https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=9846&damir-bakic=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=9846&damir-bakic=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=9846&damir-bakic=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=9846&damir-bakic=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen sam u Sisku gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Studij matematike sam upisao 1976., a diplomirao sam 1981. (Spektralni teorem za hermitske operatore). Magistrirao sam 1985. (Unitarna ekvivalencija operatora), a doktorirao 1990. (Neki prilozi teoriji proširenja C*-algebri). U izradi sva tri navedena rada mentor mi je bio prof. dr. Hrvoje Kraljević. Od rujna 1981. neprekidno sam zaposlen na tadašnjem PMF-Matematičkom odjelu, sada Matematičkom odsjeku PMF-a. Član sam Zavoda za analizu na Matematičkom odsjeku.

Kao Fulbrightov stipendist proveo sam akademsku godinu 2003./2004. na Washington University u St. Louisu, SAD.
Član sam Hrvatskog matematičkog društva i Hrvatskog aktuarskog društva, te European Mathematical Society.

Oženjen sam i sa suprugom Nevenkom Trumbetaš-Bakić koja radi kao profesorica matematike na XVI. gimnaziji u Zagrebu imam troje djece. Dunja  je profesorica engleskog i talijanskog, Irena  magistar arhitekture, a Petar   doktor matematike.  

U slobodno vrijeme najradije čitam. Kad stignem, pišem o koječemu na blogu kojeg vodim. (Više ne stignem.)  Volim slušati radio, TV ne volim. Od 1978.,  gotovo bez prekida, igram stolni tenis u Sokazu. Moja prva ekipa je bila "Knežijanac", a 2001. sam zajedno s kolegama Pavlom Pandžićem i Zoranom Vondračekom osnovao matematički stolnoteniski klub "Operator" koji se sad zove K-Operator i za koji trenutno igram.

    Bakić Damir..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
24.02.1969  Strbad Tea
24.02.1961  Ljevar Josip
24.02.1960  Vrkljan Milan
24.02.1957  Jelaš Nadica
24.02.1957  Bosanac Rade
24.02.1955  Blažeković Boris
24.02.1954  Glasnović Željko
24.02.1953  Romić Paško
24.02.1946  Škorić Mladen
24.02.1944  Mlinarić Petar
24.02.1944  Račan Ivica