https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=9051&andrej-abramovic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=9051&andrej-abramovic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=9051&andrej-abramovic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=9051&andrej-abramovic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Zovem se Andrej Abramović. Rođen sam 21. prosinca 1966. godine u Zagrebu. Pravni fakultet u Zagrebu završio sam 1993. godine, a pravosudni ispit položio 1995. godine. Aktivno se služim engleskim i slovenskim jezikom, pasivno ruskim jezikom.

 

Kao odvjetnički vježbenik radio sam kod zagrebačkih odvjetnika Jurja Vedrine i Milorada Čađenovića od 01. veljače 1994. do 12. rujna 1996. godine, kada sam izabran za suca Općinskog suda u Zagrebu. Preustrojem toga suda premješten sam na Općinski građanski sud u Zagrebu 01. listopada 2007. godine. Sudio sam široki spektar građanskopravnih sporova, bio sam i voditelj grupe za medijske sporove. Sredinom 2012. godine trajno sam premješten na novoosnovani Upravni sud u Zagrebu. 0d 01. prosinca 2012. godine do danas obnašam dužnost predsjednika tog suda.

 

Autor sam više stručnih članaka objavljivanih u Odvjetniku, Hrvatskoj pravnoj reviji, Informatoru godišnjacima Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveskama za javno pravo (Dospjelost izvanugovorne obveze naknade štete, Probijanje zida pravne osobnosti d.o.o.-a, Odgovornost za štetu nastalu objavom inforrnacije, Poželjna mjera utjecaja suda u odnosu na dokazivanje i neke dmge parnične radnje stranaka, Nekoliko riječi o čovjeku, medijima i  demokraciji danas, Novi ZOO je (ne)iskorištena prilika, Pamični postupak u povodu prigovora protiv platnog naloga kao nastavak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, Evazija i eutanazija, Mit o reformi pravosuđa, Osnove budućeg europskog odštetnog prava i neka razmišljanja koliko smo u toj materiji daleko od Europe?,

(Za)ustavno pravo na besplatno parkiranje, Obveznost izvršenja upravnosudskih odluka, Općeprihvaćena načela kao kriterij za tumačenje pravne norme, Upravnosudski aspekti primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Sudske pristojbe, princip ili iznimka?, Službenički odnosi u upravnosudskoj praksi i Vjerska obilježja u sudovima, da ili ne?). Član sam Radne skupine Ministarstva pravosuđa za praćenje i primjenu ZUS-a.

 

Držim da me dvadesetogodišnje sudačko iskustvo suđenja i.a. u predmetima usko vezanim za pitanja ljudskih prava (medijski sporovi, pravo azila etc.), kvaliteta sudačkog i stručnog rada, kao i životno iskustvo i širina osobnih interesa čine prikladnim kandidatom za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

    Abramović Andrej..
osoba.php?osoba_id=330&vladimir-seks
 
   
18.11.1965  Pongrac Snježana
18.11.1965  Prtenjača Viktor
18.11.1964  Tomić Tomislav
18.11.1961  Bagarić Vlado
18.11.1961  Kostanjevac Marijan
18.11.1955  Fabijančić-Križanić Vesna
18.11.1953  Tušek Branislav
18.11.1951  Greif Matija
18.11.1949  Kolanović Kažo
18.11.1946  Cegledi Ivan
18.11.1937  Mak Nikola