https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6392&amp%3Bivan-cifric=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6392&amp%3Bivan-cifric=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6392&amp%3Bivan-cifric=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6392&amp%3Bivan-cifric=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 Ivan CIFRIĆ rođen je 1946. u Petrijevcima. U Osijeku je završio gimnaziju 1965. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1969. (studijska grupa: Sociologija – A, Filozofija – B), magistrirao 1973. i doktorirao 1980. iz ruralne sociologije. Godine 1997. izabran je za profesora sociologije u trajnom zvanju. Bio je stipendist Zaklade Alexander von Humboldt-Stiftung (1984./85.).


     Objavio je više od 100 znanstvenih radova, među kojima 13 knjiga, pedesetak stručnih radova, 120 recenzija i prikaza domaćih i inozemnih knjiga u časopisima, zbornicima i knjigama. Bio je pročelnik Odsjeka za sociologiju 1981. – 1983. i 1996. – 1998. godine, predsjednik Hrvatskog sociološkog društva 1986. – 1988. i 1988. – 1990. godine; predstojnik Zavoda za sociologiju 1986. – 2002. Jedan je od pokretača časopisa Revija za sociologiju(1970.), a 1992. je pokrenuo i još uvijek uređuje časopis Socijalna ekologija i časopisnu biblioteku Razvoj i okoliš(1994.) te biblioteku Societas (1997.). Bio je dugogodišnji član uredništava časopisa Revija za sociologiju iSociologija sela.


      Osnovao je i vodio Sociološku ljetnu školu (Crikvenica, 1987. – 1990.) i organizirao nekoliko domaćih interdisciplinarnih znanstvenih skupova: Uloga znanosti u održivom razvoju (1993. zajedno s HAZU – Z. Devide);Bioetika. Iskušenja znanosti i društvu (1997.). Tijekovi i mijene mišljenja, svijeta i čovjeka (2009.) te njemačko-hrvatski skup Ekološki izazovi modernom društvu (1996., u suradnji s Goethe-Institutom iz Zagreba).


     Na Odsjeku za sociologiju predavao je više predmeta: Sociologija obrazovanja, Sociologija sela, Sociologija religije, Socijalna ekologija, Hrvatsko društvo, Etika okoliša. Posljednja tri uveo je kao nove predmete u nastavu sociologije.


     Osnovao je poslijediplomski studij iz socijalne ekologije (1988.). Bio je voditelj zajedničkog poslijediplomskog studija iz sociologije. Predavao je kao gost ili voditelj kolegija i na drugim poslijediplomskim studijima (u Zagrebu, Zadru, Ljubljani).


     Izlagao je na brojnim domaćim skupovima i na više međunarodnih znanstvenih skupova (Zagreb, Opatija, Ludwigsburg, Bratislava, Bonn, Dubrovnik, Mali Lošinj).


     Član je Hrvatskog sociološkog društva, Međunarodnog sociološkog udruženja (International Sociological Association – RC 24), Hrvatskog bioetičkog društva i Kluba hrvatskih humboldtovaca, kojega je bio i tajnik.


      Nagrađen je Medaljom Filozofskog fakulteta (1990.) te Godišnjom državnom nagradom za znanost (2000.). Dobitnik je priznanja Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar za razvoj sociologije u Hrvatskoj (2005.).

    Cifrić Ivan..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
22.05.1990  Gaća Biljana
22.05.1982  Raguž Željko
22.05.1967  Krstulović Opara Andro