https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7327&visnja-fortuna=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7327&visnja-fortuna=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7327&visnja-fortuna=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7327&visnja-fortuna=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Višnja Fortuna u Križevcima završava gimnaziju, u Zagrebu Višu školu za socijalni rad te Pravni fakultet Studijski centar socijalnog rada kada stječe zvanje diplomirane socijalne radnice. Završetkom poslijediplomskog studija na Medicinskom fakultetu- Socijalna psihijatrija i sociopatologija, stječe zvanje magistra socijalne psihijatrije i sociopatologije.

Radno iskustvo stjecala je u Ljubljanskoj banci, Skupštini općine Novi Zagreb, potom u Centru za socijalni rad općine Novi Zagreb. Zadnjih 20 godina radi u upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za socijalnu skrb na poslovima pomoćnice i zamjenice pročelnika. Prije pet godina imenovana je pročelnicom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Iskustvo u praktičnom socijalnom radu nastoji prenijeti svojim angažmanom u radu radnih i stručnih tijela Vlade, drugih državnih i gradskih tijela, ustanova.

Tako je pri Vladinom uredu za udruge bila članica nacionalnog savjeta za razvoj volonterskog rada u Republici Hrvatskoj. Kao predsjednica upravnog vijeća Specijalne bolnice Goljak iskazala je osjetljivost za složenu socijalno-zdravstvenu problematiku djece kojima su navedene ustanove pružale svoje usluge. A kroz članstvo u upravnom vijeću Doma za starije i nemoćne osobe Trnje te Centru za socijalnu skrb Zagreb, dodatno se angažirala za rješavanje socijalne problematike svim kategorijama građana. Članica je Socijalnog vijeća Grada Zagreba koje svojim radom doprinosi kvaliteti sustavnog planiranja učinkovitih socijalnih intervencija i mjera socijalne politike utemeljeno na realnim pokazateljima stanja i potreba građana grada Zagreba. Iskustvom i znanjem pridonosi i unutar rada i djelovanja Udruge socijalnih radnika Hrvatske i Komore socijalnih radnika, čiji je član.

Od prosinca 2011. godine bila je zastupnica u Saboru Republike Hrvatske te članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Sabora Republike Hrvatske. U prosincu 2013. godine saborski mandat je stavila u mirovanje.

Tijekom cijelog profesionalnog djelovanja zalagale se za proaktivnu socijalnu politiku. Tako je u vrijeme domovinskog rata kada je pred struku socijalnih radnika postavljen veliki izazov, Višnja Fortuna pokazala izuzetnu osjetljivost za brigu o prognanicima i izbjegicama. Bila je organizator tri prihvatna centra za smještaj prognanika i izbjeglica.

Nakon neposrednog stručnog rada, Višnja Fortuna profesionalno djelovanje nastavlja kontinuiranim praćenjem i nadzorom svih poslova u okviru socijalne zaštite na području Grada Zagreba, te sustavno predlaže, koordinira te provodi programe, projekte i mjere vezane za socijalnu skrb. Također, svojim radom ističe se na području praćenja i poticanja sustavnih rješenja na području socijalne skrbi.

Koautorica je brojnih stručnih članaka, a tijekom dugogodišnjeg profesionalnog rada izrađuje stručne i druge materijale s područja socijalne skrbi. Posebno se ističu: Program socijalne politike Grada Zagreba; projekt gerontoloških centara; Zagrebačka strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom; Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji; Program pronatalitetne obiteljske politike ; Program za volontere.

Također se iskazala na području usklađivanja rada ustrojenih jedinica, te poticanju razvoja i unapređenju suradnje, partnerskog odnosa te uočavanja i isticanja važnosti organizacija civilnog društva u rješavanju svekolikih problema i potreba građana.

Tijekom profesionalnog djelovanja, a posebno tijekom zadnjeg mandata obnašanja dužnosti pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, osobito je istaknula pozornost prema radu sa i za osobe starije životne dobi.

Treba naglasiti angažman Višnje Fortune u poticanju i stvaranju brojnih prava usmjerenih upravo na pomoć starijim sugrađanima. Jedno od najprepoznatljivijih prava je novčana pomoć umirovljenicima Grada Zagreba koje značajno i direktno utječe na poboljšanje kvalitete življenja osoba starije životne dobi.

Također novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu te korisnicima osobne invalidnine mjera je koja pomaže da osobe u potrebi što dulje ostaju u svom domu te se time sprečava i smanjuje institucionalizacija starijih i nemoćnih osoba. Jednaki cilj bio je uvođenjem prava na uslugu pomoći u kući iznad propisanog državnog standarda.

Besplatan prijevoz za osobe starije životne dobi također pridonosi poboljšanju kvalitete življenja te povećanju mobilnosti i neovisnosti starijih osoba.

Osim institucionalnog smještaja koji putem domova za starije i nemoćne osobe osigurava Grad Zagreb, Višnja Fortuna osobito se zalagala i poticala za razvijanje izvaninstitucionalnih usluga. Razvojem izvaninstitucionalnih usluga za gotovo 2 000 korisnika.

Za vrijeme njezinog rada u Gradskom uredu otvorena su tri dnevna boravka za osobe starije životne dobi, također je omogućeno da u boravku uslugu primaju i osobe oboljele od Alzheimerove bolesti čiji je broj u porastu.

Višnja Fortuna potaknula je i osnivanje Zaklade Zajednički put čiji je osnivač Grad Zagreb, a kojoj je svrha sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi, osiguranje i financiranje uslužnih i socijalnih servisa, zdravstvena zaštita, kulturna i socijalna skrb o starijima te izgradnja objekata za smještaj i stanovanje osoba starije životne dobi.

Kroz djelatnost Zaklade omogućeno je otvaranje prve stambene zajednice za samostalno stanovanje starijih osoba kao nove socijalne usluge.

Također je kroz djelovanje Gradskog ureda na čijem je čelu Višnja Fortuna omogućen kontinuitet provođenja Projekta gerontološki centri Grada Zagreba. Riječ je o Projektu koji predstavlja prepoznatljiv zagrebački model skrbi starijoj osobi nastojeći osim zadovoljavanja osnovnih životnih potreba razvijati svjesnost o važnosti aktivnog i zdravog starenja.

Iz bogatog i radnog iskustva Višnje Fortune, vidljivo je značajno pridonijela brizi za sve kategorije društva i unapređenju socijalne politike, a naglasak i neskrivenu ljubav i brigu upravo je stavila na osobe starije životne dobi.

    Fortuna Višnja..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
 
13.08.1978  Vončina Luka
13.08.1972  Obradović Mazal Tamara
13.08.1972  Puh Belci Elena
13.08.1969  Orlović Tadija
13.08.1963  Želinski-Matunec Sanja
13.08.1962  Kobasić Mladen
13.08.1955  Zvizdić Davor
13.08.1939  Bilić Jure