https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6063&aleksa-bjelis=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6063&aleksa-bjelis=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6063&aleksa-bjelis=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6063&aleksa-bjelis=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen 2. veljače 1947. u Rijeci, Hrvatska. Osnovnu i srednju školu pohađao u Varaždinu i Zagrebu. Maturirao na VII. Gimnaziji u Zagrebu 1965. g.

Od 1965. do 1970 studirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao na smjeru inženjer fizike.

Od 1972. do 1974. pohađao poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu, smjer Fizika čvrstog stanja, koji završava obranom magistarskog rada «Dinamičke osobine kvazi-jednodimenzionalnih elektron-fonon sistema» (mentor S. Barišić).

Doktorski rad «Strukturne nestabilnosti u jednodimenzionalnim vodičima» (mentor S. Barišić) obranio 1978. g. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

            Od 1971. do 1988. radi na Institutu za fiziku Sveučilišta u Zagrebu; od 1971. do 1974. kao asistent pripravnik, od 1974. do 1980. kao znanstveni asistent, od 1980. do 1988., kao znanstveni suradnik. U posljednjem razdoblju neko vrijeme bio je nositelj Odjela za teorijsku fiziku, predsjednik Znanstvenog vijeća te vršitelj dužnosti direktora Instituta. Od 1988. do 1990. docent, od 1990. izvanredni profesor, od 1997. redovni profesor na Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka PMF-a, a od 2003. god. izabran u trajno zvanje redovitog profesora.

 

           Od 1990. do 1994. prodekan Prirodoslovnih odjela PMF-a, od 1991. do 1994. prodekan PMF-a. Od 1995. do 1997. pomoćnik dekanice PMF-a za međunarodnu suradnju. Od 1995. do 2002. predsjednik Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Dekan PMF-a Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2000./2002. Član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu od 2001. do 2005. g. Prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Zagrebu od 2002. god. Predstavnik Republike Hrvatske u Bologna Follow-up Group (BFUG) od 2003. Član BFUG Stocktaking Group za pripremu izvješća za ministarsku konferenciju u Bergenu, 2005. Predstavnik hrvatske akademske zajednice u Steering Committee on Higher Education and Research, Council of Europe od 2002. Predsjednik Povjerenstva Rektorskog zbora za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske deklaracije od 2004. Član Europskog fizičkog društva i Hrvatskog fizičkog društva.

 

U nastavnoj aktivnosti A. Bjeliš predaje kolegije Klasična mehanika i Nelinearne pojave u fizici na diplomskom studiju te kolegije Fizika čvrstog stanja i Nelinearni kontinuumi na poslijediplomskom studiju. 1999. g. je predavao kolegij Charge and Spin Density Waves na Troisième cycle de la physique en Suise Romande u Lausannei.

 

Do sada je objavio oko 70 znanstvenih radova, pretežno u međunarodnim otvorenim časopisima. Bio je pozvani predavač na oko petnaest međunarodnih konferencija, radionica i škola te sudjelovao na preko dvadeset međunarodnih skupova. U dvadesetak navrata bio gostujući znanstvenik ili profesor na pojedinim sveučilištima u Francuskoj, USA, Kanadi, Italiji, Švicarskoj i Mađarskoj. Bio mentor za šest doktorskih disertacija (od kojih su dvije dovršene) i četiri dovršena magistarska rada. Recenzent za više vodećih svjetskih časopisa u području fizike.

 

Njegova znanstvena istraživanja su teorijskog karaktera i pokrivaju razne probleme fizike kondenzirane materije, uglavnom u sustavima reducirane dimenzije. Okvirno se mogu podijeliti u nekoliko tema; (i) elektron-fonon i elektron-elektron korelacije u pristupu jake veze, (ii) trodimenzionalno uređenje valova gustoće naboja u organskim lančastim spojevima, (iii) nelinearna dinamika valova gustoće naboja, (iv) utjecaj vanjskog magnetskog polja na valove gustoće spina i naboja, te (v) općenita razmatranja prijelaza između nesumjerljivih i sumjerljivih konfiguracija u jednoosnim uređenjima.

    Bjeliš Aleksa..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
28.02.1965  Andrić Josip
28.02.1958  Suman Podgajski Ivka
28.02.1952  Borković Miroslav
28.02.1949  Reljanović Marko