https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6038&ante-uglesic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6038&ante-uglesic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6038&ante-uglesic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6038&ante-uglesic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen je 18. ožujka 1964. u Velom Ratu (Dugi otok). Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i Solinama, a srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Zadru.

Godine 1983. upisao je studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zadru i završio ga 1987. U prosincu 1987. zaposlio se kao asistent-pripravnik na Filozofskom fakultetu u Zadru. Iste godine upisao je poslijediplomski studij “Kulturna povijest istočne jadranske obale” na Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, u Dubrovniku, i magistrirao 1989.

U prosincu 1989. izabran je u zvanje znanstvenog asistenta i dobio stalno zaposlenje.

Tijekom 1995 godine bio je na studijskom boravku na Odsjeku Njemačkog arheološkog instituta u Rimu.

Godine 1997. na Filozofskom fakultetu u Zadru obranio je disertaciju pod naslovom Nazočnost Istočnih Gota u jugoistočnoj Europi u svjetlu arheološke i povijesne izvorne građe.

Godine 1997. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2002. za izvanrednog profesora.


Na Filozofskom fakultetu u Zadru i na Sveučilištu u Zadru, na dodiplomskom studiju, predavao je, odnosno predaje, predmet Srednjovjekovna arheologija I (Seoba naroda) te kolegij Uvod u Srednjovjekovnu arheologiju. Također sudjeluje na poslijediplomskom studiju arheologije na Sveučilištu u Zadru (Arheologija istočnog Jadrana), gdje predaje kolegije Arheološka ostavština velike seobe naroda na istočnoj jadranskoj obali i njezinu zaleđu i Problemi kontinuiteta iz kasne antike u rani srednji vijek. Na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru predaje predmet Sakralna umjetnost. Na Odsjeku za arheologiju Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održava nastavu iz predmeta Uvod u srednjovjekovnu arheologiju i Srednjovjekovna arheologija.
Voditelj je znanstvenog projekta Arheologija seobe naroda na istočnom Jadranu, u okviru kojega obavlja sustavna istraživanja lokaliteta Glavčine u selu Podvršje, jednog od najznačajnijih dosad otkrivenih ranokršćanskih lokaliteta na području Hrvatske.


Tijekom rada na Filozofskom fakultetu u Zadru sudjelovao je kao suradnik na istraživanjima Nina (na projektu Arheološka istraživanja Nina – 1988. i 1989.), te na višegodišnjim sustavnim istraživanjima ranokršćanskog i srednjovjekovnog nalazišta Crkvina u Galovcu kod Zadra (1988.-1991.), u okviru znanstvenog projekta Razvoj kulture Hrvata na tlu sjeverne Dalmacije od 7. do 12. st. Trenutno, također kao suradnik, sudjeluje na projektima Razvoj kulture Hrvata na tlu sjeverne Dalmacije od 7. do 12. st. i Stvaranje bioarheološke baze podataka za Hrvatsku, te na kolaborativnom projektu Stvaranje arheološke, bioarheološke i paleontološke baze podataka za Hrvatsku.


Opredijelio se za rad na užem razdoblju seobe naroda i prijelazu iz rimskog doba u srednji vijek, i iz te problematike diplomirao, magistrirao, doktorirao i napisao najveći broj svojih znanstvenih i stručnih radova, knjigu, jedno poglavlje u knjizi i više drugih publikacija. Također se bavi pitanjima nacionalne (starohrvatske) arheologije i iz te tematike objavio je više znanstvenih radova.
Trenutno je na funkciji prorektora za materijalna pitanja, izdavaštvo i razvoj Sveučilišta u Zadru.


Radovi objavljeni u posljednjih pet godina:
I. Knjige, monografije:
 1. Ranokršćanska arhitektura na području današnje Zadarske nadbiskupije, Filozofski fakultet u Zadru – Zadarska nadbiskupija, Zadar 2002.
 2. Dvojne ranokršćanske crkve u Podvršju, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju - Arheološki muzej u Zadru, Zadar 2004.
 3. Dvojne ranokršćanske crkve u Podvršju, Muzej grada Šibenika - Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju - Arheološki muzej u Zadru, Šibenik 2004.
II. Poglavlje (rad) u knjizi:
 1. Nakit Istočnih Gota na području rimske provincije Dalmacije, Hrvati i Goti (ur. R. Tafra), Split 2003, str. 99-135.
III. Znanstveni rad objavljen u CC časopisu:
 1. M. Šlaus - Ž. Tomičić, A. Uglešić - R. Jurić, Craniometric relationships among medieval Central European populations: Implications for Croat migration and expansion, Croatian Medical Journal, 45, Zagreb 2004, str. 434-444.
IV. Znanstveni radovi:
 1. O etničkoj pripadnosti groba 2 s položaja Njive - Podstrana u Naroni, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 38(25), Zadar 2000, str. 93-100, T. I-II.
 2. Spangenhelme vom Typ Narona/Baldenheim vom Boden der Römischen Provinz Dalmatien unter besonders Berücksichtigung der Herkunft dieses Helmtyps, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 39(26), Zadar 2002, str. 61-70, T. I-II.
 3. Ranokršćanski nalazi iz Aserije, Asseria, 1, Zadar 2003, str. 195-207.
 4. O Naroni u istočnogotsko doba na temelju arheoloških nalaza, Diadora, 21, Zadar 2005.
V. Sažetak u zborniku skupa:
  • M. Šlaus - N. Pećina-Šlaus - Ž. Tomičić - K. Minichreiter - A. Uglešić, Skeletal evidence for neoplasms in Croatian archaelogical series, Sažetak zbornika 18th Meeting of the European Assocoation for Cancer Research, 2004.
VI. Stručni članci:
  • Tri ranokršćanska nalaza iz okoliša crkve sv. Križa u Ninu, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 38(25), Zadar 2000, str. 85-91.
    

Referentni radovi za pojedine kolegije:
Seoba naroda:
 1. Nakit Istočnih Gota na području rimske provincije Dalmacije, Hrvati i Goti (ur. R. Tafra), Split 1996, str. 135-168.
 2. Nakit Istočnih Gota na području rimske provincije Dalmacije, Hrvati i Goti (ur. R. Tafra), Split 2003, str. 99-135.
 3. Tipološko-stilska analiza istočnogotskog nakita na području rimske provincije Dalmacije, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 29(16), Zadar 1990, str. 207-229, T. I-X.
 4. Rimska provincija Dalmacija pod vlašću Istočnih Gota, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 30(17), Zadar 1992, str. 65-77.
 5. Nalazi seobe naroda iz zbirke Mate Ilkića, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 33(20), Zadar 1994, str. 145-152, T. I-II.
 6. Istočnogotski ženski grob iz antičke Narone, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 34(21), Zadar 1995, str. 145-150, T. I-II.
 7. O etničkoj pripadnosti groba 2 s položaja Njive - Podstrana u Naroni, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 38(25), Zadar 2000, str. 93-100, T. I-II.
 8. Spangenhelme vom Typ Narona/Baldenheim vom Boden der Römischen Provinz Dalmatien unter besonders Berücksichtigung der Herkunft dieses Helmtyps, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 39(26), Zadar 2002, str. 61-70, T. I-II.
 9. O Naroni u istočnogotsko doba na temelju arheoloških nalaza, Diadora, 21, Zadar 2005.
Nacionalna arheologija:
  • Neobjelodanjeni nalazi preromaničke kamene plastike s područja sjeverne Dalmacije, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 31(18), Zadar 1993, str. 143-154, T. I-IV.
  • Tragom ranokršćanskih i predromaničkih spomenika na Dugom otoku, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 32(19), Zadar 1993, str. 151-175, T. I-X.
  • M. Šlaus - Ž. Tomičić, A. Uglešić - R. Jurić, Craniometric relationships among medieval Central European populations: Implications for Croat migration and expansion, Croatian Medical Journal, 45, Zagreb 2004, str. 434-444.

    Uglešić Ante..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
16.04.1972  Novoselnik Anđelko
16.04.1965  Baradić Željko
16.04.1964  Grčić Branko
16.04.1963  Topolnjak-Halapa Bernardica
16.04.1963  Kolundžić Gordan
16.04.1958  Banjavčić Ivan
16.04.1956  Šimić Željko
16.04.1953  Perinčić Damir
16.04.1950  Pavin Miroslav
16.04.1946  Lalić Nikola
16.04.1945  Puškarić Zvonimir
16.04.1945  Šušak Gojko