https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=3256&drago-prgomet=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=3256&drago-prgomet=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=3256&drago-prgomet=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=3256&drago-prgomet=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 Rođen sam 23. svibnja 1965. godine u Žeravcu, Derventa, BiH. 


Obrazovanje


Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja u Derventi, upisujem studij medicine u Banjaluci. Diplomirao sam medicinu najprije u Banjaluci, a potom i u Zagrebu. Magistrirao sam i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se služim engleskim jezikom.Profesionalna karijera


Obavezni liječnički staž sam odradio u Medicinskom centru Slavonski Brod 1990. godine. Specijaliziram otorinolaringologiju u Općoj bolnici Slavonski Brod i ORL Klinici Šalata. Nakon položenog specijalističkog ispita, nastavljam raditi na ORL odjelu Slavonski Brod. Od 1997. godine sam djelatnik MORH-a gdje obnašam dužnost načelnika Uprave za zdravstvo. U isto vrijeme, sukladno ugovoru MORH-a i KBC Zagreb, radim na Klinici za bolesti uha,nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta Zagreb na koju trajno prelazim 2000. godine. Za predstojnika iste klinike sam izabran 2006. godine. Član sam Upravnog vijeća KBC Zagreb kao predstavnik stručnog kolegija. Izvanredni sam profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Osijeku. Voditelj sam kolegija iz fonijatrije na Rehabilitacijsko-edukacijskom fakultetu. Predsjednik sam Upravnog vijeća „Croatian Medical Journal“. Gost urednik sam časopisa „Acta medica Croatica“ i „Collegium antropologicum“. Objavio sam, kao urednik ili koautor, 10 knjiga, monografija i zbornika radova. Autor sam 50-tak stručnih i znanstvenih radova u međunarodno recenziranim časopisima. Održao sam preko 100 predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Usavršavao sam se na klinikama u Rimu, Pisi, Londonu, Amsterdamu, New Yorku i drugdje. Bio sam predsjednikom i voditeljem kongresa i edukacijskih tečajeva. Bio sam osnivačem i predsjednikom Hrvatskog društva za vojnu medicinu. Osnivač sam i predsjednik Hrvatskog društva za tumore glave i vrata.Domovinski rat


Kao član Narodne zaštite RH, od 25. travnja 1991. godine sudjelujem u zaštiti civilnih objekata u Slavonskom Brodu. Bio sam liječnik dragovoljac za odlazak u Ilok koji je bio u okruženju u ljeto 1991. godine. Od 4. rujna iste godine sam na zapadnoslavonskom bojištu kao liječnik bojne, a tijekom ljeta 1992. godine bio sam načelnik saniteta OG Istočna Posavina. 
Tijekom oslobodilačke akcije na sela Mašićka Šagovina i Širinci 19. prosinca 1991. godine, pri evakuaciji ranjenika, stradao sam u minskom polju pri aktiviranju mina sanitetskim vozilom. Imam status HRVI. Bio sam članom sanitetskog stožera RH. Tijekom vojnoredarstvene akcije Oluja, kao načelnik saniteta 108. brigade HV, bio sam raspoređen na osiguranju istočnih granica Republike Hrvatske. Pričuvni sam brigadir HV-a.Politička karijera


Do pristupanja u HDZ nikada nisam bio član niti jedne političke stranke. Stranački sam aktivan od 1996. godine. Bio sam član gradskog i županijskog odbora Slavonski Brod te član Nadzornog odbora HDZ-a na nacionalnoj razini. Trenutno sam član Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora HDZ.
Bio sam vijećnik županijske skupštine BPŽ u mandatu 1997-2000, zamjenik kandidata na izborima za Županijski dom Hrvatskog sabora 1997. godine i zastupnik u Hrvatskom saboru 2003-2006. Tijekom saborskog mandata bio sam aktivni član više saborskih odbora i politički kolumnist u tjedniku Posavska Hrvatska.Obitelj


Rođen sam u obitelji sa sedmero braće i sestara. Otac je bio radnik na željeznici, a majka domaćica. Otac je umro u mojoj šestoj godini života. Majka živi u Slavonskom Brodu. U braku sam sa suprugom Sanjom od 1997. godine. Od iste godine živimo u Zagrebu. Imamo dvoje djece, koji su učenici.

    Prgomet Drago..
osoba.php?osoba_id=9841&vili-beros
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
 
07.06.1976  Petin Ana-Marija
07.06.1973  Tolj Perica
07.06.1965  Grubišić Vinko
07.06.1965  Primorac Dragan
07.06.1959  Bačić Branko
07.06.1956  Lozić Ivo
07.06.1956  Martinec Mira
07.06.1953  Lalić Ljubica
07.06.1953  Kancijan Nikola
07.06.1943  Kostović Ivica
07.06.1941  Medo Mato-Matko
07.06.1935  Bjelobaba Dane