https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=9841&vili-beros=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=9841&vili-beros=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=9841&vili-beros=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=9841&vili-beros=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen 13. prosinca 1964. godine u Splitu, Republika Hrvatska.

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Jelsi na otoku Hvaru.

Nakon završetka vojnog roka upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Po nacionalnosti Hrvat i državljanin Republike Hrvatske.

Oženjen, otac dvoje djece.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 24. listopada 1989. godine s prosječnom ocjenom 4,83. Još kao student bavio se znanstveno-istraživačkim radom i objavio nekoliko radova. Obvezni pripravnički staž obavio je u Kliničkoj bolnici „Sestre milosrdnice“, a državni ispit za obavljanje samostalnih aktivnosti - stručni ispit položio 6. prosinca 1990. godine u Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba.

Kako je razvio zanimanje za neurokirurgiju, još kao apsolvent, od a kasnije i 1988. godine tijekom pripravničkog staža volontira u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“, gdje je imenovan znanstvenim pripravnikom 28. prosinca 1990. godine te na tim radnim zadacima radi do studenog mjeseca 1992. godine. 29. studenog 1992. godine

Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske dobio je specijalizaciju iz neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“.

Specijalistički ispit položio je odličnom ocjenom 12. veljače 1998. godine pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske te je stekao naziv specijaliste neurokirurga. Od tada radi kao specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“.

Zahvaljujući određenim okolnostima hrvatska neurokirurška škola u Vinogradskoj bolnici temeljena je na Zürich-škoj neurokirurškoj školi, u jednom trenutku vodećoj u svijetu. Naime prof. dr. sc. Ivan Jeličić bio je učenik i suradnik profesora Gaze Yasargila, koji je u Zürichu sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća razvijao modernu svjetsku neurokirurgiju. Profesor Jeličić je po povratku u Zagrebu nesebično prenio svoja znanja i iskustvo prof. dr. sc. Velimiru Lupretu i prof. dr. sc. Lucijanu Negovetiću, koji educiraju niz mladih specijalista, međi kojima je i dr. Beroš.

Poslijediplomski doktorski studij upisao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja molekularne biologije. Na istom fakultetu u lipnju 2006. godine obranio je doktorsku disertaciju naslovom: “Promjene tumor supresorskog gena APC u tumorima središnjeg živčanog sustava” pod mentorstvom prof. dr. sc. Nives Pećine-Šlaus i stekao akademsku titulu doktora prirodnih znanosti.

Potom je Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva - polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske 26. veljače 2008. godine donio odluku o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva - polje kliničke medicinske znanosti. Po istoj instituciji dana 22. veljače 2012. godine donesena je odluka o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Vijeće biomedicinskog područja potvrđuje izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje: Docenta u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polje: kliničke medicinske znanosti/kirurgija na Edukacijskorehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dana 14. srpnja 2008.g. 2 Slijedi izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje: izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polje: kliničke medicinske znanosti/kirurgija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dana 17. prosinca 2012.g.

Tijekom edukacije objavio je u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim publikacijama veći broj članaka (u prilogu) te je sudjelovao u radu niza domaćih i međunarodnih kongresa i tečajeva iz neurokirurgije i područja bliskim neurokirurgiji (neurologija, fizijatrija, kirurgija).

Zahvaljujući dužem boravku u Klinici za neurokirurgiju (ne samo specijalizantski staž, već i volonterski te staž znanstvenog pripravnika) osposobljen je za niz zahvata u neurokirurgiji, o čemu svjedoči veliki broj samostalnih operacija te asistencija u sljedećim područjima neurokirurgije: cerebrovaskularna neurokirurgija, onkološka - tumorska neurokirurgija (posebice regije lubanjske osnovice i pontocerebelarnog kuta), spinalna, dječja neurokirurgija (likvorski drenažni zahvati) i neurotraumatologija. 13. rujna 2011. godine odlukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi stekao je naziv primarijus.

Aktivno je uključen u rad Referentnog centra za cerebrovaskularne bolesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Dopredsjednik je Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju.

U više navrata boravio na stručnom usavršavanju u inozemnim neurokirurškim ustanovama i to u: Marseju - prof. dr. Gabriel Lena (pedijatrijska neurokirurgija), Kopenhagenu (likvorski derivacijski zahvati), Gentu - prof. dr. Jacques Caemaert (neuroendoskopija), Grazu - prof. dr. Hans Eder (neuronavigacija, pedijatrijska neurokirurgija), Londonu - Great Ormond Street Hospital for Children - GOSH (likvorski derivacijski zahvati), Colmaru - prof. dr. Alain Tournade (cerebrovaskularna neurokirurgija i endovaskularna embolizacijska terapija), Salzburgu (Weill Cornell Seminars - Neurosurgery) i Frankfurtu - operacije tumora mozga.

Nakon provedene edukacije u Colmaru zajedno sa prof. dr. Alainom Tournadeom i dr. Vladimirom Tonkovićem u studenom 2001. godine uvodi pod mentorstvom prof dr. L. Negovetića i prof. dr. V Lupreta u domaću kliničku praksu u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice endovaskularne embolizacijske postupke za liječenje cerebralnih aneurizmi i arteriovenskih malformacija. U ovom trenutku pročelnik je Zavoda za endokranijalnu kirurgiju i kirurgiju dječje dobi, Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu.

 

 

 • rođen 13. prosinca 1964. u Splitu;
 • oženjen, otac dvoje djece.

 

Obrazovanje

 • 2006. - doktorirao na poslijediplomskom doktorskom studiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja molekularne biologije;
 • 1989. - diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Karijera

 • 2020. - ministar zdravstva;
 • 2018. – 2020. - pomoćnik ministra zdravstva;
 • 2012. - izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • 2011. - stekao naziv primarijus;
 • 2011. - pročelnik Zavoda za endokranijalnu kirurgiju i kirurgiju dječje dobi Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu;
 • 2010. - pročelnik Kliničke jedinice Operacijski blok Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu;
 • 2008. - docent u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • 1998. - položio specijalistički ispit, specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice;
 • 1992. - specijalizacija iz neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice;
 • 1990. - 1992. - znanstveni pripravnik u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice;
 • 1990. - položio stručni ispit u Zavodu za zaštitu zdravlja Grada Zagreba nakon obaveznog pripravničkog staža u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice.

   

Stranačke dužnosti

 • član Hrvatske demokratske zajednice.

 

Jezici

 • engleski. 


Ostalo

 • stalni sudski vještak iz područja medicine - neurokirurgije;
 • potpredsjednik Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju;
 • član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje, Europskog neurokirurškog društva (EANS) i Svjetskog neurokirurškog društva (WANS).

    Beroš Vili..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
28.02.1965  Andrić Josip
28.02.1958  Suman Podgajski Ivka
28.02.1952  Borković Miroslav
28.02.1949  Reljanović Marko