https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6353&nebojsa-koharovic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6353&nebojsa-koharovic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6353&nebojsa-koharovic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6353&nebojsa-koharovic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Mr. sc. Nebojša Koharović, rođen je 17. svibnja 1963. u Zagrebu

Bračno stanje:
 • neoženjen
Strani jezici:
 • engleski, ruski i talijanski jezik; pasivno znanje francuskog, njemačkog, češkog i poljskog jezika
Školska sprema i radno iskustvo:
 • U rodnom gradu završio osnovno i srednje školovanje.
 • Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao studijsku grupu južnoslavenskih jezika i književnosti.
 • Paralelno studirao i dvopredmete studijske grupe engleskoga i ruskoga jezika.
 • Nakon diplome zaposlen se kao savjetnik u Odjelu vanjske trgovine Izdavačkoga poduzeća Mladost. Na tome mjestu ostaje dvije godine stječući stanovito vanjskotrgovinsko iskustvo.
 • U siječnju 1990. izabran na mjesto mlađeg asistenta na Katedri za suvremeni hrvatski standardni jezik (kasnije preimenovanoj u Katedru za hrvatski standardni jezik) na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Nakon završenoga postdiplomski studija filologije magistrira s temom Jezična koncepcija zagrebačke filološke škole te je promaknut u status znanstvenog asistenta na spomenutoj Katedri. Nalazi se pred završetkom doktorskoga rada pod naslovom Hrvatski jezični savjetnici.
 • Autorom je i koautorom sljedećih knjiga: Govorimo hrvatski, 1998.; Hrvatski jezični savjetnik, 1999.; Hrvatski jezik 5, 2000.; Hrvatski jezik 6, 2000; Hrvatski jezik 7, 1998; Hrvatski jezik 8, 1999.
 • Autorom je nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih članaka iz područja kroatistike, sociolingvistike i kulturologije. Sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima te bio sudionikom brojnih okruglih stolova i tribina.
 • Redovito objavljuje na radiju, televiziji i u tisku (dnevnom i časopisnom). Objavio stotinjak članaka (jezični savjeti, prikazi, rasprave, polemike, portreti, obljetnice) u spomenutim medijima.
 • Bio je predavačem na inozemnim sveučilištima: Sorbonne IV. Paris, Columbia University NY, Jagellonski Univ. Krakov.
 • Uz nastavne obaveze na Filozofskom fakultetu od osnivanja redovito predaje na Hrvatskim studijima te Tehničkom veleučilištu. Tajnikom je Zagrebačke slavističke škole.
 • Aktivan u Matici hrvatskoj te je bio pomoćnikom glavnoga urednika Vijenca, Matičinog dvotjednika.
 • Sudionikom je Domovinskoga rata od samih početaka kao pripadnik vojne policije. U ratu proveo 6 mjeseci.
Političke i javne funkcije:
 • U politiku ulazi na prvim višestranačkim izborima kao aktivist u Koaliciji narodnoga sporazuma. Od samog osnivanja stranke član najužeg vodstva Hrvatske narodne stranke (kao član Predsjedništva, odnosno Izvršnoga odbora kako je kasnije preimenovano to najviše stranačko tijelo). U posljednje četiri godine obavlja dužnost međunarodnoga tajnika Stranke.
 • U dva navrata kandidat stranke za Hrvatski državni sabor te u dva navrata za Skupštinu Grada Zagreba.
 • S predstavnicima drugih stranaka boravi 1997. kao stipendist NDI-ja na jednomjesečnoj stipendiji u Chicagu.
 • Objavljivao političke članke u hrvatskim listovima te 1993. u prestižnom Le Mondeu.
 • Imenovan pomoćnikom ministra vanjskih poslova 6. travnja 2000. godine.
 • U diplomatsko zvanje veleposlanika promaknut je 6. travnja 2001;
 • 16. svibnja 2003. - imenovan za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika RH u Republici Poljskoj;
 • 16. studenoga 2008. - imenovan za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika RH u Ruskoj Federaciji.

    Koharović Nebojša..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
25.08.1970  Maletić Josip
25.08.1958  Bakarić Darko
25.08.1956  Zadre Marijan
25.08.1956  Nehvatal Slavko
25.08.1954  Palijaš Dubravko
25.08.1952  Skokandić Frano
25.08.1950  Knapić Josip
25.08.1933  Bergman Branko