https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=7856&blazenka-micevic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=7856&blazenka-micevic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=7856&blazenka-micevic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=7856&blazenka-micevic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Dr.sc. Blaženka Mičević rođena je 09.05.1979.g. u Slavonskom Brodu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2004. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je 2011.g. magistrirala sa temom: „Primjena GNSS i GIS tehnologije u izmjeri poljoprivrednog zemljišta i upravljanju poljoprivrednom proizvodnjom“. Doktorirala je na istom fakultetu 2016.g. na temu: „Razvoj sustava za upravljanje poljoprivrednim zemljištem u okviru poljoprivredne politike Republike Hrvatske“

Svoje radno iskustvo započinje 2004.g. u tvrtki “MIG” d.o.o. u Slavonskom Brodu gdje radi pet godina na poslovima izmjere državonog poljoprivrednog zemljišta, izvlaštenja inundacijskih pojasa, snimanja vodograđevnih objekata, snimanja i izrade geodetskih elaborata planiranja mjesečnih aktivnosti te kao certificirani interni auditor Norme ISO 9001:2000. U rujnu 2009.g. zapošljava se u Državnoj geodetskoj upravi – PUK Slavonski Brod na radnom mjestu načelnik odjela za katastar nekretnina. U ožujku 2012. postaje zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave i tu funkciju obnaša do veljače 2014. U to vrijeme postaje član Upravljačkog tijela Zajedničkog informacijskog sustava – Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije te koordinator komponente D Projekta – Projektno upravljanje, poduka i informiranje javnosti za DGU. U veljači 2014. postaje ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište i tu funkciju obnaša do kraja rujna 2016.g. U svome mandatu kao ravnateljica uspostavila je prvi Geoinformacijski sustav državnog poljoprivrednog zemljišta sa popisom svog državnog poljoprivrednog zemljišta, ugovora i financijskih podataka vezanih uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. Od listopada 2016. je direktor u vlastitoj tvrtki Agrodet d.o.o.

Tijekom poslijediplomskog doktorskog studija kao suradnik-istraživač sudjelovala je u radu na
znanstvenom projektu DEMLAS – Development of Multipurpose Land Administration System i projektu LGAF – Land Governance Assessment Framework (Implementacija Ocjene okružja uređenja zemljišta u Republici Hrvatskoj).

Do sada je kao autor i koautor objavila nekoliko znanstvenih i stručnih članaka u tuzemstvu i inozemstvu, kao i poglavlja u knjigama, održala je brojna predavanja na temu zemljišne politike na javnim i znanstvenim predavanjima. Piše i govori engleski jezik, član je Hrvatskog geodetskog društva i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

    Mičević Blaženka..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
25.07.1967  Demo Miodrag
25.07.1965  Katičin Danijel
25.07.1961  Bagarić Marko
25.07.1958  Tonković Mato
25.07.1948  Budiša Dražen
25.07.1942  Pavlov Goran