https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6926&zlatko-uzelac=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6926&zlatko-uzelac=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6926&zlatko-uzelac=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6926&zlatko-uzelac=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 Rođen u Požegi 2. travnja 1953. g. gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je povijest umjetnosti i arheologiju, a studirao je i sociologiju i etnologiju. Sudjelujući u reformama sveučilišta koncipirao je interdisciplinarni studij urbanizma, kojega je i diplomirao paralelno na Filozofskom i Arhitektonskom fakultetu. Na poziv prof. Milana Preloga sudjelovao je u izradi Urbanističkog plana Kaptola i Gornjeg grada, izradi konzervatorske podloge za prostorni plan tadašnje općine Požega, te valorizaciji dijela baštine u Dubrovniku izvan zidina. Javno se suprotstavio načinu preuređenja Jezuitskog samostana na Gornjem gradu te akcijom i izložbom o zagrebačkom Botaničkom vrtu 1981.g. tadašnjim planovima za devastaciju vrta.Radio je kao kustos muzeja, urbanist u projektnom birou te konzervator u zavodu za zaštitu spomenika kulture. Organizirao je izložbu o blagu crkve sv.Lovre u Požegi i potaknuo nastavak tada zastalih radova na obnovi crkve, te pokrenuo i koncipirao proces obnove kompleksa dvorca u Kutjevu. Od 1990. do 2000.g. bio je znanstveni istraživać u Institutu za povijest umjetnosti, a odslušao je i dvogodišnji poslijediplomski studij urbanizma na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je u izradi plana valorizacije povijesne jezgre Valpova koji je trebao spriječiti rušenje povijesnog središta grada, a potom i konzervatorsko-muzeološke studije za obnovu Dvorca u Valpovu, te dvorca u Nuštru. Sudjelovao je u izradi konzervatorske podloge za povijesnu jezgru Ogulina, te vodio izradu urbanističko-konzervatorske studije povijesne jezgre Požege, a u Požegi je na pročelju crkve sv.Duha otkrio i valorizirao romanički portal iz 13.st. Autor je urbanističko-konzervatorske koncepcije obnove kompleksa Tvrđave u Slavonskom Brodu, studije uređenja i obnove Trga I.B.Mažuranić u Slavonskom Brodu, a bio je i voditelj radova na obnovi tvrđavskih bastiona i opkopa 1996-98.g.Od 2000. do 2004.g. bio je pomoćnik ministra za prostorno uređenje u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, a od 2002. i ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje, te je pod njegovim vodstvom izrađeno prvo Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske, a donošenjem svih županijskih i najvećeg dijela općinskih i gradskih prostornih planova uspostavljena je ključna faza u izgradnji novog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske. Inzistirajući na funkcionalnom povezivanju prostornog planiranja i zaštite baštine na primjeru prostornog plana Nacionalnog parka Krka, ukazao je na postojanje rimskog amfiteatra uz nekadašnji rimski vojni logor Burnum na području parka, te je potaknuo i organizirao arheološko istraživanje amfiteatra.Nakon 2004.g. radio je kao konzultant za lokacije obnovljivih izvora energije te kao urbanist u projektnom birou. Rekonstruirao je projekt te potaknuo i vodio obnovu srušene barokne vojničke crkve sv. Ane u Tvrđavi u Slavonskom Brodu. Izradio je urbanističko- konzervatorsku studiju nekadašnje bastione trase osječke Tvrđe, te potaknuo i vodio istraživanje i obnovu kompleksa Vodenih vrata i bastiona sv. Karla u Osijeku. Izradio je konzervatorske podloge za prostorni i generalni urbanistički plan Požege, te novi centar Koprivnice. Za Koprivnicu je izradio i urbanističko-konzervatorsku studiju i prijedlog obnove kompleksa jugoistočnog bastiona s ravelinima.Objavio je veći broj znanstvenih radova prvenstveno vezanih za baroknu te srednjovjekovnu baštinu Slavonije, a 2008. godine dobio je godišnju nagradu "Radovan Ivančević" Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za dugogodišnji znanstveno-istraživački i konzervatorski rad te doprinos struci obnovom Tvrđave u Slavonskom Brodu, a posebno za rekonstrukciju tvrđavske crkve sv. Ane.

    Uzelac Zlatko..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
22.09.2559  Bubalović Davorin
22.09.1975  Ikić Baniček Kristina
22.09.1972  Mladenić Denis
22.09.1961  Sabolčec Zdravko
22.09.1957  Morić Joško
22.09.1956  Barbić Franka
22.09.1950  Červar Lino
22.09.1949  Škrinjarić Ilija
22.09.1946  Kučar Franjo
22.09.1941  Mrčelja Stjepan
22.09.1936  Rivoseki Vera
22.09.1921  Eltz Vukovarski Jakob