https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=3346&ivan-tarnaj=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=3346&ivan-tarnaj=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=3346&ivan-tarnaj=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=3346&ivan-tarnaj=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen:            9. 9. 1948.        Đakovačka Satnica

niže obr.           1962.    Đakovačka Satnica

srednje obr.       1967.    Delnice

apsolvirao         1971.    ŠF Sarajevo     

diplomirao         1972.    ŠF Sarajevo     

karijera 1972.    Đakovo

trenutno, od                 HŠ Zagreb

dodatne liste     autori Šumarskog lista

 

     OPIS

            Sin Mije i Marije r. Kružić. Hrvat, katolik. Potječe iz seoske obitelji. Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu i završio je 1962., a Srednju šumarsku školu završava u Delnicama 1967. godine.    

            Šumarstvo studira na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, gdje diplomira 1972. godine.        

            Od 1972. radi u Šumariji Đakovo gdje vodi poslove iskorišćivanja šuma.   

            U čitavo vrijeme svoje radne aktivnosti dipl. ing. Ivan Tarnaj sura-đivao je sa djelatnicima Šum. fakulteta u Zagrebu. Kada je bio referent za iskorišćivanje šuma u Šumariji Đakovo, surađivao je na znanstvenoistraživačkom projektu "Sistem tehničkih normi za sječu i izradu drva".    

            God. 1985.-86. obnaša dužnost predsjednika Skupštine općine Đakovo, a od 1986.-90. biva zastupnikom u Saboru tadašnje općine Đakovo.           

            God. 1989. utemeljuje HDZ za đakovštinu i postaje njezinim prvim predsjednikom.           

            Nakon prvih slobodnih izbora 1990. god. postaje članom prve Vlade u demokratskoj Hrvatskoj i prvim ministrom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u Republici Hrvatskoj. Tu dužnost obnaša od 1990. do 1993.g., a potom biva ponovno biran u Zastupnički dom Sabora RH. Nakon osam mjeseci zastupničkog mandata ponovno biva imenovan članom Vlade RH i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RH, koju dužnost obnaša do kraja 1994. kada zbog bolesti daje ostavku. Od 1995. radi u Zagrebu kao direktor Centra "Belišće" d.d.         

            Dana 1.7.1998. dipl. ing. Ivan Tarnaj odlukom Vlade RH postavljen je za direktora JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, kako bi razriješio probleme u hrvatskom šumarstvu, a poglavito u odnosu šumarstva i drvne industrije, u čemu je postigao zavidne rezultate. Na tom se mjestu nalazio i u vrijeme bilježenja podataka (1999.).         

            Dipl. ing. Ivan Tarnaj, kao ministar i direktor J.P. "Hrvatske šume", a i ranije, dao je nekoliko izvrsnih intervjua u stručnom i informativnom tisku, u kojima je koncizno proveo analizu stanja u hrvatskom šumarstvu, uočio probleme i sugerirao njihova rješenja. To posebno vrijedi za intervju objavljen u časopisu "Hrvatske šume" br. 36 pod naslovom "Godina 2000.-kamen razdjelnica za Hrvatsku i hrvatsko šumarstvo".   

            Pasionirani je lovac sa položenim stručnim ispitom za ocjenjivača lovačkih trofeja.           

            Za doprinos pri stvaranju i oslobađanju Hrvatske odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, (1.3.1993.), Spomenicom domovinske zahvalnosti, (29.5.1995.), Redom Ante Starčevića, (29.5.1995.) i Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, (29.5.1995.). Primio je Povelju za razvoj sveučilišne nastave i znanosti (1998.). Pukovnik je Hrvatske vojske.         

            Član je HŠD. Predsjednik je izdavačkog vijeća časopisa "Mehanizacija šumarstva", (1998.-1999.).           

            Živi u Zagrebu.  

 

     RADOVI

1          Tarnaj, I., 1998: Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća. Š.L. 7-8, s.307  

2          Vratarić, P., Tarnaj, I., 2002: Lovstvo u državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog materijala jelena običnog (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa). Š.L. 11-12, s.617     

3          Tarnaj, I., 2007: Onome koji je i onome koji će doći . Š.L. 7-8, s.367       

 

     LITERATURA

            *** Odlikovani šumarski stručnjaci: Ivan Tarnaj, dipl. inž. šumarstva. ŠL 1995., s. 429.     

            *** ŠL 1-2, 1995., s. 55; 1997., s. 322; 1999., s. 53, 54.

            *** HŠD 1846-1996., s. 374.      

            Sučić, M.: Oj rastiću šušnjati: 45. godina KUD-a "Šumari", Vinkovci 1998., s. 169.          

            *** SŠN 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 668.     

            *** Časop. "HŠ" br. 24., 1998., s. 1-4, 8; 26, 1999., s. 1-4; 28, 1999., s. 1-6; 31, 1999., s. 26-28.

            ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

    Tarnaj Ivan..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
16.04.1972  Novoselnik Anđelko
16.04.1965  Baradić Željko
16.04.1964  Grčić Branko
16.04.1963  Topolnjak-Halapa Bernardica
16.04.1963  Kolundžić Gordan
16.04.1958  Banjavčić Ivan
16.04.1956  Šimić Željko
16.04.1953  Perinčić Damir
16.04.1950  Pavin Miroslav
16.04.1946  Lalić Nikola
16.04.1945  Puškarić Zvonimir
16.04.1945  Šušak Gojko