https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=8941&jure-saric=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=8941&jure-saric=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=8941&jure-saric=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=8941&jure-saric=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen 9. listopada 1968. u Sinju
Oženjen, otac dvoje djece


Obrazovanje:
2007.                Sveučilište u Zadru / Pedagoško - psihološko, didaktičko i metodičko obrazovanje – Diplomirani nastavnik

2005.                Sveučilište u Zagrebu / Ekonomski fakultet, Magistar znanosti iz područja ekonomije

1997.                Sveučilište u Zagrebu / Fakultet prometnih znanosti, Diplomirani inženjer prometa / zračni smjer,
                          aeroprometno usmjerenje

1992.                Sveučilište u Zagrebu / Fakultet prometnih znanosti, Inženjer prometa / zračni smjer,
                          aeroprometno usmjerenje


Profesionalna karijera:
2017. -                 Republika Hrvatska / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa,
                            elektroničkih komunikacija i pošte
                            - Pomoćnik ministra
                           - Sektor zračnog prometa
                           - Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

2016. - 2017.       Republika Hrvatska / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa,
                            elektroničkih komunikacija i pošte
                           - Pomoćnik ministra
                           - Sektor zračnog prometa
                           - Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

2012. - 2016.   Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa / Služba međunarodnih poslova
                           - Voditelj
                           - Obavljanje stručnih i tehničkih poslova koji se odnose na praćenje i sudjelovanje u radu europskih
                           i međunarodnih organizacija i institucija u području civilnog 
                           zrakoplovstva
                           - Priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i
                           protokola u području civilnog zrakoplovstva

2009. - 2012.   Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa
                           - Ravnatelj
                           - Rukovođenje i upravljanje Upravom zračnog prometa

2008.                Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava zračnog prometa / Odjel licenciranja zrakoplovnog
                          osoblja
                          - Načelnik
                          - Uspostava rada Odjela i usklađivanje s međunarodnim standardnima i preporučenom praksom
                          - Praćenje procesa izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja zrakoplovnog osoblja
                          - Odobravanje i registracija pravnih osoba za osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
                          - Odobravanje i registracija pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju liječničke preglede zrakoplovnog osoblja
                          - Potpisivanje dozvola, odobrenja i rješenja vezanih za licenciranje zrakoplovnog osoblja
                          - Rukovođenje ljudskim resursima, te raspoređivanje poslova i praćenje procesa rada

2008.                Agencija za civilno zrakoplovstvo, Direktor, v.d. (ožujak - listopad)
                          - Registracija i uspostava rada Agencije za civilno zrakoplovstvo

2003.                Ministarstvo pomorstva, prometa i veza / Uprava zračnog prometa, Voditelj Odsjeka licenciranja
                          zrakoplovnog osoblja
                          - Vođenje projekta implementacije regulative u nacionalno zakonodavstvo iz područja licenciranja
                          zrakoplovnog osoblja (JAA/EU)
                          - Uspostava rada i procesa sustava kvalitete iz područja licenciranja zrakoplovnog osoblja
                          - Vođenje i koordiniranja rada, te potpisivanje dozvola, ovlaštenja, odobrenja i certifikata iz djelokruga rada
                          Odsjeka
                          - Predstavnik Uprave zračnog prometa RH u Licensing Sectorial Team (Central JAA) – Nizozemska
                          - Nacionalni koordinator RH za JAR FCL standardizacijski LIST/MEST posjet

2001.               Ministarstvo pomorstva, prometa i veza / Uprava zračnog prometa, Koordinator Središnjeg i područnih
                          ureda za dozvole zrakoplovnog osoblja
                          - Vođenje i upravljanje Središnjim i područnim uredima za izdavanje dozvola
                          - Ovlaštenje za potpisivanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovnog osoblja te poduzimanje službenih
                          radnji u postupku stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja valjanosti dozvola i ovlaštenja
                          zrakoplovnog osoblja

2001.               Ministarstvo pomorstva, prometa i veza / Uprava zračnog prometa, Stručni savjetnik
                          - Vođenje postupaka licenciranja osoblja kontrole zračne plovidbe
                          - Provođenje ispita za stjecanje dozvola i ovlaštenja osoblja kontrole zračne plovidbe
                          - Odobravanje organizacija za osposobljavanje zrakoplovnog osoblja

1994.                Ministarstvo pomorstva, prometa i veza / Uprava zračnog prometa
                          - Vođenje postupaka i propisivanje pocedura za izdavanje dozvola aerodromskog osoblja i osoblja kontrole
                          zračne plovidbe

1993.                Uprava kontrole leta, Zagreb / Vježbenički poslovi prema utvrđenom programu i nadzorom radi
                          osposobljavanja za rad u kontroli leta


Specijalistička i stručna osposobljavanja:
2012.  Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb - Ovlašteni interni revizor

2012.  Ustanova za obrazovanje odraslih 'Svijet jezika', Zagreb - VII. stupanj engleskog jezika

2011.  Oskar – Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o., Zagreb - Interni auditor kvalitete za zračni promet

2007.  Republika Hrvatska / Središnji državni ured za upravu - Državni stručni ispit

2007.  EASA – Cologne, Germany - FCL Standardisation - Audit Inspection

2006.  JAA – Hoofddorp, Netherlands - Auditing in a Licensing Environment

2006.  Hrvatsko zrakoplovno nastavno središte (FTO), Zagreb - Instruktor letenja, teorijsko osposobljavanje

2006.  Organizacija za letačku obuku - FTO “Air Krapina” - Dozvola letačkog osoblja, Dozvola privatnog pilota aviona (PPL)

2006.  Croatia Airlines d.o.o. - Crew Resource Management (CRM)

2005.  JAA - Hoofddorp, Netherlands - JAR FCL Training Course

2005.  Republika Hrvatska / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
                    - Osnove EU
                    - Uvod u ekonomsku politiku EU
                    - Europske integracije i prevođenje

2003.  Oskar - Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o., Zagreb - Auditor kvalitete

2002.  Centar za strane jezike d.d., Zagreb - V. stupanj engleskog jezika

2001.  JAA Maintenance Division - Hoofddorp, Netherlands - JAR 66 & 147 Course


Društvene vještine i kompetencije:
            Član Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta


Dosadašnje dužnosti i članstva:
            EASA - Član Management Board Europske agencije za sigurnost, Observer
            ECAC - Član Europske konferencije za civilno zrakoplovstvo
            EUROCONTROL - Član Privremenog vijeća (Provisional Councile)
            HKZP (Hrvatska kontrola zračne plovidbe) - Predavač iz predmeta Zrakoplovni propisi i Aerodromi za osoblje
            kontrole zračne plovidbe
            Zračna luka Zagreb d.o.o. - Predsjednik Nadzornog odbora


Organizacijske vještine i kompetencije:
            - Voditelj i član stručnih skupina za implementaciju međunarodnih standarda i preporučene prakse te izradu
            zakona i podzakonskih akata iz područja licenciranja i letačkih standarda
            - Voditelj pregovaračkog tima za implementaciju EU Regulative - Poglavlje 14 - zračni promet
            - Nacionalni koordinator za licenciranje zrakoplovnog osoblja u JAA/EASA
            - Predsjednik povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
            - Voditelj ispitnih povjerenstava za stjecanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovnog osoblja
            - Voditelj i predavač na seminaru „JAA regulativa koja se odnosi na JAR FCL 1 i 3 i JAR OPS“ - Ministarstvo
            pomorstva, prometa i veza (2002 / 2003)
            - Koordiniranje i rukovođenje ljudskim resursima
            - Auditor kvalitete
            - Ovlašteni interni revizor
            - Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint), napredni korisnik
            - Vozačka dozvola Kategorije B, C, E, G i H


Strani jezici:
Engleski jezik


Hobi
Voditelj brodice
Športsko letenje(pilot)
šport, čitanje, skijanje..

    Šarić Jure..
osoba.php?osoba_id=9841&vili-beros
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
 
05.06.1978  Lugarić Marija
05.06.1977  Petrić Joseph Gene
05.06.1974  Šošić Vedran
05.06.1970  Lorencin Darko
05.06.1969  Kraljić Tihana
05.06.1964  Gašparini Mirela
05.06.1963  Selanec Srećko
05.06.1960  Goršić Željko
05.06.1960  Novak Damir
05.06.1958  Bubić Ivan
05.06.1945  Bednjički Andrija
05.06.1943  Cerin Anton
05.06.1931  Vrdoljak Antun