https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=2947&dalibor-brozovic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=2947&dalibor-brozovic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=2947&dalibor-brozovic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=2947&dalibor-brozovic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

28.07.1928 - 19.06.2009

Rođen: 28. srpnja 1928. u Sarajevu

 

    * pohađao gimnaziju u Visokom, Sarajevu i Zagrebu

    * 1946. maturirao u Zagrebu

    * na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studira kroatistiku i talijanski jezik

    * 1951. diplomirao kroatistiku; 1952. apsolvirao talijanski jezik

    * 1957. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu disertacijom Govor u dolini rijeke Fojnice

    * 1975. član suradnik Hrvatske (tada Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti

    * 1977. izvanredni član Hrvatske (tada Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti

    * 1986. redoviti član Hrvatske (tada Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti

    * 1986. vanjski član Makedonske akademije nauka i umjetnosti

    * 1991 član Academia Europea

    * 1990. član Predsjedništva Republike Hrvatske i potpredsjednik RH

    * 1991-2001. glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda “Miroslav Krleža”

    * 1992-1995. saborski zastupnik

 

Nastavna djelatnost:

 

    * 1952. asistent na Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu

    * 1953-1956. lektor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija

    * 1956-1858. asistent predavač na Filozofskom fakultetu u Zadru

    * 1958. docent na Filozofskom fakultetu u Zadru

    * 1962. izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru

    * od 1968-1990. redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru

    * 1969. profesor po pozivu na University of Michigan (Ann Arbor, SAD)

    * 1971. profesor po pozivu na Sveučilištu u Regensburgu (SR Njemačka)

    * predaje fonologiju na poslijediplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Zadru

    * na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Zadru, Dubrovniku i Sarajevu (predavao je povijest hrvatskoga jezika, fonologiju i druge kolegije

    * održao niz predavanja na mnogobrojnim seminarima za strane slaviste u Zadru, Zagrebu, Puli, Dubrovniku, Sarajevu.

 

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima:

 

    * član Odbora za dijalektologiju HAZU; član Odbora za leksikografiju HAZU; član Odbora za etimologiju HAZU

    * predsjednik Hrvatsko-bugarskoga društva

    * predsjednik Hrvatskog saveza za esperanto

 

Nagrade:

 

    * 1970. Nagrada Grada Zadra za istaknutu znanstvenu djelatnost

    * 1992. Nagrada za životno djelo Republike Hrvatske

    * Nositelj velereda kralja Zvonimira, reda Ante Starčevića i reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića

    * Nositelj bugarskog ordena Madarskog konjanika 1. reda

 

Znanstvena djelatnost

 

    * sudjelovao u izradi upitnika za mnogobrojne dijalektološke atlase

    * za Općeslavenski dijalektološki atlas na terenu je obradio niz punktova

    * sudjelovao u izradbi Fonoloških opisa

    * sudjeluje u radu na Općeslavenskom lingvističkom atlasu (OLA)

    * sudjeluje u radu na Europskom lingvističkom atlasu (ALE)

    * za Hrvatsku enciklopediju (sv. 1–4) izradio je šezdesetak natuknica

 

Organizacijska djelatnost

 

    * Na Filozofskom fakultetu u Zadru organizirao je jezičnu nastavu slavističkoga i kroatističkoga studija

    * sudjelovao u organiziraju Međunarodne slavističke škole

    * sudjelovao pri stvaranju nazivlja i oblikovanju hrvatskoga novca, pri oblikovanju poštanskih maraka RH

 

Znanstveni i stručni skupovi:

 

    * sudjelovao u organizaciji i s referatima na više od 100 međunarodnih lingvističkih, slavističkih i drugih konferencija i znanstvenih skupova

 

Znanstveni projekti:

 

    * voditelj projekta Lingvistički atlasi u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU

 

Uređivanje publikacija:

 

    * od 2001. glavni urednik časopisa Filologija Razreda za filološke znanosti HAZU

    * 1970-1986. odgovorni urednik filološkoga razdjela Radova Filozofskoga fakulteta u Zadru

    * glavni urednik prvih svezaka Radova Leksikografskog zavoda “M. Krleža”

    * bio je član uredništava raznih lingvističkih časopisa (Rad JAZU/HAZU, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik), zbornika i knjiga

    * dugogodišnji član uredništva Općeslavenskog lingvističkog atlasa (OLA)

    * dugogodišnji član uredništva Europskog lingvističkog atlasa (ALE)

    * glavni urednik Hrvatske enciklopedije (1, 2, 3. svezak)

 

Polje interesa:

 

    * Opća lingvistika, hrvatska i slavenska lingvistika, dijalektologija, akcentologija, standardizacija slavenskih jezika, plurilingvistika, numizmatika

 

    Brozović Dalibor..
osoba.php?osoba_id=9841&vili-beros
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
 
07.06.1976  Petin Ana-Marija
07.06.1973  Tolj Perica
07.06.1965  Grubišić Vinko
07.06.1965  Primorac Dragan
07.06.1959  Bačić Branko
07.06.1956  Lozić Ivo
07.06.1956  Martinec Mira
07.06.1953  Lalić Ljubica
07.06.1953  Kancijan Nikola
07.06.1943  Kostović Ivica
07.06.1941  Medo Mato-Matko
07.06.1935  Bjelobaba Dane