https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6998&mate-matas=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6998&mate-matas=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6998&mate-matas=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6998&mate-matas=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 

Dr.sc. Mate Matas, rođen je 11. rujna 1942. u Kladnjicama, Splitsko-dalmatinska županija
 
ŠKOLOVANJE
Osnovna škola u Kladnjicama – završetak 1957.
Gimnazija u Splitu – maturirao 1963.
Pedagoška akademija u Splitu studijska grupa; Geografija-povijest, diplomirao 1965.
Studij geografije na PMF-u u Zagrebu, diplomirao 1968.
Poslijediplomski studij – Geografski odsjek u Zagrebu PMF-a, magistrirao 1983. s temom «Specifičnosti urbanizacije istočnog ruba Zagreba»
Doktorat - Geografski odsjek PMF-a, u Zagrebu, doktorirao 1993. iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje geoznanosti, grana geografija, predmet geografija - naziv disertacije "Splitska Zagora - regionalna struktura",
 
ZAPOSLENJA I OBNAŠANE DUŽNOSTI
- Od 1969. do 1984. radio sam u srednjoškolskom centru "Ruđer Bošković u Zagrebu, gdje sam:
izvodio nastavu geografije, a prema potrebi i drugih nastavnih predmeta (povijest, ekonomika poduzeća). Bio sam mentor studentima geografije iz metodike nastave tog nastavnog predmeta.
Obnašao sam dužnost člana i predsjednika radničkog savjeta.
- Od 1984. do 1987. radio sam kao savjetnik za prostorno uređenje i zaštitu čovjekove okoline u Republičkom komitetu za građevinarstvo gdje sam imao ulogu koordinatora izrade Prvog izvješća o kvaliteti okoline u Republici Hrvatskoj.
- Od 1987. do 1998. radio sam i obnašao dužnosti u Ministarstvu prosvjete i športa kao:
savjetnik za nastavu geografije,
načelnik odjela za planove i programe, usavršavanje i napredovanje u zvanju.
pomoćnik ministra, za programiranje, udžbenike i razvoj.
- Od 1998. radim u Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji gdje izvodim ili sam izvodio nastavu:
Opće geografije (za studente razredne nastave )
Metodike nastave prirode i društva (za studente razredne nastave )
Metodike nastave geografije (za studente s pojačanim studijem geografije)
Hidrogeografije (za studente s pojačanim studijem geografije)
Klimatologije (za studente s pojačanim studijem geografije)
Uvoda u geografiju (za studente s pojačanim studijem geografije)
Geografski pristup okolišu (za studente s pojačanim studijem geografije)
Obnašam dužnost voditelja katedre za geografiju.
 
POPIS RADOVA objavljenih od 2000. do 2004.
Znanstveni radovi i projekti
- Nastava prirode i društva – problemi i moguća rješenja, Napredak, Zagreb, God. 143 –2002 br. 2. str. 167 –177.
- Toponimija dijela Splitske Zagore, Hrvatski geografski glasnik, 63, str., 121 – 14.(2001.)
- Banovina - prostor demografskog i gospodarskog izumiranja, Hrvatski geografski glasnik, 66/2005.
- Katastri i gruntovnice značajan izvor demografskih i gospodarskih pokazatelja na primjeru dijela srednje Dalmacije, Zbornik o Zagori, br. 4, Zagreb 2001.
- Prilog proučavanju gradina i gromila dijela splitske Zagore, Geoadria, volumen 7/2, Zadar 2002.
- Izobrazba učitelja kao čimbenik školske mreže te prostornog i demografskog razvoja Republike Hrvatske, Zbornik radova 2. hrvatskoga kongresa geografa, Hrvatsko geografsko društvo,
- Humanizam u nastavi - temeljni razlog promjena u školstvu jučer, danas i sutra, Zbornik radova Stručno znanstvenog skupa "Dani Mate Demarina ", Zagreb - Petrinja, lipanj 2000., str. 33. do 48.
- Ekološki odgoj i obrazovanje – pedagoški izazov suvremenog doba, Zbornik radova Stručno znanstvenog skupa "Dani Mate Demarina", Pula, lipanj 2001., str. 33. do 48.
- Demografska stanja i procesi - bitni čimbenici školskog sustava, Petrinjski Zbornik
- O demografskim obilježjima šibenske Zagore. Rad je prezentiran na znanstvenom skupu HAZU-a i Muzeja Šibensko - kninske županije održanom 15. 11. 2002., recenziran je i predan uredništvu Zbornika radova radi objave.
- Banovina – primjer graničnog područja, (rad je prezentiran na Međunarodnom znanstvenom skupu "Problemi regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja" HGD, Zagreb, studeni 2002. godine. Sažetak je objavljen u knjizi sažetaka, a priređen je i za objavljivanje u Zborniku radova čija je priprema u tijeku).
- Voditelj projekta "Valorizacija plana i programa nastave prirode i društva", Visoka učiteljska škola Petrinja, 2000. i 2001.
- Istraživač u znanstvenom projektu Evaluacija nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za obvezno obrazovanje, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, 2001., 2002. i dalje
Knjige i udžbenici
- Geografski pristup okolišu, Visoka učiteljska škola Petrinja, svibanj, 2001.
- Geografija svijeta, priručnik za studente Visoke učiteljske škole u Petrinji, nakladnik Visoka učiteljska škola Petrinja, lipanj 2002., str. 122.
- Naš zavičaj, udžbenik za prirodu i društvo u 3. razredu osnovne škole, Školska knjiga i Profil, Zagreb, 2000.
- Naš zavičaj, radna bilježnica za prirodu i društvo u 3. razredu osnovne škole, Školska knjiga i Profil, Zagreb, 2000.
- Naša domovina Hrvatska, udžbenik za prirodu i društvo u 4. razredu osnovne škole, Školska knjiga i Profil, Zagreb, 2000.
- Naša domovina Hrvatska, radna bilježnica za prirodu i društvo u 4. razredu osnovne škole, Školska knjiga i Profil, Zagreb, 2000.
- Priručnik za nastavni predmet priroda i društvo, Profil, Zagreb, 2000.
- Zemljopis 1, udžbenik za 1. razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, (9 izdanja)
- Zemljopis 6, udžbenik za II. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, (7 izdanja).
- Opća geografija, udžbenik za 1. razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
- Geografija II. udžbenik za II. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
- Geografija I. udžbenik za I. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
- Priručnik za nastavu geografije za I. i II. razr. gimnazije, ŠK., Zagreb, 2002..
- Priručnik za nastavu geografije za I. razred srednje škole, ŠK., Zagreb, 2002.
 
Stručni radovi, članstva u udrugama i priznanja
- Pošalice kao oblik narodnog književnog stvaralaštva u prostoru Splitske Zagore "Zbornik o Zagori" knjiga 4, Zagreb, 2001.
- Nastava geografije i skautizam, Zbornik radova Izviđaštvo u razvoju mladeži i škole, Petrinja, 2000, str. 114. do 120.
- Izobrazba učitelja kao čimbenik školske mreže te prostornog i demografskog razvoja Republike Hrvatske, na primjeru Splitsko-dalmatinske županije, Školski vjesnik, Split 2000. Volumen 49, broj 1 str. 67-79
- Dugogodišnje članstvo u upravnom odboru Hrvatskog geografskog društva
- Članstvo u Akademiji odgojnih znanosti i njezinom Upravnom odboru
- Članstvo u udruzi "Lijepa naša" i njezinom Upravnom odboru
- Član uredništva Atlas za osnovne škole, Učila, Zagreb
- Član uredništva Atlas za srednje škole, Učila, Zagreb
- Odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske spomen medaljom grada Vukovara za rezultate postignute pri uvođenju hrvatskog školskog sustava u nekad okupirano Hrvatsko Podunavlje.

 

 

    Matas Mate..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
21.09.1980  Češek Igor
21.09.1978  Pahović Tomislav
21.09.1978  Podrug Željana
21.09.1974  Grgeta Mladen
21.09.1973  Topolovec Anđelko
21.09.1969  Milički Josip
21.09.1966  Tomljenović Andrea
21.09.1966  Markovčić Kostelac Maja
21.09.1966  Karlik Zvonimir
21.09.1965  Matijević Ilija
21.09.1963  Kurečić Vladimir
21.09.1958  Dodig Ante
21.09.1958  Stocovaz Claudio
21.09.1955  Grčić Polić Jelena
21.09.1947  Njavro Vicko
21.09.1945  Opačić Jovo
21.09.1936  Butković Mirko
21.09.1935  Krtalić Vladimir