https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6399&ivica-crnic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6399&ivica-crnic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6399&ivica-crnic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6399&ivica-crnic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

9. siječnja 1951.             

 Mjesto rođenja:            Zagreb, Republika Hrvatska       

                       

 Obitelj:            Oženjen, otac jednog djeteta

        

Obrazovanje i kvalifikacije:

 

            Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

            1975.    Pravosudni ispit

            1973.    Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 Radno iskustvo u pravosuđu:

            od 16. svibnja 2005.       Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

            2001. - 2005.     Predsjednik i sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

            1995. – 2001.    Odvjetnik u Zagrebu

            1994. – 1995.    Ministar pravosuđa Republike Hrvatske

            1992.    Ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

            1992.    Ministar bez lisnica u Vladi Republike Hrvatske

            1988. – 1992.    Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

            1980. – 1988.    Sudac u Okružnom sudu u Zagrebu

            1975. – 1980.    Sudac u Općinskom sudu u Sv. Ivanu Zelini

            1975.    Stručni suradnik u Općinskom sudu u Sv. Ivanu Zelini

            1973. – 1975.    Sudački pripravnik u Općinskom sudu u Dugom Selu

 

 

 Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

                        Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

                        Član Izvršnog odbora Udruge izbornih dužnosnika Srednje i Istočne Europe, a prije i predsjednik toga Izvršnog odbora,

                        Član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

                        Član Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,

                        Član Vijeća športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora,

                        Član Društva za građansko – pravne znanosti i praksu,

                        Član radnih skupina pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske u izradi propisa iz područja obveznih odnosa i naknade štete, odnosno, propisa vezanih uz radno pravo.

 

 Ostale aktivnosti:


            Predavač na savjetovanjima i stručnim skupovima koje organiziraju Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Pravni fakultet u Zagrebu, Hrvatska odvjetnička komore, Društvo za građansko-pravne znanosti i praksu Hrvatske, te izdavačke kuće koje se bave pravom. Predavanja se odnose na područja radnoga, stambenoga, građanskoga materijalnoga i procesnog prava. Koautor je radova i skripata kojima su popraćeni ti skupovi.

                        Predavač i ispitivač na seminarima koje organizira Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske za kandidate za pravosudni i javnobolježnički ispit.

                        Pokretač i urednik biblioteke Pravo, Zagreb.

                       

Član je uredništva časopisa Odvjetnik, Pravo u gospodarstvu i Računovodstvo i financije.

                        Predsjednik Nakladničkog vijeća publikacije Ing-pregled sudske prakse.

 

 Publikacije i ostali radovi:


Autor je i koautor nekoliko knjiga, od kojih su neke doživjele ponovljena izdanja:


Knjige:

- Usporedne pravosudne organizacije, svezak II. - Neovisnost sudaca

- Sudska medicina i deontologija

- Odštetno pravo,

- Sudska zaštita individualnih prava radnika,

- Pravo na pošteno suđenje i razuman rok,

- Ustav kao jamac načela pravne države,

- Naknada nematerijalne štete,

- Novote u parničnom postupku,

- Novine u radnim odnosima,

- Novine u stečajnom i ovršnom postupku,

- Disciplinska odgovornost radnika,

- Priručnik za primjenu Zakona o parničnom postupku,

- Parnični postupak u praksi,

- Izvršni postupak u praksi,

- Prava na nekretninama,

- Tužbe građanskog prava,

- Osiguranje i naknada štete u saobraćaju,

-  Komentar Zakona o stambenim odnosima,

- Propisi o radnim odnosima – komentar,

- Zakon o prodaji stanova – komentar,

- Zakon o obveznim odnosima,

- Zbirka zakona i uredaba '91,

- Ugovor o osiguranju,

- Kamate,

- Zakon o javnom bilježništvu,

- Zakon o izvlaštenju (eksproprijaciji)

- Zakon o radu,

- Osnove sudske medicine za pravnike,

- Zbirka propisa o radu i zapošljavanju,

- Novo ovršno i stečajno pravo,

- Naknada štete,

- Ovršni zakon s primjerima,

- Komentar Zakona o prekršajima,

- Komentar Zakona o radu,

- Reforma ovršnog i stečajnog prava.

                        Autor je niza članak u pravnim časopisima Zakonitost, Informator, Pravo u gospodarstvu (prije Privreda i pravo), Odvjetnik, Osiguranje i privreda, Svijet osiguranja, Hrvatska pravna revija, Računovodstvo i financije i u drugima.

                       

 

U radovima objavljenim u časopisima pisao je o temama iz građansko materijalnog prava, osobito o odgovornosti i popravljanju štete, građansko procesnog prava, radnog prava i prava osiguranja, ovršnog postupka.

                        Urednik je ili recenzent više pravnih knjiga

                       

 

Pregled stručnih radova

 Priznanja:

                        Odlikovan Spomenicom Domovinskog rata

                        Počasni član Hrvatske javnobilježničke komore

                        Počasni građanin Grada Sv. Ivan Zelina

    Crnić Ivica..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
25.08.1970  Maletić Josip
25.08.1958  Bakarić Darko
25.08.1956  Zadre Marijan
25.08.1956  Nehvatal Slavko
25.08.1954  Palijaš Dubravko
25.08.1952  Skokandić Frano
25.08.1950  Knapić Josip
25.08.1933  Bergman Branko