https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=3413&goran-beus-richembergh=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=3413&goran-beus-richembergh=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=3413&goran-beus-richembergh=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=3413&goran-beus-richembergh=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen 31. srpnja 1965. godine u Splitu. Od 1985. do 1995. godine živio u Zagrebu, a potom u Velikoj Gorici. Po nacionalnosti je Nijemac. Oženjen je i koautor je dvaju sinova.
Osnovnu i srednju školu (suradnik u kulturno-znanstvenim ustanovama) je završio u Splitu. Apsolvirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od neformalnog obrazovanja pohađao je stručne seminarske programe na području kontrole kvalitete (HIQ) i turističko-ugostiteljskog managementa u omladinskom turizmu.
 
Dosadašnja područja djelovanja i interesa:
-          društveni položaj mladih
-          politika
-          lokalna samouprava
-          omladinski turizam
-          management u nevladinom sektoru
-          ljudska prava i prava nacionalnih manjina
-          historiografska publicistika
-          književnost
           
Profesionalni angažman:          
-          glavni tajnik (1989.), a potom i
-          profesionalni predsjednik Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza, HFHS (1990. - 2000.), najveće udruge mladih u RH
-          organizacijski tajnik Hrvatske glazbene mladeži (Jeunesses Musicales Croatia, od svibnja 2001. do veljače 2002.)
-          razvojni koordinator za srednju i istočnu Europu Međunarodne federacije omladinskih hostela - IYHF (ugovorom o zastupanju IYHF-a od 1. ožujka 2002. do 31. ožujka 2003. kao vlasnik obrta Richembergh - poslovne djelatnosti, a od travnja 2003. do lipnja 2005. kao direktor Centra za mobilnost mladih, Velika Gorica)
-          2005. – 2009. – profesionalni zamjenik gradonačelnika Velike Gorice
-          2009. – profesionalni status zastupnika u Hrvatskom saboru
 
Novinarski angažman:  
-          politički komentator omladinskog tjednika ”Polet” (1988.-90.)
-          suradnik/komentator omladinskih listova “Mladost” i “Omladinska iskra” (1984. - 1990.)
-          glavni urednik “Ferijalnog lista”, glasila Ferijalnog saveza Hrvatske (1986. - 1987.)
-          pokretač (1991.) i glavni urednik (1993.-1996.) dvojezičnog manjinskog časopisa ”Njemačka riječ/Deutsches Wort” (poslije toga stalni suradnik)
-          dopisnik Hrvatskoga programa Radija 4EB u Brisbaneu, Australija (1994 -1995)
-          pokretač (1999.) i glavni urednik (1999.- 2001.) magazina za mlade globetrottere ”Hrvatski hosteler”
-          suradnik crnogorskog turističkog magazina “Putovanja” (1999. – 2001.) i slovenskog omladinskog turističkog časopisa Halo EURO<26 (2001.)
-          povremeni suradnik časopisa MH “Vijenac” i Hrvatske revije
 
Politički angažman:      
-          član Republičke konferencije SSOH (1988.-1990.)
-          član Predsjedništva RK SSOH (1988.-1989.)
-          član Savezne konferencije SSOJ (1988.-90.)
-          član (šestočlanog) Odbora za raspuštanje SSOJ (1990.)
-          član SKH (25. 5. 1985. – 31. 12. 1987.)
-          član HNS (od 1. 1. 2002.)
-          član Izvršnoga odbora HNS – Podružnica Velika Gorica (od svibnja 2002.)
-          glasnogovornik HNS-a Velike Gorice (od rujna 2002.) i HNS Zagrebačke županije (od studenoga 2002.)
-          član Županijskoga vijeća HNS-a Zagrebačke županije
-          član SIO za međunarodne odnose HNS
-          tajnik SIO za ljudska prava i prava nacionalnih manjina HNS
-          predsjednik HNS-a Velike Gorice od 2004. god.
-          potpredsjednik HNS-a Zagrebačke županije 2004. – 2006.
-          član Središnjega odbora HNS-a od 2005.
-          zamjenik gradonačelnika Velike Gorice (2005. – 2009.)
-          zastupnik HNS-a u Hrvatskom saboru (mandat 2007. – 2011.)
-          potpredsjednik Odbora za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora
-          član odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora
-          predsjednik Hrvatsko-turske skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru
-          predsjednik Gradskoga vijeća Velike Gorice (od 2009.)
 
Društveni angažman:   
-          član različitih upravnih tijela HFHS-a (1982. - 2000.)
-          zamjenik predsjednika i predsjedavajući Izdavačkoga savjeta omladinskoga tjednika ”Polet” (1998. -1990.)
-          suosnivač Nacionalnog saveza mladeži Hrvatske (1991.) i član njegova Središnjeg odbora (1991.-1996.)
-          suosnivač Književnoga društva ”Nova generacija” (1991.)
-          član Središnjega odbora Europskoga pokreta - Hrvatska (1992.-1996. i 1998. - 2000.)
-          član Upravnoga odbora Europskoga doma - Zagreb (1996.-98.)
-          suosnivač i potpredsjednik Hrvatskog književnog kruga (od 1996.)
-          suosnivač Njemačke narodnosne zajednice - Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj – VDG (1992.) i član njenih upravnih tijela (1992. – 1996.)suosnivač i predsjednik Nadzornoga odbora Hrvatske udruge za prevenciju AIDS-a, HUPA (1994.-1996.)
-          suosnivač i član Skupštine Mreže mladih Hrvatske (od 2002.)
-          član Skupštine i Upravnoga odbora Centra za razvoj neprofitnih organizacija, CERANEO (1999. – 2001.)
-          član-suradnik Matice Hrvatske, Odjela za književnost
-          član-suradnik Kulturnoga društva Bošnjaka Hrvatske «Preporod»
-          član građanske inicijative “Novi naraštaj” (2002.)
-          osnivač Centra za mobilnost mladih u Velikoj Gorici
-          predsjednik Stručne radne skupine Ureda za udruge Vlade RH za ocjenu programa udruga na području ljudskih prava i brige o osobama s invaliditetom (2001.) te predsjednik Stručne radne skupine za ocjenu programa s područja socijalne skrbi (2002.)
-          član stručne radne skupine Ministarstva vanjskih poslova za sufinanciranje programa društava međunarodnoga prijateljstva i suradnje (2003.-2005.)
-          član vladine Radne skupine za izradu Nacionalnog programa djelovanja za mlade (koordinator podskupine za područje mobilnosti, informiranja i savjetovanja i voditelj redakcijskoga odbora konačnoga teksta Nacionalnoga programa) (2002.)
-          predsjednik (2002/2003.), a potom zamjenik predsjednika (od rujna 2003.) Savjeta za razvoj civilnoga društva Vlade RH (u studenom 2004. dao protestne ostavke na dužnost i članstvo)
-          član Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (2003. – 2007.)
-          počasni član Popotniškog združenja Slovenije.
 
Međunarodni angažman:          
-          stalni član Radne skupine za srednju i istočnu Europu Međunarodne federacije omladinskih hostela (2000. – 2002.)
-          razvojni savjetnik mreže Hostelling International (od 2005.)
-          hrvatski predstavnik na svjetskim konferencijama omladinskih hostela (Hostelling International) u Kopenhagenu (1992.), Brisbaneu (1994.), Beču (1996.), New Delhiju (1998.), Strasbourgu (2000.) i predstavnik IYHF-a na konferenciji u Budimpešti (2002.), te hrvatski predstavnik na europskim konferencijama omladinskih hostela u Stirlingu (1993.), Parizu (1995.) i Berlinu (1997.)
-          hrvatski predstavnik na svjetskim konferencijama omladinskoga i studentskoga turizma (World Youth and Student Travel Conference) u Rio de Janeiru (1992.), Beču (1993.), Parizu (1995.) i Miamiju (1998.) te predstavnik IYHF-a na WYSTC-u na Rodosu (2002)
-          hrvatski predstavnik na europskim konferencijama omladinskih iskaznica (European Youth Card Conference) u Brightonu (1997.), Cascaisu (1998.), Santiago de Compostela (1999.) i Budimpešti (2000.)
-          član državnoga izaslanstva RH na Ministarskoj konferenciji Vijeća Europe za mlade, Solun 2002.
-          član izaslanstva Hrvatskoga sabora na seminaru o informiranju i medijima (Bruxelles, 2008.)
-          član izaslanstva Hrvatskoga sabora na Konferenciji parlamentaraca Svjetske banke (Tirana, 2008.)
-          boravio na trotjednom studijskome programu State Departmenta u SAD-u (2009.)
             
Važniji projekti, autorski radovi i knjige:
-          ”Kako putovati, raditi i učiti”, prvi hrvatski priručnik za mlade globetrottere, Zagreb, 1995.
-          ”Prijedlog programa oživljavanja i razvitka omladinskog turizma u Republici Hrvatskoj 2000-2005”, razvojna studija, Zagreb, 1999.
-          ”Kristalno oko”, zbirka pjesama, Zagreb, 1991.
-          ”Noćno putovanje”, zbirka pjesama, Zagreb, 2000.
-          ”Životinjska olimpijada”, slikovnica za djecu, Zagreb, 2002.
-          ”Ulmska kutija”, drama, Zagreb, 1995. (koncertno praizvedena u Kazalištu &TD u Zagrebu 1996.)
-          Istraživački tim političkog tjednika ”Danas” (1988.-1990.)
-          utemeljitelj (1993.) i voditelj (1993. - 1996.) Međunarodnog simpozija ”Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu” (kasnije redoviti referent)
-          pokretač (1995.) i urednik (1995. - 1996.) zbornika radova Njemačke narodnosne zajednice”Godišnjak/Jahrbuch VDG”
-          ”Demokratske slobode u Hrvatskoj”, projekt/studija/knjiga Europskoga pokreta Hrvatska, autor priopćenja o mladima i priopćenja o neprofitnom sektoru, 1996.
-          ”Pitanje kulturnoga identiteta njemačke nacionalne manjine na području bivše Jugoslavije”, priopćenje (koautor R. Karleuša) na znanstvenome simpoziju, Zbornik Geschichte, Gegenwart und Kultur der Donauschwaben (Povijest, sudbina i kultura Podunavskih Nijemaca), Sindelfingen 1993.
-          ”Nijemci u Bosni”, nezavisni projekt-studija, priopćenja objavljena u ”Beharu”, Zagreb 1996. i “Godišnjaku /Jahrbuch VDG”, Osijek 1997., a predavanje održano u KDBH”Preporod” u Zagrebu 1997.
-          “Neki poznati Nijemci i Austrijanci u Dalmaciji”, studija, “Godišnjak/Jahrbuch VDG” 1999.
-          “Bečki Dalmatinac Franz von Suppe”, studija, «Godišnjak/Jahrbuch VDG» 2001.
-          “O nekim hrvatskim muzikolozima i skladateljima njemačkih korijena”, studija, «Godišnjak/Jahrbuch VDG» 2002.
-          ”Nijemci, Austrijanci i Hrvati – povijest zajedničkih biografija”, biografski leksikon, (ograničena naklada, Osijek, 2005.)
-          ”Nijemci, Austrijanci i Hrvati – prilozi za povijest njemačko-austrijske nacionalne manjine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini”, monografija (u tisku)
-          “35 godina Ferijalnog saveza Hrvatske”, monografija (1987.), koautor
-          ”Istraživanje stavova korisnika usluga objekata FSH(...) u 1990. godini”, autor projekta/studije, Zagreb 1991. 
-          pokrenuo Europsku omladinsku turističku iskaznicu (EURO<26) u Hrvatskoj (1999.) koja je nagrađena prestižnom europskom nagradom Herkules Award 2000
-          ”Europa u školi”, projekt Europskog pokreta Hrvatska, član Nacionalnoga odbora projekta i prosudbenoga vijeća za srednje škole (od 1998. – 2001.)
-          ”Je li jasno prijatelju?” cjelovečernji igrani film (redatelj D. Aćimović) - suradnik na scenariju
-          roman “Kratka kronika porodice Weber” Ludwiga Bauera, Zagreb 2001. autor pogovora“Historijski roman kao faktor suvremene povijesti”
-          “Hrvatski bog German”, studija-personarij najpoznatijih Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj, 2002. (Hrvatska revija)
-          ” HNS za mlade u politici”, projekt HNS-a, 2003.
 
 
Uredio knjige i zbornike:          
-          ”Što se dogodilo s Folksdojčerima”, Zagreb 1993. (autori V. Geiger i I. Jurković)
-          ”Nijemci u Hrvatskoj jučer i danas”, zbornik radova, autor uvodne studije, Zagreb, 1994.
-          ”Pisma iz Krndije” (autor V. Geiger), Zagreb 1994., autor pogovora 
-          «Godišnjak/Jahrbuch VDG» Njemačke narodnosne zajednice, Zagreb, 1995. i 1995.
-          ”Mladežni turizam u Hrvatskoj”, zbornik radova, autor uvodne studije “Omladinski turizam kao svjetski integrativni proces”, Zagreb 1998.
 
Poslom putovao u: Albaniju, Andoru, Austriju, Australiju, Belgiju, Brazil, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Crnu Goru, Češku, Dansku, Estoniju, Francusku, Grčku, Indiju, Italiju, Kosovo, Latviju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Makedoniju, Monako, Nizozemsku, Njemačku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Rusiju, SAD, Sjevernu Koreju, Slovačku, Sloveniju, Srbiju, Španjolsku, Tursku, Ukrajinu i Veliku Britaniju.
 
Bavi se i književnom i publicističkom recenzijom.
 
Pjesme objavljivao u časopisima za kulturuBehar”, “Tragovi” i «Spark», a u Zagrebu I Velikoj Gorici je održao i više pjesničkih večeri
 
Služi se engleskim jezikom aktivno, a njemački i talijanski uči.
 
Služi se osobnim računalom.

    Beus Richembergh Goran..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
24.07.1983  Ninčević-Lesandrić Ivana
24.07.1981  Mlinarević Stevo
24.07.1960  Dominiković Mate
24.07.1958  Hodžić Nedžad
24.07.1955  Štefanel Željko
24.07.1950  Pjevac Veljko
24.07.1947  Brezovec Marija
24.07.1939  Bogati Vladimir
24.07.1938  Grabić Nikola
24.07.1936  Gregurin Mirko
24.07.1931  Janović Stanislav
24.07.1920  Hlad Mijo