https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=5772&pavo-barisic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=5772&pavo-barisic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=5772&pavo-barisic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=5772&pavo-barisic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Pavo Barišić rođen je 9. rujna 1959., Gornja Dubica, općina Odžak.

Završio je studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine
diplomskim radom „Hegelova filozofija prava“.


Diplomirao je studij filozofije, njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. radom „Transformacija praktične filozofije“.


Pohađao je postdiplomski studij „Filozofija znanosti“ na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku i magistrirao 1985. tezom „Praktična filozofija u Hegela“.


Stekao je akademski stupanj doktora filozofije 1989. godine na Sveučilištu u Augsburgu disertacijom „Welt und Ethos. Hegels Stellung zum Untergang des Abendlandes“.


Od 1984. do 1986. radi kao znanstveni asistent na Fakultetu političkih znanosti.


Od 1986. zaposlen je u Odjelu za filozofiju Instituta za povijesne znanosti. Tajnik je Odjela 1988., tajnik Instituta 1989-90., ravnatelj Instituta za filozofiju 1991-2001. Izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 1999.


U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 2001. Predaje predmet „Povijest filozofije“ na Filozofskom fakultetu u Zadru i na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Predavao „Filozofiju prava i politike“ i kolegij „Ante Starčević“ te bio zamjenik i o. d. voditelja na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na kolegiju „Teorije pravednosti“ na postdiplomskom studiju „Hrvatska i Europa“ na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Od godine 1993. glavni je i odgovorni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te urednik biblioteke „Filozofska istraživanja“.


Objavio je tri knjige kao autor te četiri knjige kao koautor i urednik, sedam radova u inozemnim časopisima i publikacijama, osam radova na stranim jezicima, trideset i devet članaka u domaćim publikacijama, dvadeset dvije stručne recenzije i osamnaest prikaza, dva prijevoda knjiga u koautorstvu.


Organizirao je i bio voditelj znastvenih skupova: Augsburško-zagrebački filozofski razgovori
„Svijet u filozofiji - filozofija u svijetu“ (Augsburg 1988, Zagreb 1990, Augsburg 1993),
„Filozofija vremena“ (Cres 2000) te na Institutu za filozofiju (1999, 2000) i HAZU 2002.
Sudjelovao na kongresima, simpozijima i pozvanim predavanjima u inozemstvu (Berlin, Bonn, Taegu, Utrecht, München, Augsburg, Mainz, Beč, Jena) i Hrvatskoj (Dubrovnik, Osijek, Zadar, Rijeka, Cres, Split, Mali Lošinj, Županja).

 

Pozvan je kao gostujući profesor na Sveučilište Quansei Gakuin u Japanu 2001-2002.
 

    Barišić Pavo..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
28.02.1965  Andrić Josip
28.02.1958  Suman Podgajski Ivka
28.02.1952  Borković Miroslav
28.02.1949  Reljanović Marko