https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=8&dane-bjelobaba=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=8&dane-bjelobaba=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=8&dane-bjelobaba=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=8&dane-bjelobaba=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Osnovnu školu završio u Otočcu 1952., a Srednju šumarsku školu u Karlovcu 1956. Školske godine 1956/57 upisao studij na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je apsolvirao 1959/60, a diplomirao na već osamostaljenom Šumarskom fakultetu 3. siječnja 1962. godine.

Poslijediplomski studij upisao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog područja: iskorištavanje šuma. Magistrirao je 1985. godine izradivši i obranivši magistarski rad pod naslovom „Komparativno ispitivanje privlačenja tehničke oblovine traktorima u nizini i u prigorju na području Šumskog gospodarstva Mojica Birta, Bjelovar", u kojem je istraživao problematiku privlačenja drva utvrđujući koji traktor i koje metode rada u određenim prilikama imaju prednost.
Radio je u Šumariji Križevci na uzgajanju šuma šest godina, te šest godina na iskorištavanju šuma.
Dana 1. rujna 1975. premješten je u Šumariju Bjelovar na mjesto upravitelja Šumarije.

Godine 1983. godine raspoređen je na mjesto rukovodioca Proizvodno-komercijalno - razvojnog sektora, a nakon restrukturiranja šumskih gospodarstava, postavljenje na radno mjesto direktora OOUR-a Iskorištavanje šuma u Šumskom gospodarstvu Mojica Birta, Bjelovar.

Na radno mjesto savjetnika za iskorištavanje šuma raspoređen je 1991. godine.

Dana 1. prosinca 1992. raspoređen je na radne zadatke revimika u Šumariju Suhopolje, a 1. veljače 1993. odlazi u invalidsku mirovinu.
Tijekom radnoga vijeka bio je dva puta zastupnikom u hrvatskom Saboru, odradivši jedan mandat u SRH i drugi za prvog saziva Sabora u RH.

    Bjelobaba Dane..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
24.02.1969  Strbad Tea
24.02.1961  Ljevar Josip
24.02.1960  Vrkljan Milan
24.02.1957  Jelaš Nadica
24.02.1957  Bosanac Rade
24.02.1955  Blažeković Boris
24.02.1954  Glasnović Željko
24.02.1953  Romić Paško
24.02.1946  Škorić Mladen
24.02.1944  Mlinarić Petar
24.02.1944  Račan Ivica