https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6398&zvonimir-baletic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6398&zvonimir-baletic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6398&zvonimir-baletic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6398&zvonimir-baletic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen 26. siječnja 1936. u Kljenku, općina Vrgorac, Hrvatska. Osnovnu školu započeo u izbjegličkom logoru u El-Shattu, Egipat, završio u Dubrovniku. Gimnaziju završio u Splitu. Na Pravni fakultet u Zagrebu upisao se 1954. godine, diplomirao u siječnju 1959. U međuvremenu, jednu studijsku godinu proveo na Sveučilištu u Strasbourgu kao stipendist francuske vlade, pri čemu je položio ispit iz francuskog jezika i civilizacije.- 1. svibnja 1960. Zapošljava se kao asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu na katedri za političku ekonomiju. Slijedeće godine prelazi na mjesto suradnika u Agrarni institut u Zagrebu, te uskoro odlazi na studijski boravak u London, gdje priprema doktorsku disertaciju na London School of Economics and Political Science, te polaže ispit Lower Cambridge iz engleskog jezika. Doktorat znanosti iz ekonomije stječe u ožujku 1964. na Pravnom fakultetu u Zagrebu.  Iste godine izabran je za docenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u honorarnom odnosu, kao i za direktora Agrarnog instituta. Godine 1965. dobiva stipendiju Fordove fondacije za poslijedoktorski studij na University of Chicago, SAD, gdje je pod mentorstvom nobelovca Theodorea W. Schultza obradio temu  «Poljoprivreda u ekonomskom razvoju».
    Po povratku iz SAD  izabran je za docenta na Fakultetu  političkih nauka u Zagrebu na predmetu politička ekonomija, a 1968. za izvanrednog profesora. Zbog političkog angažmana u pokretu Hrvatskog proljeća, zabranjen mu je rad na Fakultetu i predavanja na Sveučilištu, kao i nastupi u javnim glasilima. U studenom 1974. godine  zapošljava se  na Ekonomskom institutu  u Zagrebu u zvanju višeg znanstvenog suradnika, a od 1976.  u zvanju znanstvenog savjetnika, gdje je istraživač i voditelj više znanstvenih projekata, te sudionik brojnih domaćih i međunarodnih  znanstvenih skupova. Godine 1982. imenovan je za člana Komisije za regionalni razvoj  u okviru Programa dugoročne stabilizacije Izvršnog vijeća Jugoslavije. Potkraj osamdesetih godina pored rada na institutu,  angažira se na međunarodnom planu, osobito na formiranju Europskog pokreta Hrvatska  i uspostavi višestranačkog sustava.
     Godine 1990. pozvan je da se vrati za redovnog profesora na Fakultet političkih znanosti, što je prihvatio, ali je i dalje zadržao mjesto znanstvenog savjetnika na Ekonomskom institutu. Predaje na poslijediplomskim studijima na Fakultetu političkih znanosti i na Ekonomskom fakultetu  u Zagrebu, mentor je i član mnogih povjerenstava za doktorate i magisterije. Po izbijanju Domovinskog rata početkom kolovoza 1991. ulazi  u Vladu demokratskog jedinstva, kao ministar bez portfelja  zadužen za pojedine misije i za odnose s UNPROFOR-om. U Vladi RH ostao do veljače 1993. godine, kada  je izabran, na dužnost  ravnatelja Ekonomskog instituta u Zagrebu. Uz tekuće poslove Instituta i vođenje  projekata, pokušava pokrenuti i javne rasprave o ključnim pitanjima dugoročne razvojne politike Hrvatske ( privatizacije, razvoja male privrede, izvozne orijentacije, tečajne politike, reindustrijalizacije, zaduženosti).  S dužnosti  ravnatelja Ekonomskog instituta odlazi u listopadu 1999. godine, nastavljajući istraživački  i nastavni rad na Institutu i Sveučilištu. Istodobno je bio urednik u Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža» za područje ekonomije, a jedno vrijeme i član ravnateljstva. Bio je i član ocjenjivačkog odbora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za nagradu «Josip Juraj Strossmayer». Surađivao u radu Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, te radne skupine  «Pravo i društvo»  u Akademiji.
    Pored suradnje u brojnim domaćim i stranim časopisima, bio je član uredništva više časopisa, kao što su  Naše teme, Politička misao,  Rasprave o migracijama, Hrvatski gospodarski glasnik, Hrvatsko Sveučilište, a posebno Ekonomski pregled kroz dugi niz godina do danas. Urednik više knjiga i publikacija.   Preveo na hrvatski jezik više značajnih teorijskih djela iz ekonomije sa engleskog i francuskog  jezika. Bio je član Naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije, Europskog ekonomskog udruženja, a i danas je član Hrvatskog društva ekonomista, Znanstvenog društva ekonomista i Hrvatskog politološkog društva, a bio je suradnik Međunarodnog centra za ekonomski razvoj u San Franciscu i Europskog udruženja za malu privredu u St. Gallenu. Član je Matice hrvatske, Hrvatskog Rimskog kluba, Europskog pokreta Hrvatska ( 1993-95. predsjednik), član Izvršnog odbora Međunarodnog europskog pokreta (1997-2000.), član Upravnog odbora Europske multikulturalne fondacije (London), član Međunarodne udruge Nova prava čovjeka (Pariz) i udruge  Horizon 2000+  (Pariz), te suradnik Instituta Jacques Maritain (Rim). 
    Dobio nagradu « Mate Ujević« Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“  za Ekonomski leksikon. Odlikovan ordenom reda Danice hrvatske sa likom Blaža Lorkovića i Spomenicom Domovinskog rata.
         U svibnju 2004. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (u Razredu za društvene znanosti), a u svibnju 2005. za redovitog člana Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres u Parizu. Od prosinca 2005. do veljače 2007. bio je član Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske. U lipnju 2008. izabran je za predsjednika Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 
    Govori  engleski, francuski i ruski, a služi se još poljskim i talijanskim.

    Baletić Zvonimir..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
28.02.1965  Andrić Josip
28.02.1958  Suman Podgajski Ivka
28.02.1952  Borković Miroslav
28.02.1949  Reljanović Marko