https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6370&branko-babac=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6370&branko-babac=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6370&branko-babac=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6370&branko-babac=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen je 28. svibnja 1939. godine u Zadru.

Od 1. rujna 1976. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu u Osijeku gdje je bio djelatan i to

kao asistent (rujan 1976. - ožujak 1980.), zatim

kao docent (ožujak 1980. - listopad 1986.), te

kao redoviti profesor Uprvne znanosti (listopad godine 1986. nadalje).

Od listopada 1988. redoviti je profesor Upravnog prava. Ove kolegija predaje i danas.

Bio je glavnim urednikom fakultetskoga časopisa Godišnjak Pravnoga fakultet u Osijeku (1982. - 1985.), a i sada je član Uređivačkog odbora fakultetskoga časopisa Pravni vjesnik.

Obnašao je i dužnost dekana Pravnoga fakulteta u Osijeku od siječnja 1989. do rujna 1990.

Bio je članom Matične komisije za oblast prava (1982-1991.), a i sada je članom Matičnoga povjerenstva za pravne znanosti, s mandatom od prosinca 1996. do studenoga 1998.

Nakon građanskog preokreta obnašao je u prvoj Vladi položaj Ministra pravosuđa (od 28. lipnja 1990. do 31. srpnja 1991.),

kao i položaj Pučkoga pravobranitelja Republike (ombdusman, mediateur), od 2. lipnja 1993. do 28. svibnja 1996. godine.

Sudjelovao je na II.Međunarodnom ustavnom kongresu u Parizu i Aix-en-Provence u kolovozu i rujnu 1987., na V. Okruglom stolu europskih ombdusmana u Lisabonu u lipnju 1994., te na IV. Neformalnim susretajima europskih ombdusmana u Parizu, ožujak 1995. godine.

 

OBRAZOVANJE:

Diplomirao 1963., magistrirao 1980., a doktorirao 1982. sve na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

 

JEZICI:

Francuski, engleski, njemački.

 

GLAVNA PODRUČJA ISTRAŽIVANJA:

Državna uprava i lokalna samouprava, javno pravo, menadžment javne uprave.

 

OBJAVLJENI RADOVI:

Aktivna strategija i inovacija,  Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/87;

Istraživanja Hrvatskoga historičkog županijskog ustroja - slučaj administrativno-teritorijalnih organizacija na regionalnoj razini-osnove institucionalne analize, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/91;

Javno dobro u pravu hrvatskomu, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/98;

Kotar kao problem obnove "historičkoga županijskog ustroja" u Hrvata, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 3-4/02;

Neka razmatranja o odrazu rada pučkoga pravobranitelja na dielovanje vlade kada s motrišta škodljivosti za gradjane procienjuje čine ili propuste javnih vlasti ,  Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/95;

O "činidbi javne službe" kao kategoriji : neka paradigmatička razmatranja s motrišta rekonstrukcije "javne funkcije", Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/98;

O biti i značenju gospodarskoga stremljanja prema uspjehu - prilog sociologiji gospodarenja / Karl Mannheim, prijevod Branko Babac i Ljubica Kordić, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/2000;

O institucionalizaciji političke kontrole nad državnom upravom u nas, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1/87 i 2/87;

O nekim općim problemima uobličavanja političko-upravnoga ustrojstva u svezi s ostvarivanjem nacionalnih strategija razvoja Hrvatske i hrvatskoga građanskog društva : Teorijske i istraživačke osnove, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/92;

Suautor sa Krunislav Olujić: O nekim pitanjima ostvarivanja ekološke odgovornosti, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 3/88;

O nekim obćim problemima koji se tiču razgraničenja jurisdikcije ustavno-sudbene i jurisdikcije mediateurske u domeni promicanja ljudskih prava i temeljnih sloboda : slučaj prava hrvatskoga, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/94;

O pravnosti upravnoga djelovanja - neki odabrani problemi, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/01;

O problemima utemeljivanja upravnoga prava hrvatskog - teorijske i pravno znanstvene zasade,  Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 3-4/2000;

O zasadama učenja o pogrješnosti upravnog akta, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/02;

Obnova hrvatskoga županijskog ustroja-ogled..., Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/92;

Ogled o birokratizaciji samoupravnog odlučivanja, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 4/85;

Ogled o nekim problemima konstituiranja upravnoga postupovnog prava, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/97;

Ogled o obnovi naučavanja o naredbi u hrvatskim upravnim znanostima, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/99;

Ogled o oblikovanju hrvatskoga političko-upravnoga ustrojstva : prenačinjeni pristup, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 3-4/99;

 

28. svibnja 1939. - 11. kolovoza 2012.

    Babac Branko..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
29.05.1980  Novinščak Petra
29.05.1965  Faber Vladimir
29.05.1962  Labus Goran
29.05.1959  Mornar Vedran
29.05.1957  Ožić Bebek Marko
29.05.1954  Šimunović Ivan
29.05.1949  Mendrila Nikola
29.05.1947  Dehin Stjepan