https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6742&slobodan-beros=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6742&slobodan-beros=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6742&slobodan-beros=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6742&slobodan-beros=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 • Dr. sci.  Slobodan Marko Beroš rođen je u Splitu 15.XI.1945. godine gdje maturira pri Tehničkoj školi 1964 godine. Iste godine upisao je Elektrotehnički fakultet u Splitu smjer elektronika gdje  je diplomirao 1969 god. Magistarski rad naslova “Metode i realizacija stabilizacije visokog napona elektrostatskog akceleratora tipa Van de Graaff u Splitu” obranio je 1975 god. na FESB-u u Splitu. Doktorsku disertaciju naslova “Brzi mikrokompjuterski sistem u satelitu i skupljanje podataka o pljuskovima kozmičkog rendgenskog zračenja” obranio je 1982 god. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • U vremenskom razdoblju 1969-1975, zaposlen kao asistent pri Katedri za fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Splitu. Održavao kurseve vježbi iz opće fizike, atomske i nuklearne fizike, te fizike čvrstog stanja. Radio na uspostavljanju ionskog snopa i stabilizaciji visokog napona Van de Graaff akceleratora od 600 keV u Splitu.
 • 1975-1977, Znanstveno usavršavanje (DAAD i MPG doktorandska stipendija) u Max-Planck institutu za ekstraterestričku fiziku u Garchingu kraj Muenchena. Radio na projektiranju analognih i digitalnih elektroničkih sklopova, te na realizaciji istraživanja redukcije podataka pomoću mikroračunala kod satelitskih rendgenskih eksperimenata. Kolaboracija na ESA-inom satelitskom eksperimentu EXOSAT.
 • 1977-1982, Asistent pri Katedri za fiziku na nastavnim kursevima atomske, nuklearne i fizike čvrstog stanja. Voditelj istraživanja ozračivanja materijala pomoću snopa čestica. Od 1981 utemeljitelj i voditelj grupe “Instrumentacija i procesi”,
 • 1982-1983, Voditelj Zavoda matematike i fizike FESB-a. Voditelj istraživanja u cementnoj industriji.
 • 1983-1987, Docent na FESB-u u Splitu. Kolegiji dodiplomskog studija: Digitalna instrumentacija, Tehnička kibernetika, Automatizacija proizvodnih procesa i Primjena računala u vođenju procesa. Potpredsjednik Poslovodnog odbora FESB-a zadužen za koordinaciju i unapređenje suradnje Fakulteta sa gospodarskim subjektima Dalmacije na području stručnog rada i znanstveno istraživačke djelatnosti.
 • 1987-88, Max-Planck institut za fiziku i astrofiziku - Muenchen (Njemačka); član (zvanje Senior Scientist) istraživačkog tima projekta detekcije pojedinačnog svjetlosnog kvanta (SPAD detektor) u cilju detekcije neutrina.
 • 1988-1989, Sveučilište u Kaliforniji - San Diego (USA); član (zvanje Associate Research Physicist) internacionalnog tima NASA-inog projekta Cluster Mission za realizaciju eksperimenta sa snopom elektrona. Gost nastavnik na UCSD pri kolegiju Experimental techniques, Physics 121.
 • 1989-1997, Docent na FESB-u u Splitu. Dodiplomski kolegiji: Digitalna instrumentacija, Tehnička kibernetika, Automatizacija proizvodnih procesa i Primjena računala u vođenju procesa. Kolegiji poslijediplomskog studija: Inteligentna instrumentacija i Digitalno upravljanje. Voditelj je projekta Distribuirano digitalno upravljanje i obrada signala.
 • 1998-2002, Izvanredni profesor na FESB-u u Splitu. Uvedeni novi kolegiji Optoelektronika i Digitalna instrumentacija II.
 • 2002-2003, Gradonačelnik Grada Splita.
 • 2003-2004, Generalni konzul RH sa sjedištem u New York-u, USA,
 • 2004 -2006, Izvanredni profesor na FESB-u u Splitu. Uveden novi kolegij Programibilni logički regulatori (PLC) i uspostavljen prateći laboratorij.
 • 2006- Redoviti profesor na FESB-u u Splitu.
 • Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

    Beroš Slobodan..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
24.02.1969  Strbad Tea
24.02.1961  Ljevar Josip
24.02.1960  Vrkljan Milan
24.02.1957  Jelaš Nadica
24.02.1957  Bosanac Rade
24.02.1955  Blažeković Boris
24.02.1954  Glasnović Željko
24.02.1953  Romić Paško
24.02.1946  Škorić Mladen
24.02.1944  Mlinarić Petar
24.02.1944  Račan Ivica