https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6398&zvonimir-baletic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6398&zvonimir-baletic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6398&zvonimir-baletic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6398&zvonimir-baletic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen 26. siječnja 1936. u Kljenku, općina Vrgorac, Hrvatska. Osnovnu školu započeo u izbjegličkom logoru u El-Shattu, Egipat, završio u Dubrovniku. Gimnaziju završio u Splitu. Na Pravni fakultet u Zagrebu upisao se 1954. godine, diplomirao u siječnju 1959. U međuvremenu, jednu studijsku godinu proveo na Sveučilištu u Strasbourgu kao stipendist francuske vlade, pri čemu je položio ispit iz francuskog jezika i civilizacije.- 1. svibnja 1960. Zapošljava se kao asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu na katedri za političku ekonomiju. Slijedeće godine prelazi na mjesto suradnika u Agrarni institut u Zagrebu, te uskoro odlazi na studijski boravak u London, gdje priprema doktorsku disertaciju na London School of Economics and Political Science, te polaže ispit Lower Cambridge iz engleskog jezika. Doktorat znanosti iz ekonomije stječe u ožujku 1964. na Pravnom fakultetu u Zagrebu.  Iste godine izabran je za docenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u honorarnom odnosu, kao i za direktora Agrarnog instituta. Godine 1965. dobiva stipendiju Fordove fondacije za poslijedoktorski studij na University of Chicago, SAD, gdje je pod mentorstvom nobelovca Theodorea W. Schultza obradio temu  «Poljoprivreda u ekonomskom razvoju».
    Po povratku iz SAD  izabran je za docenta na Fakultetu  političkih nauka u Zagrebu na predmetu politička ekonomija, a 1968. za izvanrednog profesora. Zbog političkog angažmana u pokretu Hrvatskog proljeća, zabranjen mu je rad na Fakultetu i predavanja na Sveučilištu, kao i nastupi u javnim glasilima. U studenom 1974. godine  zapošljava se  na Ekonomskom institutu  u Zagrebu u zvanju višeg znanstvenog suradnika, a od 1976.  u zvanju znanstvenog savjetnika, gdje je istraživač i voditelj više znanstvenih projekata, te sudionik brojnih domaćih i međunarodnih  znanstvenih skupova. Godine 1982. imenovan je za člana Komisije za regionalni razvoj  u okviru Programa dugoročne stabilizacije Izvršnog vijeća Jugoslavije. Potkraj osamdesetih godina pored rada na institutu,  angažira se na međunarodnom planu, osobito na formiranju Europskog pokreta Hrvatska  i uspostavi višestranačkog sustava.
     Godine 1990. pozvan je da se vrati za redovnog profesora na Fakultet političkih znanosti, što je prihvatio, ali je i dalje zadržao mjesto znanstvenog savjetnika na Ekonomskom institutu. Predaje na poslijediplomskim studijima na Fakultetu političkih znanosti i na Ekonomskom fakultetu  u Zagrebu, mentor je i član mnogih povjerenstava za doktorate i magisterije. Po izbijanju Domovinskog rata početkom kolovoza 1991. ulazi  u Vladu demokratskog jedinstva, kao ministar bez portfelja  zadužen za pojedine misije i za odnose s UNPROFOR-om. U Vladi RH ostao do veljače 1993. godine, kada  je izabran, na dužnost  ravnatelja Ekonomskog instituta u Zagrebu. Uz tekuće poslove Instituta i vođenje  projekata, pokušava pokrenuti i javne rasprave o ključnim pitanjima dugoročne razvojne politike Hrvatske ( privatizacije, razvoja male privrede, izvozne orijentacije, tečajne politike, reindustrijalizacije, zaduženosti).  S dužnosti  ravnatelja Ekonomskog instituta odlazi u listopadu 1999. godine, nastavljajući istraživački  i nastavni rad na Institutu i Sveučilištu. Istodobno je bio urednik u Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža» za područje ekonomije, a jedno vrijeme i član ravnateljstva. Bio je i član ocjenjivačkog odbora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za nagradu «Josip Juraj Strossmayer». Surađivao u radu Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, te radne skupine  «Pravo i društvo»  u Akademiji.
    Pored suradnje u brojnim domaćim i stranim časopisima, bio je član uredništva više časopisa, kao što su  Naše teme, Politička misao,  Rasprave o migracijama, Hrvatski gospodarski glasnik, Hrvatsko Sveučilište, a posebno Ekonomski pregled kroz dugi niz godina do danas. Urednik više knjiga i publikacija.   Preveo na hrvatski jezik više značajnih teorijskih djela iz ekonomije sa engleskog i francuskog  jezika. Bio je član Naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije, Europskog ekonomskog udruženja, a i danas je član Hrvatskog društva ekonomista, Znanstvenog društva ekonomista i Hrvatskog politološkog društva, a bio je suradnik Međunarodnog centra za ekonomski razvoj u San Franciscu i Europskog udruženja za malu privredu u St. Gallenu. Član je Matice hrvatske, Hrvatskog Rimskog kluba, Europskog pokreta Hrvatska ( 1993-95. predsjednik), član Izvršnog odbora Međunarodnog europskog pokreta (1997-2000.), član Upravnog odbora Europske multikulturalne fondacije (London), član Međunarodne udruge Nova prava čovjeka (Pariz) i udruge  Horizon 2000+  (Pariz), te suradnik Instituta Jacques Maritain (Rim). 
    Dobio nagradu « Mate Ujević« Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“  za Ekonomski leksikon. Odlikovan ordenom reda Danice hrvatske sa likom Blaža Lorkovića i Spomenicom Domovinskog rata.
         U svibnju 2004. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (u Razredu za društvene znanosti), a u svibnju 2005. za redovitog člana Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres u Parizu. Od prosinca 2005. do veljače 2007. bio je član Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske. U lipnju 2008. izabran je za predsjednika Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 
    Govori  engleski, francuski i ruski, a služi se još poljskim i talijanskim.

    Baletić Zvonimir..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
18.10.1983  Gorjan Mauro
18.10.1982  Manestar Dino
18.10.1970  Knezović Branko
18.10.1966  Miličević Davor
18.10.1963  Šota Tomislav
18.10.1960  Smrečki Boris
18.10.1959  Kvesić Marko
18.10.1950  Stančić Zdravko
18.10.1949  Kovačić Ivan
18.10.1949  Živanović Luka
18.10.1949  Pavličević Vladimir
18.10.1945  Berić Damjan
18.10.1942  Šimičić Želimir
18.10.1939  Milas Ivan
18.10.1938  Vekić Ivan
18.10.1933  Malogorski Ivan