https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6742&slobodan-beros=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6742&slobodan-beros=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6742&slobodan-beros=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6742&slobodan-beros=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 • Dr. sci.  Slobodan Marko Beroš rođen je u Splitu 15.XI.1945. godine gdje maturira pri Tehničkoj školi 1964 godine. Iste godine upisao je Elektrotehnički fakultet u Splitu smjer elektronika gdje  je diplomirao 1969 god. Magistarski rad naslova “Metode i realizacija stabilizacije visokog napona elektrostatskog akceleratora tipa Van de Graaff u Splitu” obranio je 1975 god. na FESB-u u Splitu. Doktorsku disertaciju naslova “Brzi mikrokompjuterski sistem u satelitu i skupljanje podataka o pljuskovima kozmičkog rendgenskog zračenja” obranio je 1982 god. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • U vremenskom razdoblju 1969-1975, zaposlen kao asistent pri Katedri za fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Splitu. Održavao kurseve vježbi iz opće fizike, atomske i nuklearne fizike, te fizike čvrstog stanja. Radio na uspostavljanju ionskog snopa i stabilizaciji visokog napona Van de Graaff akceleratora od 600 keV u Splitu.
 • 1975-1977, Znanstveno usavršavanje (DAAD i MPG doktorandska stipendija) u Max-Planck institutu za ekstraterestričku fiziku u Garchingu kraj Muenchena. Radio na projektiranju analognih i digitalnih elektroničkih sklopova, te na realizaciji istraživanja redukcije podataka pomoću mikroračunala kod satelitskih rendgenskih eksperimenata. Kolaboracija na ESA-inom satelitskom eksperimentu EXOSAT.
 • 1977-1982, Asistent pri Katedri za fiziku na nastavnim kursevima atomske, nuklearne i fizike čvrstog stanja. Voditelj istraživanja ozračivanja materijala pomoću snopa čestica. Od 1981 utemeljitelj i voditelj grupe “Instrumentacija i procesi”,
 • 1982-1983, Voditelj Zavoda matematike i fizike FESB-a. Voditelj istraživanja u cementnoj industriji.
 • 1983-1987, Docent na FESB-u u Splitu. Kolegiji dodiplomskog studija: Digitalna instrumentacija, Tehnička kibernetika, Automatizacija proizvodnih procesa i Primjena računala u vođenju procesa. Potpredsjednik Poslovodnog odbora FESB-a zadužen za koordinaciju i unapređenje suradnje Fakulteta sa gospodarskim subjektima Dalmacije na području stručnog rada i znanstveno istraživačke djelatnosti.
 • 1987-88, Max-Planck institut za fiziku i astrofiziku - Muenchen (Njemačka); član (zvanje Senior Scientist) istraživačkog tima projekta detekcije pojedinačnog svjetlosnog kvanta (SPAD detektor) u cilju detekcije neutrina.
 • 1988-1989, Sveučilište u Kaliforniji - San Diego (USA); član (zvanje Associate Research Physicist) internacionalnog tima NASA-inog projekta Cluster Mission za realizaciju eksperimenta sa snopom elektrona. Gost nastavnik na UCSD pri kolegiju Experimental techniques, Physics 121.
 • 1989-1997, Docent na FESB-u u Splitu. Dodiplomski kolegiji: Digitalna instrumentacija, Tehnička kibernetika, Automatizacija proizvodnih procesa i Primjena računala u vođenju procesa. Kolegiji poslijediplomskog studija: Inteligentna instrumentacija i Digitalno upravljanje. Voditelj je projekta Distribuirano digitalno upravljanje i obrada signala.
 • 1998-2002, Izvanredni profesor na FESB-u u Splitu. Uvedeni novi kolegiji Optoelektronika i Digitalna instrumentacija II.
 • 2002-2003, Gradonačelnik Grada Splita.
 • 2003-2004, Generalni konzul RH sa sjedištem u New York-u, USA,
 • 2004 -2006, Izvanredni profesor na FESB-u u Splitu. Uveden novi kolegij Programibilni logički regulatori (PLC) i uspostavljen prateći laboratorij.
 • 2006- Redoviti profesor na FESB-u u Splitu.
 • Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

    Beroš Slobodan..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
18.07.1966  Grahovac Milan
18.07.1958  Šeparović Miroslav
18.07.1933  Čumbelić Petar