https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6911&joso-vukelic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6911&joso-vukelic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6911&joso-vukelic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6911&joso-vukelic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Prof. dr. sc. Joso Vukelić rođen je 3. travnja 1955. godine u Senju, od oca Milana (Jandračeva) i majke Marije rođ. Samaržija (Ljutikina). Djetinjstvo je proveo u Krasnu s roditeljima i sestrom. U Krasnu je završio osnovnu školu nakon koje svoj životni put nastavlja u Zagrebu. Završetkom srednje Kemijske škole u Zagrebu, upisao je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je 1979. god. diplomirao. Kao pripravnik radio je u Šumskom gospodarstvu Sisak, potom kao profesor u srednjoj Šumarskoj školi u Karlovcu, a od rujna 1981. godine zaposlen je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje i danas radi.Magistrirao je 1984., a doktorirao 1990. godine. Za redovitoga profesora kolegija Šumarska fitocenologija izabran je 1997. godine. Kolegij Fitocenologija predaje i na Agronomskom fakultetu – smjer Uređenje krajobraza, te na poslijediplomskom studiju Arhitektonskoga fakulteta. Tijekom 1985., 1986. i 1990. godine boravio je godinu dana na specijalizaciji, na Botaničkom institutu u Grazu, Sveučilištu za kulturu tla u Beču, Šumarskim fakultetima u Münchenu i Freiburgu, te WWF institutu u Rasttatu. Bio je deset godina glavni urednik časopisa Glasnik za šumske pokuse i urednik je poglavlja Šumski ekosustavi u Šumarskom listu, te glavni urednik pet znanstveno–stručnih monografija. Član je više društvenih i strukovnih organizacija. Sudjelovao je na više od četrdeset znanstvenih i stručnih skupova i ekskurzija u zemlji i inozemstvu.


Do sada je objavio više od 100 znanstvenih i stručnih radova i bibliografija, u suautorstvu dvije knjige, te više različitih stručnih prikaza, mišljenja i elaborata. Znatan dio njegovih stručnih radova odnosi se na šume i šumarstvo sjevernoga Velebita.Od 1993. do 1996. godine bio je pomoćnik ministra za poljoprivredu i šumarstvo, od 1996 do 1998. prodekan, a od 1998. do 2000. god. obnašao je dužnost dekana Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za svoj je znanstveno-istraživački rad odlikovan od predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.


Kako je već spomenuto, Joso (Ranko) je i profesionalno i osobno ostao vezan uz Krasno i sjeverni Velebit koji rado posjećuje kad god mu to brojne obveze dopuštaju. Analizirajući profesionalni životni put Jose Vukelića mogu zaključiti da je uz akademika Milana Anića i prof. dr. Milana Glavaša Krasno šumarstvu Hrvatske dalo još jednog vrhunskog znanstvenika i šumarskog stručnjaka, nadam se ne i posljednjeg.  
 

    Vukelić Joso..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
16.04.1972  Novoselnik Anđelko
16.04.1965  Baradić Željko
16.04.1964  Grčić Branko
16.04.1963  Topolnjak-Halapa Bernardica
16.04.1963  Kolundžić Gordan
16.04.1958  Banjavčić Ivan
16.04.1956  Šimić Željko
16.04.1953  Perinčić Damir
16.04.1950  Pavin Miroslav
16.04.1946  Lalić Nikola
16.04.1945  Puškarić Zvonimir
16.04.1945  Šušak Gojko