https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=9051&andrej-abramovic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=9051&andrej-abramovic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=9051&andrej-abramovic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=9051&andrej-abramovic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Zovem se Andrej Abramović. Rođen sam 21. prosinca 1966. godine u Zagrebu. Pravni fakultet u Zagrebu završio sam 1993. godine, a pravosudni ispit položio 1995. godine. Aktivno se služim engleskim i slovenskim jezikom, pasivno ruskim jezikom.

 

Kao odvjetnički vježbenik radio sam kod zagrebačkih odvjetnika Jurja Vedrine i Milorada Čađenovića od 01. veljače 1994. do 12. rujna 1996. godine, kada sam izabran za suca Općinskog suda u Zagrebu. Preustrojem toga suda premješten sam na Općinski građanski sud u Zagrebu 01. listopada 2007. godine. Sudio sam široki spektar građanskopravnih sporova, bio sam i voditelj grupe za medijske sporove. Sredinom 2012. godine trajno sam premješten na novoosnovani Upravni sud u Zagrebu. 0d 01. prosinca 2012. godine do danas obnašam dužnost predsjednika tog suda.

 

Autor sam više stručnih članaka objavljivanih u Odvjetniku, Hrvatskoj pravnoj reviji, Informatoru godišnjacima Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveskama za javno pravo (Dospjelost izvanugovorne obveze naknade štete, Probijanje zida pravne osobnosti d.o.o.-a, Odgovornost za štetu nastalu objavom inforrnacije, Poželjna mjera utjecaja suda u odnosu na dokazivanje i neke dmge parnične radnje stranaka, Nekoliko riječi o čovjeku, medijima i  demokraciji danas, Novi ZOO je (ne)iskorištena prilika, Pamični postupak u povodu prigovora protiv platnog naloga kao nastavak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, Evazija i eutanazija, Mit o reformi pravosuđa, Osnove budućeg europskog odštetnog prava i neka razmišljanja koliko smo u toj materiji daleko od Europe?,

(Za)ustavno pravo na besplatno parkiranje, Obveznost izvršenja upravnosudskih odluka, Općeprihvaćena načela kao kriterij za tumačenje pravne norme, Upravnosudski aspekti primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Sudske pristojbe, princip ili iznimka?, Službenički odnosi u upravnosudskoj praksi i Vjerska obilježja u sudovima, da ili ne?). Član sam Radne skupine Ministarstva pravosuđa za praćenje i primjenu ZUS-a.

 

Držim da me dvadesetogodišnje sudačko iskustvo suđenja i.a. u predmetima usko vezanim za pitanja ljudskih prava (medijski sporovi, pravo azila etc.), kvaliteta sudačkog i stručnog rada, kao i životno iskustvo i širina osobnih interesa čine prikladnim kandidatom za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

    Abramović Andrej



..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
30.11.1977  Špicer Dan
30.11.1970  Čičak Stjepko
30.11.1961  Validžić Jakov
30.11.1960  Maligec Ivan
30.11.1956  Tušek Boris
30.11.1951  Orčik Ivan
30.11.1951  Klarić Gianvlado
30.11.1951  Roić Luka
30.11.1948  Janić Stanko
30.11.1942  Gogić Blaženka
30.11.1938  Ivančić Tomislav