https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=5836&vitomir-begovic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=5836&vitomir-begovic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=5836&vitomir-begovic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=5836&vitomir-begovic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 Roden 2.sijecnja 1955.g. Karlovac

 

Magistar sigurnosti, dipl.inženjer sigurnosti-smjer zaštita na radu,upravni pravnik, menager za ljudske resurse (HR menager)

Obrazovanje

 

     * Strucno usavršavanje za Menadžera za ljudske resurse, Centar poslovne izvrsnosti Zagreb (2006/07.) – Program odobren od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa

 

Tema završnog ispita: Uvodenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u trgovackom društvu

 

    * Poslijediplomski studij sigurnosti (prosjek ocjena: 5),Visoka škola za sigurnost,Zagreb (2004.)

 

Tema magistarskog rada: Obrazovanje odraslih u uvjetima ekonomske globalizacije

 

    * Studij sigurnosti na radu- smjer zaštita na radu (prosjek ocjena: 5), Visoka škola za sigurnost Zagreb (2000.)

 

Tema diplomskog rada: Organizacija i osiguranje javnih okupljanja

 

    * Studij upravno-pravni, Pravni fakultet u Zagrebu (1987.)

 

Tema diplomskog rada: Unutarnja kontrola u poduzecu

 

    * Srednja škola, Školski centar za ekonomsko obrazovanje i robni promet, Karlovac (1973.)

 

Dodatno obrazovanje

 

    * Usavršavanje iz podrucja bipartitnih i tripartitnih odnosa – Belgija (2007.)

    * Usavršavanje iz podrucja alternativnog rješavanja sporova – Nizozemska (2006.)

    * Usavršavanje iz podrucja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu – Francuska (2006.)

    * Pedagoško usavršavanje iz osnova andragogije – Visoka škola za sigurnost , Zagreb (2003.) – program odobren od strane Ministarstva rada i socijalne skrbi

    * Seminar Pakta o stabilnosti „Razvoj institucija i nacionalnog socijalnog dijaloga“ – Sarajevo (2003.)

    * Seminar „Socijalno partnerstvo“ – Nizozemska (2003.)

    * Program usavršavanja menagera HUP-a (PUMA ,2002.)

    * Seminar „Razvoj socijalnog dijaloga“ – Belgija (2002.)

    * Seminar „Austrijski sustav za socijalno partnerstvo“ – Austrija (2002.)

    * Seminar „Irski model socijalnog partnerstva“ – Irska (2001.)

    * Program izobrazbe u „George Menay Center“ Washington – SAD (1998.)

    * Trening program „Tehnical Training program for the Societies in Transition“ – Hrvatska (1997.)

    * Strucna izobrazba o kolektivnom pregovaranju, te odnosima poslodavaca i sindikata u organizaciji Vlade Danske i Sindikata SID – Danska (1995.)

 

Radno iskustvo

 
   * Vlada Republike Hrvatske, Zagreb (2001.- ) predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo u RH

    * SSSH , Zagreb (1997-2001.) glavni tajnik, rukovoditelj strucne službe

    * SSSH,Zagreb (2000-2001.) glavni tajnik Centra za industrijsku demokraciju

    * SSSH,Povjereništvo Karlovacke županije (1994-1997.) županijski povjerenik

    * SSSH,Opcinsko sindikalno povjereništvo (1991-1994.) predsjednik

    * SSSH,Zagreb (1991.) voditelj podrucja za sindikalno poduzetništvo

    * SSSH,Opcinsko vijece Karlovac (1990-1991.) tajnik, rukovoditelj strucne službe.

    * Direktor društva za trgovinu, zastupanje, marketing i usluge

    * „Tehnomerkur“ Karlovac, „Jugoturbina i inženjering“ Karlovac (1973-1990.) rukovoditelj radne jedinice, interni kontrolor poslovanja

 

Organizacijske i druge aktivnosti


    * predsjednik Nacionalnog tripartitnog tijela GSV-a (2000.-2001.)

    * dopredsjednik Nacionalnog tripartitnog tijela GSV-a (2001.)

    * clan Vijeca i Predsjedništva SSSH (1997. - 2001.)

    * predstavnik SSSH u Nacionalnom tripartitnom tijelu GSV-u (1998.)

    * clan Vijeca SSSH i predsjednik Statutarne komisije SSSH (1994.-1997.)

    * clan Republickog sindikata trgovine (1991.-1994.)

    * clan Organizacijskog odbora Univerzijade (1987.)

    * organizator aktiva Dobrovoljnih davatelja krvi (1981.)

    * predsjednik NK Karlovac (1981/82.)

    * organizator zabavno-humanitarnih programa za opremanje karlovacke bolnice (1984.)

    * novinarstvo - suradnik u tvornickom listu „Jugoturbina“ (1982-1983.)

    * novinarstvo – suradnik lokalne radio stanice (1975-1977; 1990-1991.)

    * dugogodišnji organizator „Dana piva“ Karlovac(1985-1990.)

    * predsjednik Organizacijskog odbora „Dana piva“ Karlovac (1986.)

    * predsjednik Odbora za izgradnju i opremanje Opce bolnice Karlovac i zdravstvenih ustanova te izgradnju i opremanje školskih objekata u Karlovcu (1986-1990.)

    * organizator „Bedema ljubavi“ u Karlovcu (1991.)

    * organizator velike humanitarne akcije „Za osmjeh na djecjem licu“ (1992.)

    * organizator akcija za pomoc invalidima Domovinskog rata (1991-1993)

    * organizator humanitarnih akcija skrbi o izbjeglicama i prognanicima (1991-1992.)

    * organizator Zaklade za skrb o školovanju djece poginulih branitelja u Karlovackoj županiji (1992-1995.)

    * organizator tradicionalne akcije „Biciklom do zdravlja“ (1993-1997.)

    * sudionik mirne reintegracije Podunavlja (1997-1998.)

    * osnivac STK Mladost Karlovac (1979.)

    * Clan Organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva u motokrosu (1979.)

    * predavac u školi Centra za industrijsku demokraciju SSSH

    * aktivni sudionik niza tribina, okruglih stolova, konferencija u RH i inozemstvu

    * dobrovoljni davatelj krvi

 
Nagrade i priznanja

 

    * Vecernji list – priznanje i plaketa u povodu proglašenja najpopularnijih osoba Karlovacke županije (1996.,1997.,1998.)

    * Priznanje SSSH - „Srce sindikalne solidarnosti (2005.)

    * Vecernji list – priznanje i plaketa , proglašen za osobu godine Karlovacke županije u anketi novinara i citatelja (1994.)

 

Clanstvo u institucijama i udrugama

 

    * Hrvatska udruga miritelja (2007.)

    * Povjerenstvo Vlade RH za izradu prijedloga mjerila za ostvarivanje prava zaposlenika i ranije zaposlenih u društvima koja cine INA Grupu za kupnju dionica INA d.d. pod posebnim pogodnostima (2007.)

    * Povjerenstvo Vlade RH za izradu prijedloga mjerila za ostvarivanje prava zaposlenika i ranije zaposlenih u društvima HT d.d., HP d.d. i prednicima, pod posebnim pogodnostima (2007.)

    * Povjerenstvo Vlade RH za obrazovanje odraslih (2004-2007.)

    * Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti (2003. - )

    * Županijska skupština Karlovacke županije i radna tijela - nezavisni vijecnik (2001.)

    * Hrvatski sabor- Odbor za rad, zdravstvo i socijalnu politiku - clan (2000-2001.)

 


Strucni radovi

 

    * „Organizacija i osiguranje javnih okupljanja“ Strucno-znanstveni skup“Covjek i radna okolina“, Zbornik radova, izdanje Visoke škole za sigurnost , Zagreb (2000.)

    * „Obrazovanje odraslih u uvjetima ekonomske globalizacije“ Strucno-znanstveni

 

Skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, Zbornik radova,izdanje Veleucilište Karlovac, Karlovac (2006.)

 

Dodatne informacije

 

    * Imenovan na listu izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (2005. - )

    Begović Vitomir..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
28.02.1965  Andrić Josip
28.02.1958  Suman Podgajski Ivka
28.02.1952  Borković Miroslav
28.02.1949  Reljanović Marko