozovic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=2947&dalibor-brozovic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=2947&dalibor-brozovic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

28.07.1928 - 19.06.2009

Rođen: 28. srpnja 1928. u Sarajevu

 

    * pohađao gimnaziju u Visokom, Sarajevu i Zagrebu

    * 1946. maturirao u Zagrebu

    * na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studira kroatistiku i talijanski jezik

    * 1951. diplomirao kroatistiku; 1952. apsolvirao talijanski jezik

    * 1957. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu disertacijom Govor u dolini rijeke Fojnice

    * 1975. član suradnik Hrvatske (tada Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti

    * 1977. izvanredni član Hrvatske (tada Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti

    * 1986. redoviti član Hrvatske (tada Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti

    * 1986. vanjski član Makedonske akademije nauka i umjetnosti

    * 1991 član Academia Europea

    * 1990. član Predsjedništva Republike Hrvatske i potpredsjednik RH

    * 1991-2001. glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda “Miroslav Krleža”

    * 1992-1995. saborski zastupnik

 

Nastavna djelatnost:

 

    * 1952. asistent na Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu

    * 1953-1956. lektor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija

    * 1956-1858. asistent predavač na Filozofskom fakultetu u Zadru

    * 1958. docent na Filozofskom fakultetu u Zadru

    * 1962. izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru

    * od 1968-1990. redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru

    * 1969. profesor po pozivu na University of Michigan (Ann Arbor, SAD)

    * 1971. profesor po pozivu na Sveučilištu u Regensburgu (SR Njemačka)

    * predaje fonologiju na poslijediplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Zadru

    * na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Zadru, Dubrovniku i Sarajevu (predavao je povijest hrvatskoga jezika, fonologiju i druge kolegije

    * održao niz predavanja na mnogobrojnim seminarima za strane slaviste u Zadru, Zagrebu, Puli, Dubrovniku, Sarajevu.

 

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima:

 

    * član Odbora za dijalektologiju HAZU; član Odbora za leksikografiju HAZU; član Odbora za etimologiju HAZU

    * predsjednik Hrvatsko-bugarskoga društva

    * predsjednik Hrvatskog saveza za esperanto

 

Nagrade:

 

    * 1970. Nagrada Grada Zadra za istaknutu znanstvenu djelatnost

    * 1992. Nagrada za životno djelo Republike Hrvatske

    * Nositelj velereda kralja Zvonimira, reda Ante Starčevića i reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića

    * Nositelj bugarskog ordena Madarskog konjanika 1. reda

 

Znanstvena djelatnost

 

    * sudjelovao u izradi upitnika za mnogobrojne dijalektološke atlase

    * za Općeslavenski dijalektološki atlas na terenu je obradio niz punktova

    * sudjelovao u izradbi Fonoloških opisa

    * sudjeluje u radu na Općeslavenskom lingvističkom atlasu (OLA)

    * sudjeluje u radu na Europskom lingvističkom atlasu (ALE)

    * za Hrvatsku enciklopediju (sv. 1–4) izradio je šezdesetak natuknica

 

Organizacijska djelatnost

 

    * Na Filozofskom fakultetu u Zadru organizirao je jezičnu nastavu slavističkoga i kroatističkoga studija

    * sudjelovao u organiziraju Međunarodne slavističke škole

    * sudjelovao pri stvaranju nazivlja i oblikovanju hrvatskoga novca, pri oblikovanju poštanskih maraka RH

 

Znanstveni i stručni skupovi:

 

    * sudjelovao u organizaciji i s referatima na više od 100 međunarodnih lingvističkih, slavističkih i drugih konferencija i znanstvenih skupova

 

Znanstveni projekti:

 

    * voditelj projekta Lingvistički atlasi u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU

 

Uređivanje publikacija:

 

    * od 2001. glavni urednik časopisa Filologija Razreda za filološke znanosti HAZU

    * 1970-1986. odgovorni urednik filološkoga razdjela Radova Filozofskoga fakulteta u Zadru

    * glavni urednik prvih svezaka Radova Leksikografskog zavoda “M. Krleža”

    * bio je član uredništava raznih lingvističkih časopisa (Rad JAZU/HAZU, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik), zbornika i knjiga

    * dugogodišnji član uredništva Općeslavenskog lingvističkog atlasa (OLA)

    * dugogodišnji član uredništva Europskog lingvističkog atlasa (ALE)

    * glavni urednik Hrvatske enciklopedije (1, 2, 3. svezak)

 

Polje interesa:

 

    * Opća lingvistika, hrvatska i slavenska lingvistika, dijalektologija, akcentologija, standardizacija slavenskih jezika, plurilingvistika, numizmatika

 

    Brozović Dalibor..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
28.02.1965  Andrić Josip
28.02.1958  Suman Podgajski Ivka
28.02.1952  Borković Miroslav
28.02.1949  Reljanović Marko