https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6285&goran-matesic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6285&goran-matesic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6285&goran-matesic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6285&goran-matesic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 26.09.1953., Dubrovnik

Bračni status: oženjen, žena Nada, 2 djece

Obrazovanje: diplomirani pravnik; Pravni fakultet u Splitu 1976.

Stručni ispiti: Pravosudni ispit 1978.

Strani jezici: engleski, talijanski

Dosadašnje dužnosti:

 

    * 1976 - 1979 - sudački vježbenik na Županijskom sudu u Splitu .

    * 1980 - 1991 - sudac

    * 1991 - 2003 - odvjetnik u vlastitom odvjetničkom uredu u Splitu

    * 2003 - predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

 

Ostalo:

 

    * član Savjetodavnog tijela Europske komisije za javne nabave, 2005

    * član Radne skupine za pripremu pregovora o pristupanju RH EU za područje javne nabave, 2005

    * član Radne skupine za izradu nacrta novog Zakona o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj,

    * član Radne skupine za izradu nacrta novog Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave,

    * Voditelj Twining projekta Jačanje kapaciteta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, CARDS 2003, zemlje korisnika.

    * Urednik i predavač u RRIF d.o.o., Škola javne nabave, Zagreb 2004.

    * Autor niza članaka objavljenih u hrvatskim pravničkim časopisima Novi informator i RRIF,

    * Jedan od autora knjige: Javna nabava, Zagreb, 2004, RRIF-plus d.o.o.

    * Jedan od autora knjige: Novo pravo javne nabave, Zagreb,2005, Novi informator

    * Jedan od autora knjige: Javna nabava u praksi, Zagreb, 2005, Novi informator

    * Jedan od autora knjige: Pravni lijekovi u javnoj nabavi, Zagreb, 2006, CARDS 2003, Twining project Jačanje kapaciteta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

    * Predavač na XXI. godišnjem savjetovanju Hrvatske udruge za građanskopravne znanosti i sudsku praksu: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 2006., sa temom : Ugovori u javnoj nabavi, odnos ugovornog prava I prava javne nabave

    * Predavač na seminarima o javnoj nabavi, konferencijama i radionicama u Hrvatskoj

    * Predavač na SIGMA radionici u Sofiji, Bugarska: PROCUREMENT INSTITUTIONAL SUPPORT (PDS 4C7102), studeni 2006.,

    * Predavač na SIGMA radionici u Bukureštu, Rumunjska: PROCUREMENT INSTITUTIONAL SUPPORT (PDS) 2006.,

    * Predavač na Međunarodnoj konferenciji o javnoj nabavi: Public procurement managent strategies and cycle, rujan 2006., Sofija, Bugarska

    * Predavač na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Zagrebu, 22. studenog 2005. pod nazivom : Pravna zaštita u postupcima javne nabave, organizirana u sklopu CARDS 2003 Twining projekta Jačanje kapaciteta javne nabave u Hrvatskoj,sa temom : Sustav pravne zaštite u Republici Hrvatskoj

    * idr

    Matešić Goran..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
26.09.1977  Juzbašić Damir
26.09.1972  Horvat Saša
26.09.1972  Konjarević Ivan
26.09.1966  Vuković Srećko
26.09.1964  Golem Ante Zvonimir
26.09.1962  Granjaš Miško
26.09.1961  Hrg Branko
26.09.1954  Matić Stjepan
26.09.1954  Vukosav Željko
26.09.1954  Marinović Marijan
26.09.1953  Matešić Goran
26.09.1951  Debeljak Marijan
26.09.1937  Mikolčić Krešimir
26.09.1933  Udovićić Božo
26.09.1931  Šlaus Ivo