https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6926&zlatko-uzelac=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6926&zlatko-uzelac=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6926&zlatko-uzelac=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6926&zlatko-uzelac=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 Rođen u Požegi 2. travnja 1953. g. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je povijest umjetnosti i arheologiju, a studirao je i sociologiju i etnologiju. Sudjelujući u reformama sveučilišta koncipirao je interdisciplinarni studij urbanizma, kojega je i diplomirao paralelno na Filozofskom i Arhitektonskom fakultetu. Na poziv prof. Milana Preloga sudjelovao je u izradi Urbanističkog plana Kaptola i Gornjeg grada, izradi konzervatorske podloge za prostorni plan tadašnje općine Požega, te valorizaciji dijela baštine u Dubrovniku izvan zidina. Javno se suprotstavio načinu preuređenja Jezuitskog samostana na Gornjem gradu te akcijom i izložbom o zagrebačkom Botaničkom vrtu 1981.g. tadašnjim planovima za devastaciju vrta.Radio je kao kustos muzeja, urbanist u projektnom birou te konzervator u zavodu za zaštitu spomenika kulture. Organizirao je izložbu o blagu crkve sv.Lovre u Požegi i potaknuo nastavak tada zastalih radova na obnovi crkve, te pokrenuo i koncipirao proces obnove kompleksa dvorca u Kutjevu. Od 1990. do 2000.g. bio je znanstveni istraživać u Institutu za povijest umjetnosti, a odslušao je i dvogodišnji poslijediplomski studij urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je u izradi plana valorizacije povijesne jezgre Valpova koji je trebao spriječiti rušenje povijesnog središta grada, a potom i konzervatorsko-muzeološke studije za obnovu Dvorca u Valpovu, te dvorca u Nuštru. Sudjelovao je u izradi konzervatorske podloge za povijesnu jezgru Ogulina, te vodio izradu urbanističko-konzervatorske studije povijesne jezgre Požege, a u Požegi je na pročelju crkve sv.Duha otkrio i valorizirao romanički portal iz 13.st. Autor je urbanističko-konzervatorske koncepcije obnove kompleksa Tvrđave u Slavonskom Brodu, studije uređenja i obnove Trga I.B.Mažuranić u Slavonskom Brodu, a bio je i voditelj radova na obnovi tvrđavskih bastiona i opkopa 1996-98.g.Od 2000. do 2004.g. bio je pomoćnik ministra za prostorno uređenje u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, a od 2002. i ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje, te je pod njegovim vodstvom izrađeno prvo Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske, a donošenjem svih županijskih i najvećeg dijela općinskih i gradskih prostornih planova uspostavljena je ključna faza u izgradnji novog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske. Inzistirajući na funkcionalnom povezivanju prostornog planiranja i zaštite baštine na primjeru prostornog plana Nacionalnog parka Krka, ukazao je na postojanje rimskog amfiteatra uz nekadašnji rimski vojni logor Burnum na području parka, te je potaknuo i organizirao arheološko istraživanje amfiteatra.Nakon 2004.g. radio je kao konzultant za lokacije obnovljivih izvora energije te kao urbanist u projektnom birou. Rekonstruirao je projekt te potaknuo i vodio obnovu srušene barokne vojničke crkve sv. Ane u Tvrđavi u Slavonskom Brodu. Izradio je urbanističko- konzervatorsku studiju nekadašnje bastione trase osječke Tvrđe, te potaknuo i vodio istraživanje i obnovu kompleksa Vodenih vrata i bastiona sv. Karla u Osijeku. Izradio je konzervatorske podloge za prostorni i generalni urbanistički plan Požege, te novi centar Koprivnice. Za Koprivnicu je izradio i urbanističko-konzervatorsku studiju i prijedlog obnove kompleksa jugoistočnog bastiona s ravelinima.Objavio je veći broj znanstvenih radova prvenstveno vezanih za baroknu te srednjovjekovnu baštinu Slavonije, a 2008. godine dobio je godišnju nagradu "Radovan Ivančević" Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za dugogodišnji znanstveno-istraživački i konzervatorski rad te doprinos struci obnovom Tvrđave u Slavonskom Brodu, a posebno za rekonstrukciju tvrđavske crkve sv. Ane.

    Uzelac Zlatko..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
19.04.1976  Galić Iva
19.04.1973  Kopić Vlatko
19.04.1965  Rendulić Željko
19.04.1962  Šapina Stipo
19.04.1947  Giron Manon
19.04.1941  Iveković Ivan
19.04.1940  Grigić Ivan