https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7046&marija-kastelan-macan=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7046&marija-kastelan-macan=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7046&marija-kastelan-macan=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7046&marija-kastelan-macan=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Dr.sc. Marija Kaštelan-Macan, rođena u Dubrovniku 23. svibnja 1939. Roditelji Mladen i Marija (r. Oriental). Suprug Trpimir Macan, djeca Darko, Tvrtko i Jelena
 
Školovanje
            1957. V. gimnazija u Zagrebu
1962. diploma Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1968. magisterij, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1973. doktorat, Sveučilište u Zagrebu. Disertacija: “Teorijska razmatranja kromatografskog procesa na tankom sloju” (mentorica V. Marjanović-Krajovan)
 
Radna mjesta i zvanja
            1963.-75. Tehnološki fakultet, Zavod za analitičku kemiju, asistent
1975.-77. Tehnološki fakultet, Zavod za analitičku kemiju, znanstveni suradnik,
1977.-82. Tehnološki fakultet, Zavod za analitičku kemiju, docent
1982.-87. Tehnološki fakultet, Zavod za analitičku kemiju, izvanredni profesor
1987.- Tehnološki fakultet ( od 1991. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), Zavod za analitičku kemiju, redoviti profesor
1991.-93. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, dekanica
1995.-2000. Ministarstvo razvitka i obnove, pomoćnica ministra za razvojne projekte
 
Mentorstvo
            Vodila oko 40 diplomskih radova, desetak magisterija i 5 doktorata.
 
Područje znanstvenog interesa
            Analitička kemija, kemijska analiza okoliša, kemijska analiza u sustavu kvalitete
Kromatografske metode u zaštiti okoliša, Optimizacija kromatografskog procesa
 
Područje posebnog interesa
            Povijest kemijsko-inženjerskog studija
 
Nastava
Dodiplomski studij: Analitička kemija, Ispitivanje kvalitete, Kemijska analiza okoliša, Osiguravanje kvalitete
Poslijediplomski studij: Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Kromatografske metode u zaštiti okoliša, Kemijska obradba otpadnih voda
 
Znanstveni i stručni rad
Objavila 75 znanstvenih radova pretežito u časopisima citiranim u CC te pedesetak stručnih i popularizacijskih članaka u monografijama i časopisima.
Autorica i suatorica 4 sveučilišna udžbenika i 1 monografije iz povijesti kemijsko-inženjerskog studija.
Uredila dvadesetak knjiga, gost urednik časopisa CCA, pokrenula i uređuje ediciju “Istaknuti profesori” FKIT-a
Sudjelovala na osamdesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova kao predavač, član ili predsjednik znanstvenih, savjetodavnih i organizacijskih odbora.
Od 1987. voditeljica znanstvenih projekta Ministarstva znanosti i tehnologije; izradila više stručnih studija za potrebe gospodarstva i Vlade.
Koordinirala više nacionalnih razvojnih programa za potrebe Vlade RH
Članica je više strukovnih društava u zemlji i inozemstvu.
Za svekoliki rad primila više priznanja; odlikovana redom “Danica Hrvatska “ i hrvatskim pleterom

    Kaštelan-Macan Marija..
osoba.php?osoba_id=9841&vili-beros
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
 
01.06.1977  Šeparović Ante
01.06.1975  Vesić Jugoslav
01.06.1970  Krulčić Renato
01.06.1968  Skračić Vice
01.06.1968  Šarić Josip
01.06.1960  Škrtić Ivan
01.06.1957  Katić Jure
01.06.1950  Radin Furio
01.06.1949  Ugarković Dane
01.06.1948  Šare Slavko
01.06.1944  Slavić Ratimir
01.06.1940  Vukojević Marijan