https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7848&davor-zvizdic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7848&davor-zvizdic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7848&davor-zvizdic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7848&davor-zvizdic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Davor Zvizdić rođen je 1955. godine u Zagrebu. Maturirao je 1974. godine u SAD. Iste godine upisao se na FSB gdje je 1979. godine diplomirao na usmjerenju Termotehnika.
Postdiplomski studij upisuje na FSB na usmjerenju "Automatizacija procesnih postrojenja", te nakon položenih ispita 1983. godine uspješno brani magistarski rad pod nazivom "Prilog analizi i rješenju prijelaza topline u rudničkim transformatorima s aksijalnim rashladnim kanalima", te ga Znanstveno vijeće Instituta iste godine izabire u zvanje znanstveni asistent.
Nastavivši rad na području numeričkog modeliranja i mjerenja prijalaza topline 1986. godine stječe doktorat tehničkih znanosti obranom disertacije pod naslovom "Proračun prijelaza topline prirodnom konvekcijom u vertikalnim rashladnim kanalima" na FSB čije ga Znanstveno vijeće 1987. godine izabire u zvanje znanstveni suradnik.

Na FSB zaposlen je od 1987. u svojstvu znanstvenog asistenta, od 1991. godine u svojstvu docenta, od 1996. godine u svojstvu izvanrednog profesora, a od 1992g u svojstvu redovitog profesora na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.
U okviru redovnog studija nosilac je više kolegija: Toplinska i procesna mjerenja, Primjena računala, Mjerenja u zrakoplovstvu II, Mjerenja u energetici, a sa drugim kolegama sudjeluje i u izvođenju drugih kolegija.
Voditelj je Laboratorija za procesna mjerenja FSB gdje organizira i vodi brojne vježbe s područja mjerenja temperature, tlaka i protoka kao i mjerenja u okviru znanstvenoistraživačkog rada.
Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske u okviru laboratorija osniva Nacionalni etalon temperature i Nacionalni etalona tlaka Republike Hrvatske u suradnji sa Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM RH) te od tada vodi njihov razvoj i održavanje. Za oba laboratorije dobiva akreditaciju Njemačke umjerne službe (DKD) te postiže međunarodnu
priznatost izdanih umjernica.
Predstavnik je Republike Hrvatske u Tehničkom komitetu za temperaturu (TC-12) i za tlak (TC-16) Međunarodne Konfederacije Mjeriteljstvo (IMEKO). Predsjednik je Tehničkog odbora za termometriju i toplinsku energiju DZNM RH. Zamjenik je predsjednika Tehničkog odbora TO 163 Toplinska izolacija DZNM RH. Član je Tehničkog odbora TO 11 - Kotlovi i posude pod tlakom DZNM RH.
Učestvuje u relizaciji znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije i surađuje sa brojnim radnim  organizacijama na području mjeriteljstva,
primjene numeričkih metoda u prijelazu topline i mase, te primjeni računala u strojarstvu.
Aktivan ja na području akreditacije umjernih i ispitnih laboratorija kao ocjenitelj i tutor Njemačkog savjeta za akreditaciju (DAR) te kao organizator brojnih seminara kao pomoć laboratorijima koji se žele akredtirati.
Autor je ili koautor dvadeset znanstvenih radova od čega nekoliko na međunarodnim skupovima. Osim znanstvenih izradio je ili surađivao na izradi preko stotinu stručnih radova.
Boravio je na znanstvenim usavršavanjima u CNR Instituto di Metrologia "Gustavo Colonetti" (IMGC) u Italiji, CNAM/BNM-INM Coservatoire des Arts et Metieres u Parizu, i u Physikalish-Techniche Bundesanstalt (PTB) u Njemačkoj.

Od stranih jezika govori engleski i njemački jezik a služi se i francuskim jezikom.

    Zvizdić Davor..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
24.07.1983  Ninčević-Lesandrić Ivana
24.07.1981  Mlinarević Stevo
24.07.1960  Dominiković Mate
24.07.1958  Hodžić Nedžad
24.07.1955  Štefanel Željko
24.07.1950  Pjevac Veljko
24.07.1947  Brezovec Marija
24.07.1939  Bogati Vladimir
24.07.1938  Grabić Nikola
24.07.1936  Gregurin Mirko
24.07.1931  Janović Stanislav
24.07.1920  Hlad Mijo