https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=5984&martina-dalic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=5984&martina-dalic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=5984&martina-dalic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=5984&martina-dalic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 Rođena 12. studenog 1967.
Udana, majka dvoje djece.

 

Obrazovanje
 • 1992. - 1994. - Ekonomski fakultet Zagreb, poslijediplomski studij
 • 1986. - 1990. - Ekonomski fakultet Zagreb, dodiplomski studij
 • 1982. - 1986. - Matematičko informatički obrazovni centar
 
Radno iskustvo
 • veljača 2008. - Partner banka d.d. Zagreb, Predsjednik Uprave
 • ožujak 2005. - Član Pregovaračke skupine za pregovore s EU. Pregovarač za poglavlja oporezivanje, carinska unija, proračunske i financijske odredbe, financijski nadzor.
 • do siječnja 2008. - zamjenik glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju EU, član Vladina izaslanstva za pregovore s EU, član Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU - RH i predsjedatelj Pododbora za ekonomska i financijska pitanja EU-RH
 • listopad 2005. - siječanj 2008. - Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, državni tajnik
  Na čelu Središnjeg državnog ureda za razvojnu startegiju zaduženog za izradu nacionalne strategije ekonomskog razvoja, sveukupnu koordinaciju korištenja pomoći iz EU programa uključujući i korodinaciju priprema za korištenje pretpristupnog programa I PA (Instrument for Pre accession) I izradu odgovarajućih strateških dokumenata.
 • siječanj 2004. - listopad 2005. - Ministarstvo financija RH, državni tajnik Ministarstva financija
 • siječanj 2001. - siječanj 2004. - Privredna banka, d.d, Zagreb, glavni ekonomist PBZ, na čelu Ureda Uprave za ekonomska istraživanja i strateško planiranje
 • travanj 2000. - siječanj 2001. - Privredna banka, d.d, Zagreb, glavni ekonomist PBZ
 • svibanj 1997. - veljača 2000. - Pomoćnik ministra financija, Ministarstvo financija RH
 • svibanj 1995. - svibanj 1997. - Ministartsvo financija RH, Načelnik Odjela za makroekonomske prognoze
 • rujan 1991. - svibanj 1995. - Asistent na katedri za organizaciju i menedžment, Ekonomski fakultet Zagreb
 • 2009. - Ekonomski fakultet Split, pokrenut postupak za stjecanje doktorata znanosti na temu 'Veličina i struktura javnih rashoda i njihov utjecaj na ekonomsku aktivnost'
 
Stručno usavršavanje
 • EU Financial Perspective 2007-2013, veljača 2006, Maastricht
 • Banking Strategy, travanj 2002, Luxemburg
 • Techniques of Financial Analvsis and Programming', listopad - prosinac 1995.
 • godine, IMF, VVashington, SAD
 • Tax Reform and Income Generation' listopad 1996, VVorthing, Velika Britanija
 • 'Forecasting', lipanj 1997, OECD, Beč, Austrija
 
Nagrade i priznanja
 • Priznanje rektora najboljim studentima Sveučilišta za školsku godinu 1988/89
 
Istraživački projekti
 • Vanjski suradnik na sljedećim stručnim projektima
  - Outline Status Report on Croatian Finance, Science and Technologv, Ekonomski institut Zagreb, 2002
  - Kvartalni makroekonomski model hrvatskog gospodarstva, Ekonomski institut, 2000.
  - Makroekonomska politika i gospodarski rast, Ekonomski institut Zagreb, ožujak 1999
  - Empirijska istraživanja faktora gospodarskog rasta - poučna iskustva za Hrvatsku, Hrvatska sekcija europskog udruženja regionalnih istraživanja, veljača 1999
  - Razvitak i dogradnja sustava prethodećih pokazatelja, Revizija prognostičkog indeksa CROLEI, Ekonomski institut Zagreb, listopad 1997
  - Analiza fiskalnog sustava RH pri uvođenju poreza na dodanu vrijednost, Institut za javne financije, lipanj 1996
  - Učinci uvođenja poreza na dodanu vrijednost na cijene proizvoda i usluga, Ekonomski institut Zagreb, rujan 1996
 
Znanstveni i stručni radovi
 • Martina Dalić (2003): " Financial Development of Transition Economies: Panel Data Analyses", Peta Međunarodna konferencija Enterprise in Transition u
  organizaciji Ekonomskog fakulteta Split, svibanj 22-24, 2003
 • Martina Dalić (2002): "Usporedna analiza hrvatskog financijskog sustava i financijskih sustava naprednih tranzicijskih zemalja", Privredna kretanja i ekonomska politika br. 92.
 • Martina Dalić (1999): "Utjecaj razine i strukure javnih rashoda na gospodarski rast", Privredna kretanja i ekonomska politika, br.3
 • Martina Dalić (1997): "Price Effects of VAT Introduction in Croatia", Institute of Public Finance, Occasional Paper no.4., December 1997
 • Martina Dalić (1996): "Usporedba poreza na dodanu vrijednost i poreza na promet u trgovini na malo", Ekonomski pregled, br.9-10
 • Zoran Bubaš & Martina Dalić(1996): "Hrvatski zakon oporezu na dodanu vrijednost u kontekstu zahtijeva EU", Financijska praksa 2/1996.
 • Martina Dalić (1996): "Položaj odabranih grana u sustavu poreza na dodanu vrijednost", Financijska praksa 2/1996.
 • Martina Dalić, Šaša Madžarević i Danijel Nestić(1996): "Procjena mogućeg utjecaja uvođenja poreza na dodanu vrijednost na cijene u RH", Financijska praksa, 2/1996.
 • Martina Štimac - Velimir Šonje (1991): "Interna tržišta rada: teorija, metodologija i empirijsko istraživanje", Ekonomksi pregled br.
 • Pere Sikavica, Hrvoje Skoko, Darko Tipurić, Martina Dalić: "Poslovno odlučivanje, teorija i praksa donošenja odluka", Informator, Zagreb

    Dalić Martina..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
22.04.1974  Zekanović Hrvoje
22.04.1969  Strizrep Nenad
22.04.1965  Kontić Joško
22.04.1962  Horvat Darko
22.04.1960  Martinić Ivan
22.04.1959  Markov Ante
22.04.1958  Kočiš Ladislav
22.04.1958  Posavec Josip
22.04.1951  Baletić Branka
22.04.1951  Paher Đuro
22.04.1936  Farago Ferenc