https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6011&slobodan-uzelac=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6011&slobodan-uzelac=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6011&slobodan-uzelac=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6011&slobodan-uzelac=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

• Rođen 9. kolovoza 1947.
• Oženjen
• Otac Zorane i Ilje
 
Obrazovanje
• 1973. - Diplomirao na Visokoj defektološkoj školi Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za poremećaje u ponašanju
• 1976. - Magistrirao školsku medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
• 1981. - Doktorirao defektologijske znanosti na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1991. - "Uvodni seminar eksperimentalne obiteljske terapije", The Kempler Institute of Scandinavia, Zagreb, Hrvatska
• Usavršavanje i rad u inozemstvu
• 1997. - "Trening trenera u upravljanju socijalnim sukobima"
• The Partnership Life Skills Center and Peace Center Burg Schlaining, Austria
1998. - "Trening životnih vještina"
• The Partnership Life Skills Center and Peace Center Burg Schlaining, Austria
• 1999. - "Mirna transformacija socijalnih sukoba"
• The Canadian International Institute of Applied Negotiation and Integration and Development Center, Yalta, Ukraina
• 2001. - "Penn State University", gost – predavač
• 2001. - "Institute for Russian and East European Studies", University of Pittsburg

Profesionalna karijera
• 1973. - Odgajatelj u Prihvatilištu za mlade s poremećajima u ponašanju, Zagreb
• 1973. - 1982. - Asistent, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za defektologiju
• Kolegiji: Metodika rada s mladima s poremećajima u ponašanju
Pedagogija osoba s poremećajima u ponašanju
• 1982. - 1987. - Docent, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za defektologiju
Kolegij: Pedagogija osoba s poremećajima u ponašanju
• 1987. - 1999. - Izvanredni profesor, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kolegij: Pedagogija osoba s poremećajima u ponašanju
• 1999. - Redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kolegij: Socijalnopedagoške osnove poremećaja u ponašanju
• 2004. - 2008. – Vlada Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa
• 2008. – 2009. - Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj, obnovu i povratak
• 2009. - Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik Vlade RH za društvene djelatnosti i ljudska prava
Ostale profesionalne aktivnosti
• 1976. - 1986. - Voditelj zaštitnog nadzora – vanjski suradnik centara za socijalni rad u Zagrebu
• 1982. - 1986. - Pročelnik Odsjeka za poremećaje u ponašanju Fakulteta za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu
• 1984. - 1987. - Konzultant u stručnim timovima za implementaciju probacije prema maloljetnim delinkventima u RH
• 2000. - Voditelj brojnih seminara i radionica na temu "Suradničko rješavanje socijalnih sukoba"
• 2000. - Član Savjetodavnog tijela Vukovarskog instituta za mirovna istraživanja i obrazovanje
• 2001. - Voditelj brojnih seminara i radionica na temu "Policajac i maloljetni delinkvent"
• 2003.- Voditelj stručne radne skupine Ministarstva pravosuđa RH zadužene za implementaciju probacije prema punoljetnim počiniteljima kaznenih djela

Ostale profesionalne aktivnosti
• 1976. - 1986. - Voditelj zaštitnog nadzora – vanjski suradnik centara za socijalni rad u Zagrebu
• 1982. - 1986. - Pročelnik Odsjeka za poremećaje u ponašanju Fakulteta za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu
• 1984. - 1987. - Konzultant u stručnim timovima za implementaciju probacije prema maloljetnim delinkventima u RH
• 2000. - Voditelj brojnih seminara i radionica na temu "Suradničko rješavanje socijalnih sukoba"
• 2000. - Član Savjetodavnog tijela Vukovarskog instituta za mirovna istraživanja i obrazovanje
• 2001. - Voditelj brojnih seminara i radionica na temu "Policajac i maloljetni delinkvent"
• 2003. - Voditelj stručne radne skupine Ministarstva pravosuđa RH zadužene za implementaciju probacije prema punoljetnim počiniteljima kaznenih djela

Znanstveni i stručni projekti:
• Recidivizam djece i maloljetnika u Hrvatskoj, voditelj
• Model sociopedagoškog rada na provođenju odgojne mjere pojačana briga i nadzor, voditelj
• Mladi u socijalnim sukobima, voditelj
• Neopravdani izostanci s nastave – samoiskaz učenika, voditelj
• Struktura romskih obitelji i poimanje roditeljstva u njima, voditelj
• Znanstvena evaluacija programa igraonica za djecu predškolske dobi romske nacionalnosti, voditelj
• Provjera uspješnosti zavodskog tretmana maloljetnih delinkvenata, član tima
• Struktura i teritorijalna distribucija kriminaliteta maloljetnika u Zagrebu, član tima
• Kriminalitet djece i maloljetnika u Hrvatskoj, član tima
• "Tamna brojka" u devijantnom i delinkventnom ponašanju mladih, član tima
• Pojavni oblici poremećaja u ponašanju u osnovnoj školi, član tima
• Delinkvencija maloljetnika u Zagrebu, član tima

Knjige
• Bujanović-Pastuović, R., Mejovšek, M. i Uzelac, S. (1984.): Tok školovanja maloljetnih delinkvenata u Zagrebu, SRCE, Zagreb
• Uzelac, S. (1988.): Priručnik za voditelje odgojne mjere pojačana briga i nadzor, Republički zavod za socijalni rad SRH, Zagreb
• Uzelac, S. i suradnici (1990.): Odgoj i preodgoj djeteta i maloljetnika izvan institucije, Fakultet za defektologiju, Zagreb
• Uzelac, S. (1995.): Socijalna edukologija - Osnove socijalne edukologije mladih s poremećajima u socijalnom ponašanju, Sagena, Zagreb
• Uzelac, S. i dr. (1997.): Identitet i strah, SKD "Prosvjeta", Zagreb
• Uzelac, S. (2002.): Zaštitni nadzor uz uvjetnu osudu, Globus, Zagreb
Članci
Autor je pedesetak znanstvenih i dvadesetak stručnih radova iz područja socijalnopedagoškog rada s mladima.
 
Značajnije konferencije, seminari, radionice
• 1980. - Koordinator stručne konferencije "Razvoj gradova u svjetlu poremećaja u ponašanju među mladima", Zagreb, Hrvatska
• 1981. – 1984. - Sukreator i surealizator programa edukacije učitelja i nastavnika u preventivnoj ulozi osnovne i srednje škole u primarnoj prevenciji poremećaja u ponašanju
• 1986. – 1988. - Sukreator i surealizator instruktivnog seminara za voditelje odgojne mjere pojačana briga i nadzor
• 2000. - Koordinator međunarodne stručne konferencije na temu: "Stručne udruge u prevenciji poremećaja u ponašanju mladih", Selce, Hrvatska
• 2001. - Voditelj prvog instruktivnog seminara za punoljetne počinitelje kaznenih djela u Hrvatskoj, Valbadon
• 2001. - Koordinator međunarodne konferencije na temu "Probacija za punoljetne: uvjeti i perspektive", Dubrovnik, Hrvatska
• 2002. – 2003. - Voditelj programa (seminara i radionica) na temu "Odnos policije prema maloljetnim delinkventima", Bosna i Hercegovina i Crna Gora
• 2003. - Voditelj Drugog instruktivnog seminara za voditelje probacije prema punoljetnim počiniteljima kaznenih djela u Hrvatskoj, Valbadon
• 2008. – Predsjednik Povjerenstva za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
• 2009. – Predsjednik Povjerenstva Vlade RH za ljudska prava
Članstvo
• Savez defektologa Hrvatske
• Hrvatska udruga socijalnih pedagoga
• D-Facilites
• "Psiha" - Društvo za unapređenje kvalitete života
• Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta"
• Samostalna srpska demokratska stranka
 
Strani jezici
Engleski i ruski
 
Hobi
Čitanje, putovanja

    Uzelac Slobodan..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
16.04.1972  Novoselnik Anđelko
16.04.1965  Baradić Željko
16.04.1964  Grčić Branko
16.04.1963  Topolnjak-Halapa Bernardica
16.04.1963  Kolundžić Gordan
16.04.1958  Banjavčić Ivan
16.04.1956  Šimić Željko
16.04.1953  Perinčić Damir
16.04.1950  Pavin Miroslav
16.04.1946  Lalić Nikola
16.04.1945  Puškarić Zvonimir
16.04.1945  Šušak Gojko