https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=8374&mirela-marunic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=8374&mirela-marunic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=8374&mirela-marunic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=8374&mirela-marunic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Mirela Maruniü roÿena je 02.04.1964. godine u Rijeci. Diplomirala je na Fakultetu za pomorstvo i saobraüaj Sveuþilišta „Vladimir Bakariü“ u Rijeci 1988. godine te stekla visoku struþnu spremu i struþni naziv dipl. inženjer za pomorski promet. 5 Kandidatkinja posjeduje radni staž u ukupnom trajanju od preko 21 godinu. Od 1988. do 1990. godine bila je zaposlena u RO UDARNIK Rijeka kao komercijalni referent. Od 1990 do 1999. godine radila je u TRANS-TRADE d.o.o. Rijeka kao komercijalni direktor. U razdoblju od 1999. do 2007. godine obavljala je funkciju þlana uprave – direktora komunalnog društva KOSTRENA d.o.o.. Od 2008. do 2009. godine bila je predsjednica Uprave trgovaþkog društva LUXURY NEKRETNINE d.o.o. Rijeka, a od 2010. do 2011. godine radila je kod Javne bilježnice Vesne ûuzela kao javnobilježniþka službenica. Kandidatkinja je od 1997. godine þlanica veteranskog košarkaškog kluba RIJEKA ADRA, a od 2001. godine predsjednica košarkaškog kluba Kostrena. Od 2005. godine þlanica je Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA. Kandidatkinja je dobila priznanje za izvanredne rezultate postignute u košarci u Rijeci (1981.), kao i priznanje za jednog od najuspješnijih poduzetnika u 2001., 2002., 2003., 2005. i 2006. godini od strane Zavoda za poslovna istraživanja. Kandidatkinja, izmeÿu ostalog, u životopisu navodi da se pasivno služi engleskim i talijanskim jezikom, da odliþno poznaje rad na raþunalu, da ima vozaþku dozvolu B kategorije, kao i da ima položen struþni ispit za djelatnike meÿunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe, da posjeduje uvjerenje o usavršavanju za agenta nekretnina, kao i uvjerenje o položenom struþnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

    Marunić Mirela..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
24.05.1979  Grbin Peđa
24.05.1976  Čvarković Radomir
24.05.1965  Herceg Milan
24.05.1961  Vresk Josip
24.05.1957  Pavić Vlasta
24.05.1938  Ramušćak Marijan
24.05.1937  Tomac Zdravko