https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7170&pavao-komadina=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7170&pavao-komadina=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7170&pavao-komadina=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7170&pavao-komadina=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Pavao Komadina, rođen 29.06.1946. u Tivtu, po narodnosti Hrvat


- obrazovanje:

- diplomirani inženjer pomorskog prometa
- magistar tehničkih znanosti, područje pomorskog prometa
- doktor tehničkih znanosti, područje pomorskog prometa


- zaposlenje:

- 9 godina oceanske plovidbe
- kadet - poručnik trgovačke mornarice
- 3. časnik palube - kapetan duge plovidbe
- 2. časnik palube
- 1. časnik palube
- zapovjednik broda - s pripadajućim ovlaštenjima


- znanstveno nastavna djelatnost:


- znanstveni asistent/predavač
- docent
- izvanredni profesor
- redoviti profesor
- redoviti profesor u trajnom zvanju


- zaposlenje na Pomorskom fakultetu:


- direktor SOUR-a za usmjereno obrazovanje stručni i
znanstveni rad u pomorstvu (2 mandata)
- prodekan za poslovne odnose Fakulteta za pomorstvo i
saobraćaj u Rijeci
- predsjednik Poslovodnog odbora Fakulteta za pomorstvo i
saobraćaj u Rijeci
- ravnatelj Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci
- direktor Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci
- dekan Pomorskog fakulteta u dva dvogodišnja mandata, u
tijeku je trogodišnji mandat
- dekan Visoke pomorske škole u Rijeci (pola mandata)


Značajnije funkcije:


- Član Izvršnog odbora IMLA-e u dva trogodišnja mandata
- Predsjednik Zajednice pomorskih škola ex Jugoslavije (dva mandata)
- U ime Vlade Republike Hrvatske od 2000. do 2004. predsjednik skupština:

• Hrvatskih željeznica
• Deutsche Telecoma (HT-com)
• Hrvatske kontrole zračnog prometa
• Croatia Airlines
- Predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka (od 2000. do 2004. g.)
- Predsjednik Nadzornog odbora Jadrolinija – Rijeka (od 2000. do 2004. g.)
- Predsjednik Nadzornog odbora društva Autocesta Rijeka – Zagreb (od 2000. do
2004. g.)
- Predstavnik Hrvatske u MAB (Memorandum Advisory Board) Pariškog
memoranduma kao predstavnk zemalja nečlanica EU (Kanada i Hrvatska)
- Voditelj projekta u ime Vlade Republike Hrvatske „Short Sea Shipping“
- Predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskog registra brodova Split (2003. g.)
- Predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci
- Član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polje strojarstvo,
brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske
tehnike, za izbor znanstvenika u znanstvena zvanja
- Predsjednik Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU (od 1996. do 2004., danas
potpredsjednik)
- Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
- Gost prof. na Svjetskom pomorskom univerzitetu u Malmö-u Švedska, osnovanom
od IMO-a, Ujedinjene nacije
- Predavač na International Maritime Academy – Trieste (IMA) za naobrazbu i
izobrazbu kadrova koji rade u državnim administracijama (Pokoviteljstvo IMO-UN)
- Držao predavanja na pomorskim fakultetima u Kotoru, Portorožu, Splitu,
Dubrovniku i Zadru te na poslijediplomskim studijima u Splitu i Rijeci
- Objavio oko 70 stručnih i znanstvenih studija i članaka u znanstvenim i stručnim
časopisima u zemlji i inozemstvu
- Sudjelovao i predsjedavao na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i
inozemstvu
- Voditelj i glavni istraživač na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa pod nazivom:
ZP 1: Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u Hrvatskoj, šifra: 112003
ZP 2: Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša, pomorski prometni tokovi i
sustav pomorskog obrazovanja u Hrvatskoj do 2020. godine, šifra: 0112004
- Nositelj interfakultetskog i međusveučilišnog programa prihvaćenog od Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa pod nazivom „Hrvatsko pomorsko gospodarstvo i
EU“ i voditelj projekata Ministarstva pod nazivom „Obalna straža Jadranskih
zemalja“, te pet drugih projekata vezanih za pomorstvo
- Nagrada predsjednika RH “Red Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića” (2003.
g.) (Posebne zasluge za izgradnju Autoceste Rijeka-Zagreb)

    Komadina Pavao..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
22.08.1971  Beljak Krešo
22.08.1961  Goleš Nikica
22.08.1958  Đapić Anto
22.08.1953  Hubicki Vlasta
22.08.1953  Nenadić Željko
22.08.1944  Holjevac Tatjana
22.08.1944  Baković Zdravko
22.08.1942  Šimac Smiljan
22.08.1938  Božinović Branko