https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7749&leo-sunjic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7749&leo-sunjic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7749&leo-sunjic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7749&leo-sunjic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Osobni podaci
Rođen 3. studenoga 1969. godine
Oženjen, otac jednog djeteta
Hrvatski branitelj i nositelj spomenice iz Domovinskog rata

 
OBRAZOVANJE

2016. - 2017. Magistar poslovne ekonomije (mag. oec.)
Sveučilišni Diplomski studij poslovne ekonomije (120 ECTS) Sveučilište Sjever, Varaždin
Naslov diplomskog rada: Zdravstvena zaštita u Europskoj Uniji, financijska budućnost i alternativni izvori financiranja

2010. - 2011. Stručni specijalist diplomskog MBA programa
Specijalistički diplomski stručni studij, MBA Program, Smjer Računovodstvo, revizija i financije (60 ECTS)
Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb
Naslov diplomskog rada: Analiza poduzetničkog projekta na realnom primjeru

2006. – 2010. Stručni prvostupnik ekonomije
Stručni studij ekonomije i managementa (240 ECTS)
Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb
Naslov diplomskog rada: Računovodstvo osiguravajućeg društva

 

DODATNO OBRAZOVANJE (izbor)

2015. Naziv Programa: „Optimalno investiranje u marketing i povećanje povrata na investirano
Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb

2014. Naziv Programa: „Marketing u zdravstvu
Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb

2010. Naziv Programa: „Broker- posrednik u osiguranju i reosiguranju
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Zagreb

2005. Naziv Programa: „Zastupnik u osiguranju
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Zagreb

 

PROFESIONALNA KARIJERA

2014. – danas: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Direkcija, Zagreb 
POMOĆNIK RAVNATELJA ZA DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

• Strateško i operativno poslovno upravljanje s ciljem ostvarenja stabilnog, kontinuiranog te dugoročno održivog poslovnog rasta
• Odgovornost za ekonomsko (financijsko) vođenje sustava, s ciljem postizanja i održanja potpune financijske održivosti
• Operativna odgovornost za poslovno područje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (planiranje, usmjeravanje i koordinacija)
• Analiza i remodeliranje poslovnih procesa.  Implementacija dobre prakse korporativnog upravljanja (transparentsnost, sprečavanje sukoba interesa, postupnici)
• Podrška ostalim članovima uprave u realizaciji zadataka, promicanje pozitivne i produktivne poslovne kulture na svim upravljačkim razinama

 
2013. – 2014. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Direkcija, Ured ravnatelja, Zagreb 
VODITELJ PROJEKTA PRIPREME DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA IZDVAJANJE

• Analiza i praćenje poslovanja rada i ostvarenih rezultata osiguravajućih društava u RH
• Podrška Uredu ravnatelja (analize, promemorije, bilješke)
• Predlaganje mjera za jačanje pozicije Sektora dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja na tržištu
• Implementacija on line prodaje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja
• Briga o stručnom usavršavanju u Sektoru dobrovoljnog zdravstvenog osiguranje
• Revizija postojećih ugovora i priprema novih ugovora s kartičarima
• Član radne skupine za pregovore s Ministarstvom zdravlja u vezi s izdvajanjem dopunskog zdravstvenog osiguranje iz HZZO-a
• Voditelj edukacijskog tima za pripremu zaposlenika HZZO-a za provjeru stručnih znanja pri HANFA-I za dobivanje licence za zastupanje u osiguranje. Obuhvat od 400 zaposlenih sa izvanrednim ishodom

 
2011. – 2013. OPTIMARISK d.o.o. - društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju 
DIREKTOR DRUŠTVA

• Odgovornost za cjelokupno poslovanje društva

 
2006. – 2011. MILER CENTAR d.d. ( C.I.O.S. GRUPA)
PREDSJEDNIK UPRAVE DRUŠTVA

• Odgovornost za cjelokupno poslovanje dioničkog društva

 
2005. – 2006. A.A.R. d.o.o. - društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
VODITELJ KLJUČNIH OSIGURANIKA

• Stvaranje i upravljanje osigurateljnim portfeljem
• Prijedlozi osigurateljnih pokrića i analiza šteta
• Izrada godišnjeg plana prodaje
• Izvještavanje Uprave društva o stanju na tržištu i ostvarenim rezultatima

 
2003. – 2005. JADRANSKO OSIGURANJE d.d. - društvo za osiguranju 
GLAVNI PREUZIMATELJ RIZIKA

• Stvaranje i vođenje tima u prodaji osiguranja
• Izrada godišnjeg plana prodaje
• Izvještavanje Uprave društva o stanju na tržištu i ostvarenim rezultatima
• Odgovornost za realizaciju plana prodaje i naplatu premije osiguranja

 
1997. – 2003. AURUM d.d. - društvo za osiguranju
ODJEL KONTROLE I TARIFA

• Kontrola produkcije i izvještavanje Uprave o rezultatima kontrole
• Nadzor, upravljanje i koordinacija, te briga o stručnom usavršavanju djelatnika
• Razvoj i unapređenje prodajne mreže, regrutiranje i edukacija zaposlenika u prodaji osiguranja

 
1993. – 1996. DELTA PLANKA d.o.o. - trgovačko društvo
VODITELJ MALOPRODAJE

• Komunikacija s dobavljačima, ugovaranje i odabir asortimana proizvoda za trgovine
• Odgovornost za realizaciju plana prodaje i naplatu

 
 

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik:

• Hrvatski

 
Ostali jezici:

• Engleski jezik

RAZUMIJEVANJEGOVORPISANJE
SlušanjeČitanjeGovorna interakcijaGovorna produkcija 
B2B2B2B2B2

 
 

Komunikacijske vještine:

• dobre komunikacijske vještine stečene tijekom radnog vijeka
• kreirao i održavao seminare iz područja tržišta osiguranja te dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
• kreirao i održao više radionica i predavanja koordinatorima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja HZZO-a
• nastupao na velikom broju kongresa kao predavač i suradnik

 
Organizacijske/ rukovoditeljske vještine:

• vođenje projektnih timova, rukovođenje zaposlenicima i suradnicima (značajan broj realiziranih projektnih zadataka)
• vodstvo koje se manifestira kroz ostvarene poslovne rezultate a temeljeno na bogatom poslovnom i životnom iskustvu
• sustavan i organiziran, uspješno rješavanje više različitih zadataka istovremeno i u kratkom roku
• brz i učinkovit u detektiranju problema, donošenju pravovaljanih zaključaka i implementaciji rješenja
• analitičan i odlučan s bogatim iskustvom i izraženom vještinom kreiranja scenarija i modela rješenja
• dinamičan i odrješit u ostvarivanju ciljeva organizacije.

 
Organizacijske/ rukovoditeljske vještine:

• dobro vladanje informacijama o svim aspektima organizacijskog funkcioniranja
• znanje i iskustvo o financijskim pitanjima i financijskom funkcioniranju organizacija
• poznavanje i praćenje trendova u suvremenom osiguravateljnom i zdravstveno osiguravateljnom okruženju
• razvijena znanja i vještine projektnog menadžmenta u svim elementima i razinama
• značajno iskustvo u organizaciji i vođenju projektnih timova u poslovnom okruženju
• značajno iskustvo u radu s nositeljima zdravstvene politike, ravnateljima zdravstvenih ustanova, stručnim suradnicima, liječnicima, te osiguranicima
• dobro vladanje naprednim statističkim znanjima

 
Računalne vještine

• digitalna pismenost napredne razine
• dobro vladanje alatima Microsoft Office™

 
Ostale vještine i interesi

• javno nastupanje
• vještine vezane uz funkcioniranje i predstavljanje na socijalnim mrežama
• upravljanje osobnim automobilom – vozačka dozvola B kategorije
• plivanje, akvaristika, biciklizam i slikanje

    Šunjić Leo..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
21.04.1968  Lenart Željko
21.04.1967  Vičević Ervin
21.04.1966  Jurčić Dean
21.04.1963  Pavić Željko
21.04.1957  Grabovac Ante
21.04.1956  Šimić Mato
21.04.1954  Sabo Željko
21.04.1949  Miletić Tomislav
21.04.1942  Hitrec Želimir
21.04.1931  Zenko Franjo