https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=5984&martina-dalic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=5984&martina-dalic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=5984&martina-dalic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=5984&martina-dalic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 Rođena 12. studenog 1967.
Udana, majka dvoje djece.

 

Obrazovanje
 • 1992. - 1994. - Ekonomski fakultet Zagreb, poslijediplomski studij
 • 1986. - 1990. - Ekonomski fakultet Zagreb, dodiplomski studij
 • 1982. - 1986. - Matematičko informatički obrazovni centar
 
Radno iskustvo
 • veljača 2008. - Partner banka d.d. Zagreb, Predsjednik Uprave
 • ožujak 2005. - Član Pregovaračke skupine za pregovore s EU. Pregovarač za poglavlja oporezivanje, carinska unija, proračunske i financijske odredbe, financijski nadzor.
 • do siječnja 2008. - zamjenik glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju EU, član Vladina izaslanstva za pregovore s EU, član Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU - RH i predsjedatelj Pododbora za ekonomska i financijska pitanja EU-RH
 • listopad 2005. - siječanj 2008. - Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, državni tajnik
  Na čelu Središnjeg državnog ureda za razvojnu startegiju zaduženog za izradu nacionalne strategije ekonomskog razvoja, sveukupnu koordinaciju korištenja pomoći iz EU programa uključujući i korodinaciju priprema za korištenje pretpristupnog programa I PA (Instrument for Pre accession) I izradu odgovarajućih strateških dokumenata.
 • siječanj 2004. - listopad 2005. - Ministarstvo financija RH, državni tajnik Ministarstva financija
 • siječanj 2001. - siječanj 2004. - Privredna banka, d.d, Zagreb, glavni ekonomist PBZ, na čelu Ureda Uprave za ekonomska istraživanja i strateško planiranje
 • travanj 2000. - siječanj 2001. - Privredna banka, d.d, Zagreb, glavni ekonomist PBZ
 • svibanj 1997. - veljača 2000. - Pomoćnik ministra financija, Ministarstvo financija RH
 • svibanj 1995. - svibanj 1997. - Ministartsvo financija RH, Načelnik Odjela za makroekonomske prognoze
 • rujan 1991. - svibanj 1995. - Asistent na katedri za organizaciju i menedžment, Ekonomski fakultet Zagreb
 • 2009. - Ekonomski fakultet Split, pokrenut postupak za stjecanje doktorata znanosti na temu 'Veličina i struktura javnih rashoda i njihov utjecaj na ekonomsku aktivnost'
 
Stručno usavršavanje
 • EU Financial Perspective 2007-2013, veljača 2006, Maastricht
 • Banking Strategy, travanj 2002, Luxemburg
 • Techniques of Financial Analvsis and Programming', listopad - prosinac 1995.
 • godine, IMF, VVashington, SAD
 • Tax Reform and Income Generation' listopad 1996, VVorthing, Velika Britanija
 • 'Forecasting', lipanj 1997, OECD, Beč, Austrija
 
Nagrade i priznanja
 • Priznanje rektora najboljim studentima Sveučilišta za školsku godinu 1988/89
 
Istraživački projekti
 • Vanjski suradnik na sljedećim stručnim projektima
  - Outline Status Report on Croatian Finance, Science and Technologv, Ekonomski institut Zagreb, 2002
  - Kvartalni makroekonomski model hrvatskog gospodarstva, Ekonomski institut, 2000.
  - Makroekonomska politika i gospodarski rast, Ekonomski institut Zagreb, ožujak 1999
  - Empirijska istraživanja faktora gospodarskog rasta - poučna iskustva za Hrvatsku, Hrvatska sekcija europskog udruženja regionalnih istraživanja, veljača 1999
  - Razvitak i dogradnja sustava prethodećih pokazatelja, Revizija prognostičkog indeksa CROLEI, Ekonomski institut Zagreb, listopad 1997
  - Analiza fiskalnog sustava RH pri uvođenju poreza na dodanu vrijednost, Institut za javne financije, lipanj 1996
  - Učinci uvođenja poreza na dodanu vrijednost na cijene proizvoda i usluga, Ekonomski institut Zagreb, rujan 1996
 
Znanstveni i stručni radovi
 • Martina Dalić (2003): " Financial Development of Transition Economies: Panel Data Analyses", Peta Međunarodna konferencija Enterprise in Transition u
  organizaciji Ekonomskog fakulteta Split, svibanj 22-24, 2003
 • Martina Dalić (2002): "Usporedna analiza hrvatskog financijskog sustava i financijskih sustava naprednih tranzicijskih zemalja", Privredna kretanja i ekonomska politika br. 92.
 • Martina Dalić (1999): "Utjecaj razine i strukure javnih rashoda na gospodarski rast", Privredna kretanja i ekonomska politika, br.3
 • Martina Dalić (1997): "Price Effects of VAT Introduction in Croatia", Institute of Public Finance, Occasional Paper no.4., December 1997
 • Martina Dalić (1996): "Usporedba poreza na dodanu vrijednost i poreza na promet u trgovini na malo", Ekonomski pregled, br.9-10
 • Zoran Bubaš & Martina Dalić(1996): "Hrvatski zakon oporezu na dodanu vrijednost u kontekstu zahtijeva EU", Financijska praksa 2/1996.
 • Martina Dalić (1996): "Položaj odabranih grana u sustavu poreza na dodanu vrijednost", Financijska praksa 2/1996.
 • Martina Dalić, Šaša Madžarević i Danijel Nestić(1996): "Procjena mogućeg utjecaja uvođenja poreza na dodanu vrijednost na cijene u RH", Financijska praksa, 2/1996.
 • Martina Štimac - Velimir Šonje (1991): "Interna tržišta rada: teorija, metodologija i empirijsko istraživanje", Ekonomksi pregled br.
 • Pere Sikavica, Hrvoje Skoko, Darko Tipurić, Martina Dalić: "Poslovno odlučivanje, teorija i praksa donošenja odluka", Informator, Zagreb

    Dalić Martina..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
 
12.08.1962  Konjević Mladen
12.08.1955  Gugić Tonko
12.08.1949  Bukovac Ivan
12.08.1939  Ivanišević Stjepan
12.08.1931  Bartulović Đuro