https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7473&veljko-anic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7473&veljko-anic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7473&veljko-anic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7473&veljko-anic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

OSOBNI PODACI 
• Rođen 7. srpnja 1973. 
• Oženjen, jedno dijete 
 
OBRAZOVANJE 
• Srpanj 1992. Upravna i birotehnička škola Zagreb, upravno-pravna 
 Upravni i birotehnički stručni radnik 
• Veljača 2002. Pravni fakultet, Zagreb, Trg maršala Tita 14 
 Diplomirani pravnik 
• Ožujak 2012. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 
 Certifikat u području javne nabave 
 
RADNO ISKUSTVO 
• ožujak 2002 – rujan 2006. odvjetnički ured Branke Skansi Ratković 
• Odvjetnički vježbenik 
Glavni poslovi i odgovornosti: 
- savjetovanje stranaka 
- podnošenje tužbi, žalbi, prijedloga i drugih podnesaka 
- zastupanje stranaka u građanskim, radnim i trgovačkim predmetima pred 
Općinskim i Trgovačkim sudovima te pred Prekršajnim sudom povodom 
pokrenutih prekršajnih postupaka 
- zastupanje u upravnim stvarima pred tijelima državne uprave 
- podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjlu Općinskih sudova 
- obavljanje poslova pred Državnom geodetskom upravom, Područnim uredima 
za katastar 
• listopad 2006 – danas Javna ustanova “Dubrovački muzeji” 
• Tajnik ustanove 
Glavni poslovi i odgovornosti: 
- organiziranje, kontrola i provođenje pravnih, kadrovskih i 
 organizacijsko- tehničkih poslova i zadataka 
- upozoravanje ravnatelja na eventualne propuste i neusklađenost postupanja u 
odnosu na zakone i opće akte 
- izrada nacrta svih općih akata, te briga o njihovom utvrđivanju, 
donošenju, oglašavanju i provođenju 
- provođenje svih radnji vezanih za upis promjena u sudski registar
- sastavljanje ugovora, te kontrola njihove usklađenosti sa zakonom 
i općim aktima Muzeja 
- davanje prijedloga za izmjene i dopune općih akata Muzeja prema 
promjenama u zakonu i drugim propisima 
- koordiniranje administrativno-financijskih poslova 
- pisanje odluka, rješenja, uputa i naloga ravnatelja
- stručna pomoć ravnatelju, voditeljima pojedinih ustrojbenih jedinica 
 iz područja radnog i obveznog prava, te propisa koji se odnose na 
 muzejsku djelatnost 
- vođenje zapisnika Stručnog i Upravnog vijeća 
- provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
- suradnja s povjerenikom za zaštitu na radu u provođenju svih 
sigurnosnih mjera zaštite (protupožarne, protuprovalne, zaštite na 
 radu) 
- vođenje evidencije ugovora 
- praćenje zakona, njihovih izmjena i dopuna i temeljem toga briga o 
usklađenosti akata Muzeja 
 
OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE 
Društvene vještine i kompetencije 
• Odlične komunikacijske, pregovaračke i organizacijske vještine stečene tijekom 
radnog iskustva 
• Spremnost i ustrajnost u timskom radu razvijena tijekom radnog iskustva 
• Prilagodljivost u radu s različitim profilima korisnika usluga i djelatnosti 
• Primjerena tolerancija i adaptacija na učestalost i intenzitet promjena u radnom 
okruženju 
• Savjesnost, pravednost, lojalnost, kreativnost, inicijativa, realnost, neutralnost, 
povjerljivost, odgovornost u poslu 
Organizacijske vještine i kompetencije
• Smisao za organizaciju i određivanje prioriteta u izvršavanju poslova razvijen tijekom radnog iskustva – 
raspored aktivnosti prema širokom spektru poslova 
• Istovremeno obavljanje više poslova 
Strani jezici 
Engleski – aktivno 
 
Računalne vještine i kompetencije 
Osnove informatičke tehnologije, MS Windows, MS Word, MS Powerpoint, MS Office Excel 2003,2007 
i MS Office Outlook

VJEŠTINE 

 Vozačka dozvola B kategorije
 
INTERESI 
 Interesi u slobodno vrijeme 
• Tenis 
• Biljar 
• Povijest

    Anić Veljko..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
01.03.1974  Puljiz Ivana
01.03.1969  Ribarić Josip
01.03.1965  Radičanin Nenad
01.03.1962  Kovač Miroslav
01.03.1956  Škreblin Zvonko
01.03.1947  Banac Ivo
01.03.1945  Markač Alojz
01.03.1943  Bulat Nikola