https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6998&mate-matas=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6998&mate-matas=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6998&mate-matas=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6998&mate-matas=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 

Dr.sc. Mate Matas, rođen je 11. rujna 1942. u Kladnjicama, Splitsko-dalmatinska županija
 
ŠKOLOVANJE
Osnovna škola u Kladnjicama – završetak 1957.
Gimnazija u Splitu – maturirao 1963.
Pedagoška akademija u Splitu studijska grupa; Geografija-povijest, diplomirao 1965.
Studij geografije na PMF-u u Zagrebu, diplomirao 1968.
Poslijediplomski studij – Geografski odsjek u Zagrebu PMF-a, magistrirao 1983. s temom «Specifičnosti urbanizacije istočnog ruba Zagreba»
Doktorat - Geografski odsjek PMF-a, u Zagrebu, doktorirao 1993. iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje geoznanosti, grana geografija, predmet geografija - naziv disertacije "Splitska Zagora - regionalna struktura",
 
ZAPOSLENJA I OBNAŠANE DUŽNOSTI
- Od 1969. do 1984. radio sam u srednjoškolskom centru "Ruđer Bošković u Zagrebu, gdje sam:
izvodio nastavu geografije, a prema potrebi i drugih nastavnih predmeta (povijest, ekonomika poduzeća). Bio sam mentor studentima geografije iz metodike nastave tog nastavnog predmeta.
Obnašao sam dužnost člana i predsjednika radničkog savjeta.
- Od 1984. do 1987. radio sam kao savjetnik za prostorno uređenje i zaštitu čovjekove okoline u Republičkom komitetu za građevinarstvo gdje sam imao ulogu koordinatora izrade Prvog izvješća o kvaliteti okoline u Republici Hrvatskoj.
- Od 1987. do 1998. radio sam i obnašao dužnosti u Ministarstvu prosvjete i športa kao:
savjetnik za nastavu geografije,
načelnik odjela za planove i programe, usavršavanje i napredovanje u zvanju.
pomoćnik ministra, za programiranje, udžbenike i razvoj.
- Od 1998. radim u Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji gdje izvodim ili sam izvodio nastavu:
Opće geografije (za studente razredne nastave )
Metodike nastave prirode i društva (za studente razredne nastave )
Metodike nastave geografije (za studente s pojačanim studijem geografije)
Hidrogeografije (za studente s pojačanim studijem geografije)
Klimatologije (za studente s pojačanim studijem geografije)
Uvoda u geografiju (za studente s pojačanim studijem geografije)
Geografski pristup okolišu (za studente s pojačanim studijem geografije)
Obnašam dužnost voditelja katedre za geografiju.
 
POPIS RADOVA objavljenih od 2000. do 2004.
Znanstveni radovi i projekti
- Nastava prirode i društva – problemi i moguća rješenja, Napredak, Zagreb, God. 143 –2002 br. 2. str. 167 –177.
- Toponimija dijela Splitske Zagore, Hrvatski geografski glasnik, 63, str., 121 – 14.(2001.)
- Banovina - prostor demografskog i gospodarskog izumiranja, Hrvatski geografski glasnik, 66/2005.
- Katastri i gruntovnice značajan izvor demografskih i gospodarskih pokazatelja na primjeru dijela srednje Dalmacije, Zbornik o Zagori, br. 4, Zagreb 2001.
- Prilog proučavanju gradina i gromila dijela splitske Zagore, Geoadria, volumen 7/2, Zadar 2002.
- Izobrazba učitelja kao čimbenik školske mreže te prostornog i demografskog razvoja Republike Hrvatske, Zbornik radova 2. hrvatskoga kongresa geografa, Hrvatsko geografsko društvo,
- Humanizam u nastavi - temeljni razlog promjena u školstvu jučer, danas i sutra, Zbornik radova Stručno znanstvenog skupa "Dani Mate Demarina ", Zagreb - Petrinja, lipanj 2000., str. 33. do 48.
- Ekološki odgoj i obrazovanje – pedagoški izazov suvremenog doba, Zbornik radova Stručno znanstvenog skupa "Dani Mate Demarina", Pula, lipanj 2001., str. 33. do 48.
- Demografska stanja i procesi - bitni čimbenici školskog sustava, Petrinjski Zbornik
- O demografskim obilježjima šibenske Zagore. Rad je prezentiran na znanstvenom skupu HAZU-a i Muzeja Šibensko - kninske županije održanom 15. 11. 2002., recenziran je i predan uredništvu Zbornika radova radi objave.
- Banovina – primjer graničnog područja, (rad je prezentiran na Međunarodnom znanstvenom skupu "Problemi regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja" HGD, Zagreb, studeni 2002. godine. Sažetak je objavljen u knjizi sažetaka, a priređen je i za objavljivanje u Zborniku radova čija je priprema u tijeku).
- Voditelj projekta "Valorizacija plana i programa nastave prirode i društva", Visoka učiteljska škola Petrinja, 2000. i 2001.
- Istraživač u znanstvenom projektu Evaluacija nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za obvezno obrazovanje, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, 2001., 2002. i dalje
Knjige i udžbenici
- Geografski pristup okolišu, Visoka učiteljska škola Petrinja, svibanj, 2001.
- Geografija svijeta, priručnik za studente Visoke učiteljske škole u Petrinji, nakladnik Visoka učiteljska škola Petrinja, lipanj 2002., str. 122.
- Naš zavičaj, udžbenik za prirodu i društvo u 3. razredu osnovne škole, Školska knjiga i Profil, Zagreb, 2000.
- Naš zavičaj, radna bilježnica za prirodu i društvo u 3. razredu osnovne škole, Školska knjiga i Profil, Zagreb, 2000.
- Naša domovina Hrvatska, udžbenik za prirodu i društvo u 4. razredu osnovne škole, Školska knjiga i Profil, Zagreb, 2000.
- Naša domovina Hrvatska, radna bilježnica za prirodu i društvo u 4. razredu osnovne škole, Školska knjiga i Profil, Zagreb, 2000.
- Priručnik za nastavni predmet priroda i društvo, Profil, Zagreb, 2000.
- Zemljopis 1, udžbenik za 1. razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, (9 izdanja)
- Zemljopis 6, udžbenik za II. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, (7 izdanja).
- Opća geografija, udžbenik za 1. razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
- Geografija II. udžbenik za II. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
- Geografija I. udžbenik za I. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
- Priručnik za nastavu geografije za I. i II. razr. gimnazije, ŠK., Zagreb, 2002..
- Priručnik za nastavu geografije za I. razred srednje škole, ŠK., Zagreb, 2002.
 
Stručni radovi, članstva u udrugama i priznanja
- Pošalice kao oblik narodnog književnog stvaralaštva u prostoru Splitske Zagore "Zbornik o Zagori" knjiga 4, Zagreb, 2001.
- Nastava geografije i skautizam, Zbornik radova Izviđaštvo u razvoju mladeži i škole, Petrinja, 2000, str. 114. do 120.
- Izobrazba učitelja kao čimbenik školske mreže te prostornog i demografskog razvoja Republike Hrvatske, na primjeru Splitsko-dalmatinske županije, Školski vjesnik, Split 2000. Volumen 49, broj 1 str. 67-79
- Dugogodišnje članstvo u upravnom odboru Hrvatskog geografskog društva
- Članstvo u Akademiji odgojnih znanosti i njezinom Upravnom odboru
- Članstvo u udruzi "Lijepa naša" i njezinom Upravnom odboru
- Član uredništva Atlas za osnovne škole, Učila, Zagreb
- Član uredništva Atlas za srednje škole, Učila, Zagreb
- Odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske spomen medaljom grada Vukovara za rezultate postignute pri uvođenju hrvatskog školskog sustava u nekad okupirano Hrvatsko Podunavlje.

 

 

    Matas Mate..
osoba.php?osoba_id=9841&vili-beros
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
osoba.php?osoba_id=3033&kolinda-grabar-kitarovic
 
24.02.1969  Strbad Tea
24.02.1961  Ljevar Josip
24.02.1957  Bosanac Rade
24.02.1957  Jelaš Nadica
24.02.1955  Blažeković Boris
24.02.1954  Glasnović Željko
24.02.1953  Romić Paško
24.02.1946  Škorić Mladen
24.02.1944  Mlinarić Petar
24.02.1944  Račan Ivica