https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7102&amp%3Bmijo-cindric=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7102&amp%3Bmijo-cindric=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7102&amp%3Bmijo-cindric=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7102&amp%3Bmijo-cindric=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Mijo Cindrić, rođen je 18. svibnja 1945 u Ogulinu. Učiteljsku je školu završio u Karlovcu, a studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao na Pedagoškom (kasnije Filozofskom) fakultetu u Rijeci.


Radio je kao učitelj i pedagog te prosvjetni savjetnik za sustav i razvoj školstva. U Ministarstvu prosvjete i sporta bio je viši savjetnik i načelnik Odjela za programiranje i stručno usavršavanje. Od 1998. - 2000. bio je pomoćnik ministra i ravnatelj Zavoda za unapređivanje školstva. Tada prelazi na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za obrazovne studije. Kao sveučilišni profesor predaje kolegij Didaktika na Prirodoslovno-matematičkom i Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2009. bio je prodekan Učiteljskog fakulteta. U središtu su njegovih profesionalnih interesa, osim nastave, izvannastavne učeničke aktivnosti, obrazovanje i stručno usavršavanje učiteljstva, upravljanje i rukovođenje u školama, ustrojstvo školskog rada, učeničko zadrugarstvo i poduzetništvo, uvođenje pripravnika u učiteljsku profesiju, strategije nastave i učenja i dr.


Sudjelovao je u više znanstvenoistraživačkih projekata među kojima se ističu: Komparativna analiza europskoga (svjetskog) i hrvatskog školstva; Teachers' and Trainers' Training in Vocational Education and Training (međunarodni projekt); Program stjecanja obrazovne kompetencije predmetnih nastavnika; a bio je voditelj projekta Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju.


Objavio je više od šezdeset znanstvenih i stručnih radova. Autor je i suautor sedam knjiga i petnaest zbornika radova. Recenzirao je više knjiga, časopisa, zbornika, znanstvenoistraživačkih projekata, kurikulum poslijediplomskog studija i dr.


Kao član hrvatskoga ekspertnog tima, u suradnji s ekspertnim timom Vijeća Europe, sudjelovao je u projektiranju platforme za reformu hrvatskoga školskog sustava.


Dobitnik je Državne nagrade Ivana Filipovića za osobit doprinos u razvoju i kreiranju osnovnoškolskog sustava.
 

    Cindrić Mijo..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
24.05.1979  Grbin Peđa
24.05.1965  Herceg Milan
24.05.1961  Vresk Josip
24.05.1957  Pavić Vlasta
24.05.1938  Ramušćak Marijan
24.05.1937  Tomac Zdravko