https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7350&sasa-zelenika=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7350&sasa-zelenika=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7350&sasa-zelenika=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7350&sasa-zelenika=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Osobni podaci

rođen 19. srpnja 1966. u Rijeci
oženjen, otac troje djece

 

Obrazovanje

1996. Doktorirao na Politehničkom sveučilištu u Torinu, Italija, područje: Tehničke znanosti, polje: Strojarstvo
1991. Diplomirao na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, diplomirani inženjer strojarstva (danas magistar inženjer strojarstva)
1985. Završio Redmond High School, Redmond, Washington, USA
1984. Završio Osnovnu školu na talijanskom jeziku "Dolac" u Rijeci

 

Profesionalna karijera

2010. do stupanja na dužnost u MZOS-u Predstojnik Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije, Sveučilište u Rijeci
2004. - danas znanstveno-nastavni djelatnik (od 2010. god. redoviti profesor) na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (do 2009. i Gostujući profesor na Sveučilištu u Udinama, Italija); na Tehničkom fakultetu je obnašao dužnost Pomoćnika dekana i Predstojnika zavoda, a osnivač je i Voditelj Laboratorija za precizno inženjerstvo
1998. - 2005. Voditelj grupe pa Voditelj Odjela za strojarske znanosti na Paul Scherrer Institutu, Villigen, Švicarska
1996. - 1998. Project leader pa Viši istraživač i Voditelj istraživačke grupe u istraživačkom centru, Calortecnica, Piombino Dese (PD), Italija pa Danieli & C. Officine Meccaniche, Buttrio (UD), Italija
1991. - 1996. Vanjski suradnik i stipendist Ujedinjenih naroda, ICTP – a te znanstvenih programa Europske unije, Sincrotrone Trieste, Trst, Italija

 

Znanstvena, nastavna i stručna i djelatnost

Znanstveno se bavi preciznim inženjerstvom i tehnologijom mikrosustava
Autor 90-ak znanstvenih i stručnih radova, održao veći broj pozvanih i plenarnih predavanja, te suautor jednog patenta; vrlo aktivno radi na popularizaciji znanosti objavljivanjem velikog broja novinskih članaka, a održao je i veći broj znanstveno-popularnih predavanja te radijskih emisija
Peer reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje u znanstvenim časopisima Review of Scientific Instruments, Journal of Synchrotron Radiation, Precision Engineering, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers i Measurement, pojedinih znanstvenih radova predloženih za godišnje međunarodne skupove European Society for Precision Engineering and Nanotechnology i IEEE International Conference on Robotics and Automation; bio član evaluacijskih odbora za projekte predložene na programe Address Committee for the Evaluation of Research (CIVR) Talijanskog ministarstva za obrazovanje, sveučilišta i istraživanje, te na programe Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske i Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Nositelj 6 kolegija na (pred)diplomskim te 2 kolegija na poslijediplomskom studiju Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; studenti izvrsno i vrlo dobro ocjenjuju njegove nastavne kompetencije
Mentor na 12 uspješno obranjenih završnih i 8 uspješno obranjenih diplomskih radova na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, sumentor na dva diplomska rada u inozemstvu, mentor četirima doktorandima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, mentor mladom istraživaču u sklopu znanstvenog projekta EU, te višegodišnji mentor praktikantima
Aktivno sudjelovao u znanstvenim projektima EU:
2004. - 2005. "Bioxhit"
2000. - 2001. "Handling and Assembly of Functionally Adapted Microparts"
1997. - 1998. "Frontier"
1993. - 1995. "Microfabrication with Synchrotron Radiation"
2005.- danas Voditelj dva i suradnik na jednom znanstveno - istraživačkom projektu MZOŠ
2005. - 2009. Suradnik na jednom znanstveno-istraživačkom projektu talijanskog Ministarstva obrazovanja, sveučilišta i znanosti, te na jednom projektu Švicarske nacionalne zaklade za znanost
2007. - 2008. Voditelj jednog i suradnik na dva projekta NZZ
2011. Voditelj jednog tehnologijskog projekta Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske BICRO

 

Članstva i nagrade

Član Savjeta European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN)
Član uredništva CC/SCI znanstvenog časopisa Precision Engineering
Član programskog i/ili znanstvenog odbora 10 međunarodnih znanstvenih skupova
Član Povjerenstva za udruge Sveučilišta u Rijeci i Radne skupine za izradu načela etike u istraživanju Sveučilišta u Rijeci (2011.)
Član Odbora za strategiju Sveučilišta u Rijeci (2010. - 2011.)
Član Povjerenstva za međunarodnu suradnju Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2010. - 2011.)
Član Vijeća za nacionalni inovacijski sustav Vlade RH (2008.)
Član Povjerenstva za uspostavu portfelja zaposlenika Sveučilišta u Rijeci (2007. - 2008.)
Član Povjerenstva za upravljanje fondom "Jedinstvo uz pomoć znanja" MZOŠ RH i Svjetske banke (2006. - 2008.)
Član Povjerenstva za stručno-razvojnu suradnju Sveučilišta u Rijeci (2005. - 2007.)
Član American Society of Mechanical Engineers (ASME), European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN), Hrvatskog društva za mehaniku (HDM), Hrvatske udruge za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (MIPRO), Hrvatskog vakuumskog društva (HVD), Udruge za razvoj visokog školstva "Universitas" iz Rijeke, Akademskog kluba doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera (Alumni) Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te međunarodne udruge Mensa; jedan od inicijatora i član Izvršnog odbora nevladine inicijative Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja (2007. - 2010.); aktivan učesnik u programu "Civitas, znanstvenici i mediji protiv nasilja" nevladine udruge Civitas (2010. - danas); od 2005. god. član a od 2008. godine predsjednik žirija Eureke - smotre znanstvenog stvaralaštva učenika srednjih škola RH
Nagrade: Academic Fitness Award predsjednika SAD (1985.), tijekom studija na Tehničkom fakultetu u Rijeci: u 4 akademske godine dobio priznanje najboljim studentima te bio stipendista fonda za nadarene Općina Rijeka, Agostino A. Capocaccia talijanskog udruženja za analizu naprezanja (1993.), Best Paper-Best Oral Presentation Award na međunarodnom DAAM Simpoziju u Beču (2004.)

 

Strani jezici

govori: engleski (C1), talijanski (C2), njemački (B2), slovenski (A2)
piše: engleski (C2), talijanski (C2), njemački (B1), slovenski (B1)
čita: engleski (C2), talijanski (C2), njemački (B1), slovenski (B1)

 

Hobiji

književnost
novinarstvo
plivanje
fotografija

    Zelenika Saša..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
24.02.1969  Strbad Tea
24.02.1961  Ljevar Josip
24.02.1960  Vrkljan Milan
24.02.1957  Jelaš Nadica
24.02.1957  Bosanac Rade
24.02.1955  Blažeković Boris
24.02.1954  Glasnović Željko
24.02.1953  Romić Paško
24.02.1946  Škorić Mladen
24.02.1944  Mlinarić Petar
24.02.1944  Račan Ivica