https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6025&marina-mlakar=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6025&marina-mlakar=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6025&marina-mlakar=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6025&marina-mlakar=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Dr. sc. Marina Mlakar, rođena je 3. travnja 1958. u Ottawi, Canada..

Hrvatica, udata, majka dvoje djece.


Obrazovanje
1976. završila Klasičnu gimnaziju u Zagrebu.
Diplomski rad :
Sinteza alifatskih analogona inozina, Prirodoslovno-    matematički fakultet u Zagrebu, 1981.
Magistarski rad :
Interakcija uranil-iona s fenilalaninom, salicilnom i ftalnom kiselinom u uvjetima morske vode, Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski studij prirodnih  znanosti, područje kemija, odjel Oceanologija, 1984.
Doktorska disertacija :Sinergetska adsorpcija uran (VI) miješanih kompleksa na živinoj eletrodi, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu, 1988.
 
 
Strani jezici:
·                tečno govorim, pišem i čitam engleski, talijanski i francuski, služim se njemačkim i japanskim
 
Napredovanja u znanstvenom zvanju:
 
·                1981.-1984.: znanstveni novak
·                1984.-1993.: znanstveni asistent
·                1993.-1998.: znanstveni suradnik
·                1998.-2004.: reizbor u znanstvenog suradnika
·                2004.: reizbor u višeg znanstvenog suradnika
·                2004.- 2006.: pomoćnik ministra, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode

U razdoblju od rujna 1999. do prosinca 2000. godine boravila u diplomaciji u Japanu.
 
Pozvani profesor na :
 
1.         Université de Lille, Laboratorie de Chimie Marine et Analytique, France (15.2. - 15.4.1997 – 2000.)
2.         Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Laboratorium für Anorganische Chemie (15.9. - 15.04.1997.)
 
Publicirala sam 26 CC radova u inozemnim časopisima, održala znanstvena predavanja na 12 međunarodnih simpozija i aktivni sam recenzent u 4 inozemna časopisa. Vodila sam dva znanstvena novaka pri izradi magistarskih radnji te bila član komisije na obrani njihovih magistarskih radnji, kao mentor i član komisije za ocjenu i obranu doktorske disertacije S. Leclercque u Francuskoj, Universite de Lille.
 
 
Članstva:
 
1.    Savjetnik u odjelu za očuvanje okoliša pri Ujedinjenim Narodima u Tokiju, 1999.-2000.
2.    Koordinator na projektu Ministarstva kulture „Onečišćenje Jadranskog mora invazivnom algom roda caulerpa
3.    Član Republičkog Stožera za interventna stanja pri onečišćenju mora
4.    Predstavnik RH u Stručnoj skupini Europske komisije za provedbu EU    preporuke o integreranom upravljanju obalnim prostorom
5.    Član Komiteta za upravljanje zaštite okoliša pri Svjetskoj Uniji za zaštitu prirode  (IUCN)
6.    Član Vijeća za MedEkosustave pri IUCN-u
7.    Član radne grupe za priremu pregovora RH s EU za poglavlje OKOLIŠ
8.    Član Hrvatskog Prirodoslovnog Društva
9.    Član Hrvatskog kemijskog Društva
 
 
Rad na međunarodnim projekatima :
 
·                EUREKA-ELANI
·                EUROMAR
·                Istraživanje okoliša Jadranskog mora
·                KARST ECOSYSTEMS – projekt svjetske banke IBRD/UNEP
 
Rad na domaćim projektima:
 
·                Projekt "Određivanje tragova ekotoksičnih metala u vodama i sedimentu Nacionalnog parka Mljet"
·                Projekt "Geokemija ekotoksčnih metala na području NP Krka"
·                Projekt "Ekotoksični metali u vodenim organizmima NP Plitvička jezera"
·                Voditelj Projekta suradnje IRB i Hrvatskih voda "Određivanje tragova metala u slatkim, boćatim i slanim vodama, sedimentima i bioti Republike Hrvatske"
 
Dodatno obrazovanje:
 
·                Certifikat za izradu Projekata o bioraznolikosti (Globalni ekološki fond,, UNDP, Smithsonian, Bangkok 2004

    Mlakar Marina..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
16.04.1972  Novoselnik Anđelko
16.04.1965  Baradić Željko
16.04.1964  Grčić Branko
16.04.1963  Topolnjak-Halapa Bernardica
16.04.1963  Kolundžić Gordan
16.04.1958  Banjavčić Ivan
16.04.1956  Šimić Željko
16.04.1953  Perinčić Damir
16.04.1950  Pavin Miroslav
16.04.1946  Lalić Nikola
16.04.1945  Puškarić Zvonimir
16.04.1945  Šušak Gojko