https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6370&branko-babac=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6370&branko-babac=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6370&branko-babac=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6370&branko-babac=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen je 28. svibnja 1939. godine u Zadru.

Od 1. rujna 1976. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu u Osijeku gdje je bio djelatan i to

kao asistent (rujan 1976. - ožujak 1980.), zatim

kao docent (ožujak 1980. - listopad 1986.), te

kao redoviti profesor Uprvne znanosti (listopad godine 1986. nadalje).

Od listopada 1988. redoviti je profesor Upravnog prava. Ove kolegija predaje i danas.

Bio je glavnim urednikom fakultetskoga časopisa Godišnjak Pravnoga fakultet u Osijeku (1982. - 1985.), a i sada je član Uređivačkog odbora fakultetskoga časopisa Pravni vjesnik.

Obnašao je i dužnost dekana Pravnoga fakulteta u Osijeku od siječnja 1989. do rujna 1990.

Bio je članom Matične komisije za oblast prava (1982-1991.), a i sada je članom Matičnoga povjerenstva za pravne znanosti, s mandatom od prosinca 1996. do studenoga 1998.

Nakon građanskog preokreta obnašao je u prvoj Vladi položaj Ministra pravosuđa (od 28. lipnja 1990. do 31. srpnja 1991.),

kao i položaj Pučkoga pravobranitelja Republike (ombdusman, mediateur), od 2. lipnja 1993. do 28. svibnja 1996. godine.

Sudjelovao je na II.Međunarodnom ustavnom kongresu u Parizu i Aix-en-Provence u kolovozu i rujnu 1987., na V. Okruglom stolu europskih ombdusmana u Lisabonu u lipnju 1994., te na IV. Neformalnim susretajima europskih ombdusmana u Parizu, ožujak 1995. godine.

 

OBRAZOVANJE:

Diplomirao 1963., magistrirao 1980., a doktorirao 1982. sve na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

 

JEZICI:

Francuski, engleski, njemački.

 

GLAVNA PODRUČJA ISTRAŽIVANJA:

Državna uprava i lokalna samouprava, javno pravo, menadžment javne uprave.

 

OBJAVLJENI RADOVI:

Aktivna strategija i inovacija,  Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/87;

Istraživanja Hrvatskoga historičkog županijskog ustroja - slučaj administrativno-teritorijalnih organizacija na regionalnoj razini-osnove institucionalne analize, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/91;

Javno dobro u pravu hrvatskomu, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/98;

Kotar kao problem obnove "historičkoga županijskog ustroja" u Hrvata, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 3-4/02;

Neka razmatranja o odrazu rada pučkoga pravobranitelja na dielovanje vlade kada s motrišta škodljivosti za gradjane procienjuje čine ili propuste javnih vlasti ,  Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/95;

O "činidbi javne službe" kao kategoriji : neka paradigmatička razmatranja s motrišta rekonstrukcije "javne funkcije", Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/98;

O biti i značenju gospodarskoga stremljanja prema uspjehu - prilog sociologiji gospodarenja / Karl Mannheim, prijevod Branko Babac i Ljubica Kordić, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/2000;

O institucionalizaciji političke kontrole nad državnom upravom u nas, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1/87 i 2/87;

O nekim općim problemima uobličavanja političko-upravnoga ustrojstva u svezi s ostvarivanjem nacionalnih strategija razvoja Hrvatske i hrvatskoga građanskog društva : Teorijske i istraživačke osnove, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/92;

Suautor sa Krunislav Olujić: O nekim pitanjima ostvarivanja ekološke odgovornosti, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 3/88;

O nekim obćim problemima koji se tiču razgraničenja jurisdikcije ustavno-sudbene i jurisdikcije mediateurske u domeni promicanja ljudskih prava i temeljnih sloboda : slučaj prava hrvatskoga, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/94;

O pravnosti upravnoga djelovanja - neki odabrani problemi, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/01;

O problemima utemeljivanja upravnoga prava hrvatskog - teorijske i pravno znanstvene zasade,  Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 3-4/2000;

O zasadama učenja o pogrješnosti upravnog akta, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/02;

Obnova hrvatskoga županijskog ustroja-ogled..., Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-4/92;

Ogled o birokratizaciji samoupravnog odlučivanja, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 4/85;

Ogled o nekim problemima konstituiranja upravnoga postupovnog prava, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/97;

Ogled o obnovi naučavanja o naredbi u hrvatskim upravnim znanostima, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 1-2/99;

Ogled o oblikovanju hrvatskoga političko-upravnoga ustrojstva : prenačinjeni pristup, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 3-4/99;

 

28. svibnja 1939. - 11. kolovoza 2012.

    Babac Branko..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
09.05.1979  Mičević Blaženka
09.05.1974  Hudić Mario
09.05.1966  Vukušić Herman
09.05.1964  Stanić Zvonimir
09.05.1963  Slamek Đurđica
09.05.1958  Damjan Mato
09.05.1958  Rilje Damir
09.05.1954  Vidaković Antun
09.05.1954  Gverić Ante
09.05.1952  Posavec Mladen
09.05.1952  Galinec Izidor
09.05.1947  Buršić Slobodan
09.05.1930  Lovrić Anto