https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6459&ladislav-bognar=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6459&ladislav-bognar=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6459&ladislav-bognar=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6459&ladislav-bognar=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Ladislav Bognar rođen je u Slavonskom Brodu 1942. godine gdje je završio Učiteljsku školu. Studij pedagogije i sociologije završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu obranio je magistarski rad na temu "Igra u nastavi na početku školovanja" i doktorsku disertaciju na temu "Koncepcija početnog školovanja u uvjetima stvaranja samoupravne škole". Desetak godina radio je kao učitelj na području Požege, a zatim u Zavodu za školstvo najprije kao savjetnik za razrednu nastavu, a poslije kao pedagog Zavoda u Osijeku. Kao sveučilišni profesor realizator je kolegija pedagogije i didaktike, a jedan je od pokretača studija pedagogije u Osijeku. Prvi značajniji istraživački projekt bio je vezan uz rad u malim područnim školama. Nakon toga bio je to projekt kreiranja modela početnog školovanja i novog modela osnovne škole zasnovanog na humanističkom pristupu koji je prije rata realiziran u četiri osnovne škole na području Slavonije i Baranje.

Za vrijeme rata bio je zapovjednik obrane u Slatini, a zatim pomoćnik zapovjednika Operativne zone Osijek za informativno-psihološku djelatnost.

Neposredno nakon rata sudjeluje u projektu Inovativna škola koji je realiziran u dvije hrvatske i dvije slovenske škole, a bavi se mirovnom edukacijom, odgojem za nenasilje i ljudska prava. Rezultati ovih istraživanja objavljeni su u desetak knjiga i u većem broju znanstvenih, preglednih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.

U razdoblju od 2001. do 2003. bio je župan Osječko-baranjske županije. Jedan je od osnivača i stalnih članova Evropskog foruma za slobodu u odgoju i sudjelovao je na većem broju kolokvija u zemljama članicama. Stalni je suradnik Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, kao i mnogih drugih nevladinih oganizacija, član je uredništva časopisa "Život i škola".

    Bognar Ladislav..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
22.02.1967  Krapljan Željko
22.02.1966  Bedeković Vesna
22.02.1960  Vidaković Ružica
22.02.1960  Stančić Tonči
22.02.1955  Klanac Zvonko
22.02.1952  Hadelan Marijan
22.02.1938  Ćorić Drago