https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7680&dobrovic-slaven=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7680&dobrovic-slaven=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7680&dobrovic-slaven=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7680&dobrovic-slaven=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

 • Izv. prof. dr. sc. Slaven Dobrović
 • Oženjen i otac sedmero djece
 • Član Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb 

 

Obrazovanje

 

 • Dr. sc. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Analiza postupaka razgradnje organskih tvari u vodi primjenom UV zračenja, 2002.
 • Mr. sc. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Tehnološke mogućnosti sniženja sadržaja organskih tvari u vodama nekih sjeverno hrvatskih izvorišta,
 • 1998. dipl. ing. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Projekt postrojenja za pripremu pitke vode koristeći vodu iz međunarodne rijeke, 1993.

 

Akademsko iskustvo

 

 • 2011.–2016. izvanredni profesor 2005.– 2010. docent 1993. – 2010. znanstveni novak/asistent/viši asistent
 • stipendije i nagrade
 • 2011. Medalja FSB-a za doprinos u unapređenju rada, razvoja i promociji Fakulteta 1993.

 


Rektorova nagrada za najbolji studentski rad Imenovanja

 

 • Od 2010. Voditelj Katedre za inženjerstvo vode i okoliša
 • 2007. – 2010. Nacionalni delegat – stručni član programskog odbora za Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj (FP7) – specifični program "Suradnja" (Cooperation), tema okoliš uključujući klimatske promjene
 • 2000. – 2009. Voditelj Laboratorija za vodu, gorivo i mazivo Fakulteta strojarstva i brodogradnje

 

Istraživački i drugi projekti

 

 • 2007. – 2013., Istraživački projekt Ekološka prihvatljivost i učinkovitost suvremenih postupaka u obradi voda" (120-1253092-3021). Istraživač, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
 • 2011., Projekt HORIZON 2020 CB, Europska komisija, sudjelovanje kao autor i predavač u na regionalnoj radionici Solid Waste Management and tourism: the case of the eco‐island Krk
 • 2002. – 2006. Istraživački projekt Istraživanje procesa tehnološke obrade voda, istraživač, MZOŠ
 • 2005. – 2007. Tehnološki project Konstrukcija pilot-uređaja za inaktivaciju organizama u brodskom vodenom balastu (TP-01/0275-01)), istraživač, MZOŠ
 • 2002. – 2007., Istraživački projekt Problematika unosa alohtonih organizama brodovima (0224001), suradnik, MZOŠ 

 

Nastavna aktivnost

 

 • Preddiplomski studij: Voda, gorivo i mazivo E, 2/9  
 • Diplomski studij: Voda, gorivo i mazivo, Ekološka zaštita, Ekološka zaštita E, Gospodarenje otpadom,
 • Doktorski studij: Energetika i okoliš

 

Znanstvena i stručna članstva

 

 •  International Water Association (IWA)
 •  Hrvatsko društvo za zaštitu voda i mora

Članstva u odborima i radnim tijelima

 • Radna grupe za odobravanje tehnologija obrade vodenog balasta i certifikaciju brodova
 • Nacionalnog foruma za provedbu projekta "GloBallast Partnerstvo 2007–2012"

 

Istraživački interesi

 

 • Napredni oksidacijski postupci u obradi voda (AOPs – Advanced Oxidation Processes – UV, UV/O3, ultrazvuk visoke snage), Utjecaj na okoliš (LCA metodologija, sustavi upravljanja okolišem), Ekološki zasnovani sustavi gospodarenja otpadom

 

Novije publikacije

 

 Znanstvene

 1. Gracin, L., Režek Jambrak, A., Juretić, H., Dobrović, S., Barukčić, I., Grozdanović, M., Smoljanić, G. Influence of high power ultrasound on Brettanomyces and lactic acid bacteria in wine in continuous flow treatment. // Applied acoustics. (2015. prihvaćen za publiciranje)
 2.  Milić, M., Leitinger, G., Pavičić, I., Zebić Avdičević, M., Dobrović, S., Goessler, W., Vinković Vrček, I. Cellular uptake and toxicity effects of silver nanoparticles in mammalian kidney cells. // Journal of Applied Toxicology. 35 (2015) ; 581-592.
 3. Šimunek, M., Režek Jambrak, A., Dobrović, S., Herceg, Z., Vukušić, T. Rheological properties of ultrasound treated apple, cranberry and blueberry juice and nectar. // Journal of food science and technology. 1 (2013); 1- 17.
 4. Dobrović, S., Juretić, H., Ljubas, D., Vinković Vrček, I., Zebić Avdičević, M., Milić, M., Kopjar, N., Nemet, I., Genotoxicity and Effects of Nanosilver Contamination in Drinking Water Desinfection, Water Science and Technology: Water Supply, 12 (2012) , 6; 829-836.
 5. Juretić, H., Dobrović, S., Ružinski, N., Lovrić, J., Pećarević, M., Mikuš, J., Crnčević, M., Marčelja, E.J., Marijanović Rajčić, M., Širac, S., Cooper, W.J.; Grewell, D., van Leeuwen, J. Pilot Studies of Ozonation for Inactivation of Artemia salina Nauplii in Ballast Water. // Ozone: Science and Engineering. 33 (2011) , 1; 3-13.
 6. Dobrović, S., Juretić, H., Ružinski, N. Photodegradation of natural organic matter in water with UV irradiation at 185 and 254 nm: importance of hydrodynamic conditions on the decomposition rate. // Separation Science and Technology. 42 (2007) , 7; 1421-1432.
 7. Ljubas, D., Ćurković, L., Dobrović, S. Photocatalytic degradation of an azo dye by UV irradiation at 254 and 365 nm., Transactions of FAMENA. 34 (2010), 1; 19-28.

Stručna 

 1. Dobrović, S., Zebić Avdičević, M., Roksandić, R. Provjera radnih karakteristika ultrafiltracijske membrane pri obradi kišnice različite kvalitete // 6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem - Hrvatske vode na investicijskom valu / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.). Zagreb, 2015. 1173-1182 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 2. Dobrović, S., Ljubas, D., Džeko, A. Analiza mogućnosti opskrbe otoka Lastova pitkom vodom korištenjem LCA metodologije (An analysis of drinking water supply possibilities of island of Lastovo using LCA methodology), 5th Croatian Water Conference With International Participation "Croatian Waters Facing The Challenge of Climate Changes", Opatija, Croatia, 18-21.May2011., Biondić, D.; Holjević, D.; Tropan, Lj. (eds), Opatija: Hrvatske vode, 2011., 1031-1038 3/9
 3. Dobrović, S., Sladoljev, D. Ekološko gospodarenje otpadom. (Environmental waste management)// Sustavi. 6 (2010); 64-70.
 4. Dobrović, S., Juretić, H., Ljubas, D., Smoljanić, G. Sustavno laboratorijsko istraživanje kao preduvjet za odabir najprikladnijeg dezinfekcijskog sredstva: klor ili klorov dioksid? // Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji / Beslić, Mile ; Ban Dario (ur.).Velika Gorica : Revelin d.o.o., 2012. 81-88.
 5.  Dobrović, S., Blatarić, Z. Značaj određivanja SDI indeksa za ocjenu kvalitete vode // Zbornik radova - 9. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Energetska i procesna postrojenja / Iljaš, Branko (ur.). Zagreb : Energetika marketing d.o.o., 2010.
 6. Dobrović, S., Juretić, H., Ljubas, D. Ekonomski i ekološki aspekti recikliranja otpadne vode u industriji // Zbornik radova - 9. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Energetska i procesna postrojenja / Iljaš, Branko (ur.). Zagreb : Energetika marketing d.o.o., 2010.
 7. Dobrović, S., Juretić, H., Lerotić, T. New waste management system on the island Krk, Croatia – Results of implementation of the curbside recyclables collection // Sardinia 2007 Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium - executive summaries / Cossu, Raffaello ; Diaz, Luis F. ; Stegman, Rainer (ur.). Cagliary : Environmental Sanitary Engineering Centre, 2007. 

Suradnja s privredom

 1. Idejno tehnološko rješenje problema otpadnih voda tvornice konca Unitas d.d. (Process design of wastewater treatment plant of textile industry Unitas d.d.) Slaven Dobrović, Maja Zebić Avdičević Unitas d.d. Zagreb 2015.  
 2. Idejno tehnološko rješenje gospodarenja vodama pogona za proizvodnju procesne opreme Pireko d.o.o. (Process design of process water and wastewater system of process equipment manufacturer Pireko Ltd.) Slaven Dobrović, Maja Zebić Avdičević Pireko d.o.o. Oroslavlje 2015.  
 3. Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za grad Karlovac (Study – Ecologically based municipal waste management system for the city of Karlovac) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić Grad Karlovac 2015.
 4. Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za općinu Župa dubrovačka (Study – Ecologically based municipal waste management system for the municipality of Župa dubrovačka ) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić Općina Župa Dubrovačka 2014./ 2015.
 5. Membransko pilot ispitivanje na sirovoj i otpadnoj vodi postrojenja Ponikve, krk – nadzor i izvještavanje (Supervision and reporting for the membrane filtration pilot testing on source water and wastewater of Ponikve plant, Krk) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Goran Smoljanić, Maja Zebić Avdičević Ponikve VODA, Krk 2014.
 6. Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za grad Duga Resa (Study – Ecologically based municipal waste management system for town of Duga Resa ) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić LAG Vallis Colapis 2014.
 7. VARIJANTNO IDEJNO RJEŠENJE uređaja za pročišćavanje vode izvorišta Ombla s intergacijom u distribucijski sustav grada Dubrovnika (Process design of Ombla water treatment Plant with variant solutions, Integration in water distribution system of Dubrovnik city) 
 8. Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za grad Ozalj i općine Kamanje, Žakanje i Ribnik (Study – Ecologically based municipal waste management system for the town of Ozalj and Kamanje, Žakanje and Ribnik municipalities) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić LAG Vallis Colapis 2014.
 9. LCA ANALIZA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM OTOKA KRKA Life-Cycle Assessment of Waste Management system for island Krk Slaven Dobrović, Goran Smoljanić Ponikve EKO OTOK KRK, Krk 2014.
 10. Pilot ispitivanje membranske filtracije na izvorištu Zvir, Rijeka – nadzor i izvještavanje (Supervision and reporting for the membrane filtration pilot testing on Zvir water source, Rijeka) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić, Goran Smoljanić, Maja Zebić Avdičević Vodovod Rijeka 2014.
 11. Revizija elaborata zaštite okoliša – Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda (Revision of the Environmental Protection Report – Central Water Management Laboratory of Croatian Waters) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić Elektroprojekt Zagreb 2013.
 12. Pilot ispitivanje membranske filtracije na izvorištu Ombla, Dubrovnik– nadzor i izvještavanje (Supervision and reporting for the membrane filtration pilot testing on Ombla water source, Dubrovnik) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić, Goran Smoljanić, Maja Zebić Avdičević Vodovod Dubrovnik 2013.
 13. Novelacija studije - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom na otoka Krka (Revision of the Study – Ecologically based municipal waste management system for island Krk) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Goran Smoljanić Ponikve Krk 2013.
 14. Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za otoke Cres i Lošinj (Study – Ecologically based municipal waste management system for islands Cres and Lošinj ) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Goran Smoljanić Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj 2013.
 15.  Idejni tehnološki projekt prerade otpadnih voda pogona za elektropoliranje nehrđajućih čelika (Process design for the wastewater treatment of stainless steel electro polishing plant) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Maja Zebić Avdičević Pronig d.o.o. Zadar 2012.
 16. Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom na grada Rijeke s okolicom (Study – Ecologically based municipal waste management system for city of Rijeka and its surroundings ) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Goran Smoljanić KD Čistoća Rijeka 2012.- 2013.
 17. Stručno mišljenje o Idejnom projektu Ultrafiltracijskog uređaja za pročišćavanje voda izvora Ombla, Dubrovnik, 500 L/s (Expert report about Conceptual design Ombla Ultrafiltration water treatment Plant, Dubrovnik 500 L/s Slaven Dobrović Vodovod Dubrovnik 2012.
 18. Izvješće o LCA analizi patentiranog goriva HYDROGEN-INDUSTRIAL REPORT on life-cycle assessment of patented fuel HYDROGEN-INDUSTRIAL Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić, Goran Smoljanić Cor Brevis, Zagreb 2012.
 19. Sudjelovanje u EU projektu HORIZON 2020 EU project HORIZON 2020 CB programme, funded by the European Commission, participation as trainer in sub‐regional training course “Solid Waste Management and tourism: the case of the eco‐island Krk” Slaven Dobrović HORIZON 2020 CB programme 2011.
 20. Izvješće o ispitivanju primjenjivosti patentiranog goriva HYDROGEN-INDUSTRIAL REPORT on Applicability of patented fuel HYDROGENINDUSTRIAL Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić, Goran Smoljanić Cor Brevis, Zagreb 2011.
 21. Vođenje i organizacija seminara Ekološki zasnovano gospodarenje komunalnim otpadom, 10.11.201., Zagreb Management and organization of Seminar ecologically based waste management, Zagreb, October 10 th, 2010 Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić, - 2010.
 22. Izrada matematičkog modela vodoopskrbnog sustava otoka Krka (Mathematical modelling of drinking water distribution system – Island Krk) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić Ponikve Krk 2010.
 23. Stručno mišljenje o kvaliteti sustava za desalinizaciju bočate vode reverznom osmozom Stara Baška (Expert report – Technical evaluation of reverse osmosis desalination plant Stara Baška) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić Ponikve Krk 2010.  
 24. Stručno mišljenje o kvaliteti filtracijske ispune uređaja za obradu vode Ponikve i Jezero kod Njivica (Expert report – Technical evaluation of filtration materials for Ponikve and Jezero water treatment plants) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić Ponikve Krk 2010.
 25. Tehnološko rješenje prerade vode izvorišta Obrh, Ozalj (Water treatment design for the Obrh water source, Ozalj) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić Komunalno Ozalj 2009.
 26. Nacionalno izvješće - ENVIRONMENT –WBCINCO.NET (National background report including the national research priorities for the field ENVIRONMENT –WBC-INCO.NET) Slaven Dobrović EC 2009.
 27. Glavni tehnološki projekt Laboratorija Centralne vodne stanice Sikirevci (Main design of the Laboratory of Central water station Sikirevci) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić Hidroprojekt-ing Zagreb 2009.
 28. Glavni tehnološki projekt sustava za dezinfekciju Centralne vodne stanice Sikirevci (Main design of Central water station Sikirevci disinfection system) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić Hidroprojekt-ing Zagreb 2009.
 29. Tehnološki projekt sustava dezinfekcije Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije (Design of disinfection system for Regional water supply system of Eastern Slavonia) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić Vodovod Slavonski Brod 2008.- 2009.
 30. Studija izvodljivosti – Korištenje vode iz akumulacijskog jezera za potrebe postrojenja kemijske pripreme vode u kotlovnici TDR Kanfanar (Feasibility study - Reuse of treated waste water for boiler water treatment facility in tobacco factory TDR Kanfanar) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić TDR Kanfanar 2009.
 31. Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području Liburnije i zaleđa (Study – Ecologically based municipal waste management system for the Liburnia and the hinterland) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Davor Ljubas Hudec Plan Zagreb za kk: Komunalac Opatija 2008.- 2009.
 32. Mišljenje o kvaliteti goriva na temelju ogrjevne vrijednosti (Expert report – Fuel quality evaluation by heating value) Davor Ljubas, Slaven Dobrović, Zoran Lulić HAK – Hrvatski autoklub, Zagreb 2008.
 33. Revizija Stručnog izvješća o gubicima vode na tri rashladna tornja u DIOKI, lokacija Zagreb (Revision of the Expert report on water losses in three cooling towers in DIOKI Zagreb) Davor Ljubas, Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić Hrvatske vode 2008.
 34. Elaborat – Tehnološke podloge uređaja za remineralizaciju vode (Conceptual design of water remineralization plant) Slaven Dobrović, Davor Ljubas Timel Zagreb 2008.
 35. Elaborat zaštite okoliša – Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda (Environmental Protection Report – Central Water Management Laboratory of Croatian Waters) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić Elektroprojekt Zagreb 2008.
 36. Tehnološki Projekt Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda (Design of the Central Water Management Laboratory of Croatian Waters) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić, Lovorka Grgec Bermanec, Majda Meden, Dubravko Dragojević, Tomislav Čorak Hrvatske vode - hidrotehnički objekti 2008.
 37. Tehnološko rješenje postrojenja za desalinizaciju bočate vode reverznom osmozom Stara Baška, otok Krk (Conceptual design of reverse osmosis plant for brackish water desalination in Stara Baška, Island Krk) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Marko Skozrit Ponikve Krk 2008.
 38. Revizija tehnološkog rješenja – Idejni projekt tehnološkog dijela sa zahvatom vode iz Lokvarskog jezera (Revision of the Conceptual design of Lokvarsko Lake water treatment plant) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić Hrvatske vode 2007.
 39. Tehnološko rješenje za problem pojave suspendiranih produkata korozije s vodene strane instalacije grijanja/hlađenja u poslovnom objektu Tiskare Kratis, Sveta Nedjelja (Conceptual design for suspended corrosion product formation problem on water side of the heating/cooling installation - Tiskara Kratis building, Sveta Nedelja) Slaven Dobrović, Davor Ljubas TTI - Termotehničke instalacije Zagreb 2007.
 40. Tehnološki projekt uređaja za pripremu pitke vode izvorišta Ribnjak, Vrbovsko (Design of drinking water treatment plant for the Ribnjak water source, Vrbovsko) Slaven Dobrović Hidroconsult d.o.o. Rijeka 2007.
 41. Idejno tehnološko rješenje uređaja za pripremu vode crpilišta istočna Slavonija, kapaciteta 4 x 500 L/s (Conceptual design of central water treatment plant for eastern Slavonia region, capacity 4  500 L/s) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Ivan Đurinec Hidroprojekt-ing Zagreb 2006.
 42. Tehnološki projekt sustava za obradu otpadnih tehnoloških voda postrojenja za pripremu pitke vode grada Osijeka (Design of waste water treatment plant originated from drinking water treatment process for city Osijek) Ivan Galaso, Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Ivan Đurinec Vodovod Osijek 2006.
 43. Revizija tehnološkog rješenja – Tehnološko rješenje pripreme vode za piće izvorišta Ribnjak, Vrbovsko (Revision of the Conceptual design of Ribnjak water source treatment plant) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić Hrvatske vode Rijeka 2006.
 44. Tehnološki projekt pripreme čiste izvorske vode Punionice izvorske vode rijeke Krupe, kapaciteta 30 m3 /h (Spring water Krupa treatment plant design for bottling facility) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Ivan Đurinec Cedar Gračac 2006.
 45. Stručno mišljenje o pristiglim ponudama za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar (Expert report – Technical evaluation of bids for Zadar Waste water treatment plant) Slaven Dobrović Hidroprojekt-ing Zagreb 2006.
 46. Revizija tehničke dokumentacije – usklađenost sa strategijskim dokumentima RH, ukupno 167 odlagališta otpada u RH (Revision of the project documentation for 167 municipal waste landfills in Croatia) Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Hrvoje Juretić, Aleksandra Anić Vučinić Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2005.- 2006.
 47. Tehnološki projekt obrade rashladne vode u tercijarnom rashladnom krugu i priprema dodatne rashladne vode u okviru rashladnog sustava tiskarskog postrojenja tvrtke Aluflexpack (Design of cooling water treatment plant for printing house Aluflexpack) Slaven Dobrović, Ivan Đurinec Pebrant Zadar 2005.
 48. Stručno mišljenje - Analiza problema nastanka taloga u kotlovima ENERGANE 2 i sustavu vodene pare Rafinerije nafte Sisak (Expert report – Causes of high-pressure boiler Scale formation accidental event in ENERGANA 2, Sisak oil refinery) Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Mijo Mustapić INA Rafinerija Sisak 2005.
 49. STRUČNO MIŠLJENJE - Izbor i sastav hidrauličkih ulja i ulja za pneumatske uređaje (Export report – important properties and appropriate selection of hydraulic and pneumatic oils) Davor Ljubas, Slaven Dobrović RIVA GRUPA, Dugo Selo 2005.
 50. Tehnološko rješenje kompostišta Treskavac, otok Krk (Design of composting facility Treskavac, the island of Krk) Slaven Dobrović, Krsto Benčević Ponikve Krk 2005.
 51. Elaborat – Optimalizacija sustava kemijske pripreme vode Kliničke bolnica Dubrava (Expert report – optimization of boiler and cooling water treatment for University hospital Dubrava) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Ivan Đurinec Klinička bolnica Dubrava Zagreb 2005.
 52. Idejno rješenje – Sustav taloženja linije 3 Vodovoda Osijek, kapaciteta 400 L/s (Conceptual design – Sedimentation system of waterworks Osijek treatment line 3, capacity 400 L/s Nikola Ružinski, Davor Ljubas, Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić Vodovod Osijek 2004.
 53. Elaborat za raspis javnog natječaja - Oprema taložnika u Liniji 3 sustava za pripremu pitke vode Vodovoda – Osijek (Tender documentation - Sedimentation system of waterworks Osijek treatment line 3) Nikola Ružinski, Davor Ljubas, Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić Vodovod Osijek 2004.
 54. Glavni tehnološki projekt – Uređaj za pripremu pitke vode grada Vukovara, kapaciteta 350 L/s (Main design of drinking water treatment plant for the City of Vukovar, capacity 350 L/s) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Ivan Đurinec Vodovod Vukovar 2004.
 55. Idejno rješenje postrojenja za desalinizaciju bočate vode reverznom osmozom, Lastovo 2 (Conceptual design of desalination plant by reverse osmosis Lastovo 2) Branko Kunst, Slaven Dobrović Komunalac Lastovo 2004.
 56. Tehnološko rješenje reciklažnog centra Treskavac, otok Krk (Design of recycling center /materials recovery facility/ Treskavac, Island of Krk) Slaven Dobrović Ponikve Krk 2004.
 57. Tehnološki projekt sustava tlačnih filtara s aktivnim ugljenom kapaciteta 600 L/s - Postrojenje za pripremu pitke vode grada Osijeka (Design of activated carbon filtration plant - drinking water treatment plant for city of Osijek, capacity 600 L/s) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Ivan Đurinec Vodovod Osijek 2004.
 58. Tehnološki projekt postrojenja za pripremu pitke vode Ponikve, otok Krk, kapaciteta 200 L/s (Design of drinking water treatment plant Ponikve, island of Krk, capacity 200 L/s) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Ivan Đurinec Ponikve Krk 2004.
 59. Revizija Idejnog rješenja priprave vode za piće vodocrpilišta Topolje (Revision of the Topolje drinking water treatment conceptual design) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović Baranjski vodovod Beli Manastir 2003.
 60. Elaborat – Analiza onečišćenja sustava grijanja u zgradi gradskog poglavarstva i rješenje sanacije sustava, Grad Zagreb (Expert report – Causes of deposit buildup inside the centralized heating system of Zagreb city headquarters) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Ivan Đurinec Grad Zagreb 2003.
 61. Glavni projekt adaptacije crpne stanice visoka zona, Vodovod Dubrovnik (Adaptation design for high zone pumping station, Waterworks Dubrovnik) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Ivan Đurinec Vodovod Dubrovnik 2003.
 62. Tehnološki projekt - interni laboratorij za kontrolu kvalitete vode, Ponikve d.o.o. Krk (Design of the Water control laboratory, Waterworks Ponikve) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Ivan Đurinec Ponikve Krk 2003.
 63. Tehnološko rješenje povećanja kapaciteta obrade pitke vode vodovoda Dalj (Capacity upgrade design for Water treatment plant Waterworks Dalj) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Ivan Đurinec Vodovod Osijek 2003.
 64. Tehnološko rješenje – Priprema tehnološke vode korištenjem izvorišta Jezero kod Njivica – Dioki d.d., Omišalj (Industrial water treatment design for Jezero water source, Dioki co. Omišalj) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Hrvoje Juretić, Ivan Đurinec Ponikve Krk 2003.
 65. Tehnološki nadzor pri izgradnji i puštanju u pogon postrojenja za pripremu pitke vode Slavonski Brod (Water treatment consultancy during the construction phase and start up of Drinking water treatment plant Slavonski Brod) Nikola Ružinski, Slaven Dobrović, Davor Ljubas, Ivan Đurinec Hrvatske vode 1999.- 2003.
 66. Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za otok Krk (Study – Ecologically based municipal waste management system for the Island Krk) Slaven Dobrović, Stanko Uršić, Hrvoje Juretić, Tomislav Lerotić, Ponikve, Krk 2002.
 67. Elaborat – Analiza problema nastajanja karbonatnih inkrustacija na uređaju za UV dezinfekciju pitke vode, vodoopskrbni sustav Omišalj, otok Krk (Expert report – Inhibition of Scale formation inside the UV disinfection units in drinking water distribution system Omišalj, island Krk) Slaven Dobrović, Ponikve Krk, 2002.

    Dobrović Slaven..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
22.04.1974  Zekanović Hrvoje
22.04.1969  Strizrep Nenad
22.04.1965  Kontić Joško
22.04.1962  Horvat Darko
22.04.1960  Martinić Ivan
22.04.1959  Markov Ante
22.04.1958  Kočiš Ladislav
22.04.1958  Posavec Josip
22.04.1951  Baletić Branka
22.04.1951  Paher Đuro
22.04.1936  Farago Ferenc