https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7844&nenad-leder=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7844&nenad-leder=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7844&nenad-leder=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7844&nenad-leder=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Doc.dr.sc. Nenad Leder rođen je 8. travnja 1958. godine u Komiži (otok Vis). Osnovnu i srednju školu pohađao je u Splitu, a Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Fizika, u Zagrebu. Godine 1981. uspješno je obranio diplomski rad, te stekao akademsku titulu diplomiranog inženjera fizike, smjer Geofizika s meteorologijom. U travnju 1988. godine uspješno je obranio magistarski rad pod naslovom “Utjecaj atmosfere na prisilno kolebanje razine mora na istočnoj obali Jadranskog mora”, a u listopadu 2004. godine doktorsku disertaciju pod naslovom "Barotropni i baroklini valovi u širem području Lastovskog kanala".

U Hidrografskom instituta zaposlio se 1982. godine. Od 2000. do 2004. godine obavljao je dužnost načelnika Oceanološkog odjela, a od 2004. do 2014. godine bio je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog hidrografskog instituta za oceanologiju i znanstveni razvoj.

Vlada Republike Hrvatske imenovala ga je ravnateljem Hrvatskog hidrografskog instituta 05.03.2014. godine, a na osnovi „Zakona o izmjenama i dopunama zakona o hidrografskoj djelatnosti“ (NN 71/14) od 03.07.2015. godine do danas obavlja dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog hidrografskog instituta.

Objavio je 136 znanstvenih i stručnih radova (kao autor i koautor), od čega 87 u časopisima/zbornicima radova s međunarodnom recenzijom. Sudjelovao je u izradi preko dvjestopedeset studija i elaborata Hrvatskog hidrografskog instituta, u znanstvenim područjima hidrografije, marinske geofizike i geologije te oceanologije. Osim toga, sudjelovao je u 18 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih projekata.

    Leder Nenad..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
20.04.1984  Ujdur Katarina
20.04.1968  Svažić Ernest
20.04.1957  Cesarik Marijan