https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=8374&mirela-marunic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=8374&mirela-marunic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=8374&mirela-marunic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=8374&mirela-marunic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Mirela Maruniü roÿena je 02.04.1964. godine u Rijeci. Diplomirala je na Fakultetu za pomorstvo i saobraüaj Sveuþilišta „Vladimir Bakariü“ u Rijeci 1988. godine te stekla visoku struþnu spremu i struþni naziv dipl. inženjer za pomorski promet. 5 Kandidatkinja posjeduje radni staž u ukupnom trajanju od preko 21 godinu. Od 1988. do 1990. godine bila je zaposlena u RO UDARNIK Rijeka kao komercijalni referent. Od 1990 do 1999. godine radila je u TRANS-TRADE d.o.o. Rijeka kao komercijalni direktor. U razdoblju od 1999. do 2007. godine obavljala je funkciju þlana uprave – direktora komunalnog društva KOSTRENA d.o.o.. Od 2008. do 2009. godine bila je predsjednica Uprave trgovaþkog društva LUXURY NEKRETNINE d.o.o. Rijeka, a od 2010. do 2011. godine radila je kod Javne bilježnice Vesne ûuzela kao javnobilježniþka službenica. Kandidatkinja je od 1997. godine þlanica veteranskog košarkaškog kluba RIJEKA ADRA, a od 2001. godine predsjednica košarkaškog kluba Kostrena. Od 2005. godine þlanica je Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA. Kandidatkinja je dobila priznanje za izvanredne rezultate postignute u košarci u Rijeci (1981.), kao i priznanje za jednog od najuspješnijih poduzetnika u 2001., 2002., 2003., 2005. i 2006. godini od strane Zavoda za poslovna istraživanja. Kandidatkinja, izmeÿu ostalog, u životopisu navodi da se pasivno služi engleskim i talijanskim jezikom, da odliþno poznaje rad na raþunalu, da ima vozaþku dozvolu B kategorije, kao i da ima položen struþni ispit za djelatnike meÿunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe, da posjeduje uvjerenje o usavršavanju za agenta nekretnina, kao i uvjerenje o položenom struþnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

    Marunić Mirela..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
28.09.1988  Dera Nandor
28.09.1970  Horvat Darko
28.09.1966  Krištofić Sanja
28.09.1965  Zgrablić Branko
28.09.1964  Gjurković Srđan
28.09.1956  Raguž Mijo
28.09.1954  Premužić Jagoda
28.09.1952  Merčep Tomislav
28.09.1952  Mikulić Dinko
28.09.1950  Burić Mato
28.09.1949  Majski Radovan
28.09.1938  Prpić Miroslav