https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=5871&amp%3Bslavica-banic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=5871&amp%3Bslavica-banic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=5871&amp%3Bslavica-banic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=5871&amp%3Bslavica-banic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 1989. Pravosudni ispit položila 1996. Odslušala Postdiplomski magistarski studij iz područja Međunarodnog prava i međunarodnih odnosa (1989-1991.). Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij iz područja Javno pravo i Javna uprava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1991. do 1992. radi kao odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom uredu Biance Hondl. Od 1992. do 1993. zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. u Sektoru deviznih poslova, a od 1993. do 1995. obavlja poslove administratora Međunarodnog vijeća za rehabilitaciju žrtava mučenja, predstavništvo u Zagrebu. U odvjetničkom uredu Laze Veselinovića radi od 1995. do 1996. kao odvjetnička vježbenica. Od 1997. do 2001. zaposlena u Hrvatskom saboru kao tajnica Odbora za europske integracije, viša savjetnica u Odboru za vanjsku politiku, tajnica Pododbora za suradnju s Europskim parlamentom Odbora za vanjsku politiku te savjetnica pri Izaslanstvu Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Od 2002. do 2004. ustavnosudska savjetnica u Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Od 2004. do imenovanja za sutkinju Ustavnog suda obavlja dužnost predstojnice Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.

Autor nekoliko stručnih članaka iz područja javne uprave. Sudjelovala u izradi nekoliko zakona. Vanjska suradnica u izvođenju nastave na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Glavna tajnica Instituta za javnu upravu.

Sudionica niza stručnih domaćih i međunarodnih skupova, seminara i savjetovanja iz područja prava te stručna organizatorica nekoliko domaćih i međunarodnih skupova iz područja psiho-socijalne pomoći za žrtve rata.

    Banić Slavica..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
24.05.1979  Grbin Peđa
24.05.1965  Herceg Milan
24.05.1961  Vresk Josip
24.05.1957  Pavić Vlasta
24.05.1938  Ramušćak Marijan
24.05.1937  Tomac Zdravko