https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7636&vedran-mornar=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7636&vedran-mornar=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7636&vedran-mornar=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7636&vedran-mornar=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 • prof. dr. sc. Vedran Mornar
 • rođen 29. svibnja 1959. godine u Zagrebu

Obrazovanje

 • diplomirao 1981. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Računarska 
  tehnika 
 • magistarski rad obranio na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1985. godine 
 • školsku godinu 1987./88. proveo kao Fulbrightov stipendist na University of Southern California, Los Angeles, SAD 
 • doktorsku disertaciju obranio na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1990. godine

Profesionalna karijera

 • od početka 1982. godine radi kao zavodski suradnik u Zavodu za primijenjenu matematiku Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, iz kojega je potekao današnji Zavod za primijenjeno računarstvo 
 • od 1986. godine radi kao asistent za znanstveno područje Računarske znanosti za grupu predmeta Računarske znanosti 
 • od 1992. godine radi kao docent, od 1998. godine kao izvanredni profesor, od 2003. godine kao redoviti profesor za istu grupu predmeta 
 • nositelj niza računarskih kolegija koji su uvedeni u nastavne programe, kao i voditelj gotovo dvjesto diplomskih radova, desetak magistarskih radova i četiri doktorata

Znanstveno-stručna aktivnost:

 • radio na projektiranju i izgradnji informacijskih sustava podržanih bazama podataka i postupcima operacijskih istraživanja 
 • vodio značajne nacionalne informatičke projekte, poput Informacijskog sustava studentske 
 • prehrane, Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje skote 
 • vodio znanstvene projekte čija je osnovna tema računalna potpora obrazovanju 
 • autor je ili koautor jednog udžbenika, 7 poglavlja u knjizi, 12 radova u časopisima i većega broja radova na znanstvenim i stručnim skupovima - u dva mandata bio prodekan za nastavu te u dva mandata dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
 • kao prodekan za nastavu i član Odbora za razvoj fakulteta i nove nastavne programe u vrijeme uvođenja Bolonjske reforme sudjelovao u izradi novih studijskih programa FER-a i u procesu akreditiranja novih studija kod akreditacijske agencije ASIIN 
 • bio član Senata Sveučilišta i Rektorskog kolegija u širem sastavu te predloženik Vijeća tehničkog područja za rektora Sveučilišta 
 • 2007. godine postao članom Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje. Predsjednikom toga vijeća imenovan 2009. godine, a tu dužnost obnašao do isteka mandata 2013. godine 
 • kao član Povjerenstva za provedbu državne mature dao značajan doprinos tijekom uvođenje državne mature u Republici Hrvatskoj 
 • član Povjerenstva za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te IEEE Computer Society. 
 • redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 
 • predsjednik Hrvatske udruge za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 
 • dobitnik Zlatne plakete "Josip Lončar" 
 • nositelj Spomenice domovinskog rata

    Mornar Vedran..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
 
12.08.1962  Konjević Mladen
12.08.1955  Gugić Tonko
12.08.1949  Bukovac Ivan
12.08.1939  Ivanišević Stjepan
12.08.1931  Bartulović Đuro